Creative Look | Vlog camera ZV-1F | Sony

Caption “Kreativni izgled”

 

Caption “Creative Look operation” preko snimke LCD zaslona fotoaparata izbliza, s korisnikom koji dodiruje gumb "ST"; Na zaslonu se prikazuje "ST Creative Look".

 

Titl “Kreativni izgled FL” preko selfija skateboardera u skate parku
Titl “Kreativni izgled VV2” preko selfija prijatelja koji plešu na zabavi u zatvorenom
Titl “Kreativni izgled SH” preko krupnog plana listića mente u čaši, pozadina je zamućena; snimka se potom udaljava, vidimo vlogera kako snima krupni plan hrane u zdjeli, drži fotoaparat postavljen na držač, na njega je postavljena zaštita od vjetra, a signalno svjetlo na držaču svijetli

 

“SONY” logo