Informacije o preuzimanju

  • Datum izdavanja: 22/03/2013
  • Model na koji se odnosi: SEL18200LE s upravljačkim softverom verzije 01
  • Prednosti i poboljšanja:
    • Omogućava funkciju "Fast Hybrid AF". - Bez ovog ažuriranja fotoaparat koristi uobičajenu detekciju kontrasta za automatski fokus, čak i kada je odabrana funkcija Fast Hybrid AF.

Napomena: Upravljački softver za fotoaparate NEX-5R ili NEX-6 također treba poboljšati ažuriranjem upravljačkog softvera.

Ažuriranje upravljačkog softvera

Ovo ažuriranje upravljačkog softvera nije dostupno za preuzimanje. Ažuriranje za ovaj objektiv omogućio je Sony kao besplatnu uslugu popravka.
Provjerite naziv modela svojeg objektiva i njegovu trenutačnu verziju upravljačkog softvera. Ako je upravljački softver verzije 01, kontaktirajte s našim Sony Centrom za informiranje korisnika.

Kako biste provjerili verziju upravljačkog softvera svojeg objektiva, učinite sljedeće.

  1. Odaberite [Menu] -> [Setup] -> [Version] (Izbornik > Postavljanje > Verzija) na fotoaparatu.
  2. Prikazana je verzija upravljačkog softvera. - Ako je upravljački softver verzije 02, ažuriranje nije potrebno.