Način rada S&Q | Vlog camera ZV-1F | Sony

Titl “Način rada Slow & Quick”

 

Titl “Prebacivanje u način rada Slow & Quick” preko krupnog plana korisnika koji pritišće tipku S&Q na fotoaparatu ZV-1F

 

Titl “Usporena snimka (5x)” preko usporenog niza snimki skateboardera koji skače na skateboardu u urbanom skate parku

 

Titl “Hyperlapse (3x)” preko brzog niza brzih snimki drugog skateboardera u istom parku

 

“SONY” logotip