Regulatorne i druge informacije za vašu državu

Saznajte regulatorne informacije svoje države koje su relevantne za proizvode tvrtke Sony.

Energetska učinkovitost

Informacije o ekološkom dizajnu vanjskih izvora napajanja:

Dodatne informacije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za vanjska napajanja u skladu s Dodatkom II, točka 2(b) UREDBE KOMISIJE (EU) 2019/1782 оd 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za vanjska napajanja u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 278/2009 potražite na vezi gdje možete potražiti informacije o vanjskom izvoru napajanja po nazivu modela vanjskog izvora napajanja:

Način razumijevanja EU energetske oznake

Oznake energetske učinkovitosti sadrže slova abecede od "A++" (najveća energetska učinkovitost) do "F" (najmanja energetska učinkovitost). Propis Europske unije 1062/2010 nalaže da svi televizori koji se prodaju u prodavaonicama i na mreži moraju imati oznaku energetske učinkovitosti. Ta energetska oznaka trenutno se koristi. Europska komisija s vremenom prilagođava ograničenja za razrede energetske učinkovitosti.

Energetska učinkovitost

Godišnja potrošnja energije (XYZ kWh) temelji se na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana u godini. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe televizora

Tvrtka Sony predana je kontinuiranom razvoju i proizvodnji proizvoda koji su iz godine u godinu energetski učinkovitiji od prethodnih modela. Zapravo, većina naših televizora nosi oznake razreda energetske učinkovitosti A++ do A, dok je oznaka B najniža.

Povrat/recikliranje

Zbrinjavanje otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE), otpadnih baterija i otpadne ambalaže

Električne i elektroničke proizvode, baterije, akumulatore i ambalažu zabranjeno je odlagati kao kućanski otpad, već ih je potrebno vratiti putem zasebnog sustava za prikupljanje. To označava simbol prekriženog koša za smeće na električnom ili elektroničkom proizvodu ili na bateriji. Ako baterija sadrži više od 0,004 % olova, na nekim baterijama taj simbol može biti korišten zajedno s kemijskim simbolom za olovo (Pb).

Osiguravajući ispravno odlaganje proizvoda, baterija i ambalaže, pomoći ćete u sprječavanju potencijalno negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje do kojih inače može dovesti neodgovarajuće odlaganje otpada. Ovisno o vašoj lokaciji, moguće je i odlaganje papira koji ne služi kao ambalaža (primjerice tiskani priručnici) i CD/DVD medija putem namjenskih sustava za odlaganje. Recikliranje tih materijala pomoći će u očuvanju prirodnih resursa.

Detaljnije informacije o vraćanju i recikliranju proizvoda, baterija ili ambalaže zatražite od lokalnog ureda gradske uprave, komunalnog poduzeća ili prodavaonice u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosti te očuvanja radnih značajki ili podataka zahtijevaju trajnu vezu s ugrađenom baterijom, bateriju smiju mijenjati isključivo kvalificirani serviseri.

Kako biste osigurali ispravno odlaganje baterija i električne/elektroničke opreme, te proizvode po isteku vijeka trajanja predajte na odgovarajućem mjestu za prikupljanje i recikliranje električne/elektroničke opreme. Što se tiče baterija, upute o njihovom sigurnom vađenju iz proizvoda možete pronaći u odgovarajućem odjeljku korisničkog priručnika. Izvadite bateriju i predajte je na odgovarajućem mjestu za prikupljanje i recikliranje otpadnih baterija.

Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE)

Elektroničke proizvode nikada nemojte odlagati s običnim otpadom iz kućanstva jer se oni moraju zasebno reciklirati

Direktiva o baterijama

Baterije nikada nemojte odlagati s običnim otpadom iz kućanstva jer se one moraju zasebno reciklirati