Informacije o preuzimanju

Ako ste pomoću "Mrežne nadogradnje" uspješno nadogradili svoj Blu-ray player, tada ne trebate provesti ovaj postupak.

Modeli na koje se ovo odnosi:

 • BDP-S357
 • BDP-S360
 • BDP-S363
 • BDP-S560
 • BDP-S760
 • BDP-S765

Ako to nisu modeli vašeg BD playera, kliknite ovdje za odabir ispravnog modela.

Upozorenje:

 • Ovaj je pomoćni program samo za uporabu s Blu-ray playerima koji su prodani u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli.
 • Pažljivo pratite upute za nadogradnju. Nepoštivanje uputa može dovesti do prekida postupka nadogradnje i neodzivanja playera ili do potrebe za njegovim popravkom.
 • Ne isključujte player niti ga ne odspajajte iz zidne utičnice izmjenične struje. Gubitak napajanja tijekom instalacije nadogradnje upravljačkog softvera može dovesti do neodzivanja playera ili do potrebe za njegovim popravkom.
 • Vaš Blu-ray player imat će tvornički zadane postavke. Nakon instaliranja nadogradnje trebat ćete ponovno konfigurirati player.
 • Koristite novi CD-R disk na koji se može snimati kako biste na njega ispržili ovu nadogradnju upravljačkog softvera. Player možda neće moći ispravno čitati prljav disk ili disk s ogrebotinama.
 • Preporučeni operacijski sustav za računalo na koje će se preuzeti nadogradnja upravljačkog softvera:
  • Preporučen je operacijski sustav Windows® Vista®, Windows® XP ili Windows® 7, .
 • Potrebno je računalo s CD snimačem.

Provjerite verziju upravljačkog softvera playera:

 • Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen Blu-ray player.
 • Uključite Blu-ray Disc™ player.
 • Ako player počne reproducirati disk, pritisnite gumb "STOP" te prije nastavka pričekajte dok se na zaslonu televizora ne prikaže zaslon Sony Blu-ray Disc™.
 • Na zaslonu "xross media bar™" (XMB™) pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite "Setup" > "System Settings"[Postavljanje > Postavke sustava], a zatim pritisnite tipku ENTER.
 • Pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite "System Information" [Informacije sustava], a zatim pritisnite tipku ENTER.
 • Verzija upravljačkog softvera koji je trenutno instaliran na Blu-rayu prikazat će se prema donjoj slici na zaslonu televizora:

  VERZIJA SOFTVERA XX.X.011

  Ako je broj verzije softvera 011 ili veći, tada nije potrebno instalirati ovu nadogradnju upravljačkog softvera.

Postupak preuzimanja :

 1. Preuzmite datoteku UPDATA_11x011.ZIP u privremeni ili direktorij za preuzimanje (zabilježite taj direktorij zbog reference).
 2. Idite do direktorija u koji je datoteka preuzeta i provjerite iznosi li veličina datoteke UPDATA_11x011.ZIP 50,434,723 bajta.
 3. Desno kliknite datoteku UPDATA_11x011.ZIP, a zatim odaberite "Svojstva".
 4. Na zaslonu " UPDATA_11x011.ZIP Properties" [Svojstva UPDATA_11x011.ZIP] provjerite je li navedena "Size:" [Veličina:] "48 MB (50,434,723 bajta)".

 5. Datoteku UPDATA_11x011.ZIP izlučite na lokaciju po vlastitom izboru.
 6. Izlučene datoteke nazvat će se "BD11-VUD.BIN" i "SONY-VUD.ID".
 7. Za stvaranje diska nadogradnje upravljačkog softvera snimite dekomprimirane datoteke ("BD11-VUD.BIN" i "SONY-VUD.ID") u korijensku mapu CD-R-a .

Važne napomene:

 • Pri korištenju softvera za snimanje na DVD/CD odaberite UDF format.
 • Provjerite je li disk finaliziran.
 • Provjerite je li stvaranje diska izvedeno ispravno bez ikakvih pogrešaka. Ako dvojite, ponovno stvorite novi disk nadogradnje.
 • Ne stvarajte disk nadogradnje koristeći postupak koji nije ovdje naveden.

Postupak nadogradnje upravljačkog softvera:

 • Upozorenje:
  - Tijekom postupka nadogradnje ne isključujte player niti ga ne odspajajte iz izvora napajanja. Time biste mogli oštetiti player i učiniti ga neupotrebljivim, a to će zahtijevati i popravak playera.
  - Dok se nadogradnja ne dovrši ne pritišćite niti jednu tipku osim one iz uputa. Time biste mogli oštetiti player i učiniti ga neupotrebljivim, a to će zahtijevati i popravak playera.
 • Prije početka :
 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen Blu-ray Disc player.
 2. Uključite Blu-ray Disc player.
 3. Disk nadogradnje postavite u ulagač playera i zatvorite ga.
 • Provođenje nadogradnje:
 1. Nakon učitavanja diska na zaslonu televizora pojavljuje se poruka Perform version update? [Provesti ažuriranje verzije?].
 2. Na daljinskom upravljačku odaberite "OK", a zatim pritisnite tipku ENTER.
 3. Nadogradnja počinje, a na prednjoj ploči prikaza pojavljuje se "VUP". (Zaslon TV-a će se zacrniti.)
 4. Na prednjoj ploči prikaza prikazivat će se niz različitih poruka.
 5. Nadogradnja upravljačkog softvera je dovršena kada se na prednjoj ploči prikaza playera pojavi FINISH [ZAVRŠI].
  Ne upravljajte niti ne isključujte player dok se ne prikaže ova poruka. Ako to učinite, player se možda neće odzivati i možda će biti potreban njegov popravak.
 6. Izvadite disk nadogradnje iz playera.
 7. Uključite BD player i provedite EASY SETUP [JEDNOSTAVNO POSTAVLJANJE] prema uputama na zaslonu.
 8. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije 011, nadogradnja upravljačkog softvera je uspješna.

Mogući problemi vezani uz način s diskom nadogradnje


Disk nadogradnje se ne izbacuje

Ako se disk nadogradnje ne izbacuje iako je prikazano "FINISH" [ZAVRŠI], pratite sljedeće korake.

 1. Isključite player i odspojite kabel izmjenične struje.
 2. Ponovno spojite kabel izmjenične struje dok na playeru pritišćete tipku "Open/Close" [Otvori/Zatvori].
 3. Nastavite pritiskati tipku "Open/Close" [Otvori/Zatvori] na playeru dok se ulagač diska ne otvori.
 4. Uklonite disk
  Pritiskanje tipke "Open/Close" [Otvori/Zatvori] na daljinskom upravljaču ne radi. Potrebno je pritisnuti tipku "Open/Close" [Otvori/Zatvori] na Blu-ray playeru.

Na prednjoj ploči prikaza playera prikazano je "SYS ERR" ili "VUP NG".

 1. Pritisnite i držite tipku "POWER" nekoliko sekundi dok se jedinica ne isključi.
 2. Ponovno pritisnite tipku "POWER" kako biste nastavili postupak nadogradnje upravljačkog softvera.
 3. Ako se stanje nakon ponovne nadogradnje ne popravi, uklonite disk nadogradnje iz playera te izbrišite datoteke nadogradnje s računala.
 4. Ponovno preuzmite nadogradnju i ponovite cijeli gornji postupak kako biste stvorili novi disk nadogradnje i instalirali nadogradnju upravljačkog softvera.
 5. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Sony.

Nakon umetanja diska nadogradnje ne prikazuje se "VUP" na prednjoj ploči prikaza playera.

Uklonite disk nadogradnje iz playera te izbrišite datoteke nadogradnje s računala. Ponovno preuzmite nadogradnju i ponovite cijeli gornji postupak kako biste stvorili novi disk nadogradnje i instalirali nadogradnju upravljačkog softvera.


Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.

Ponovno uključite player s diskom nadogradnje u ulagaču. Nadogradnja bi se trebala automatski pokrenuti.


Datoteka nadogradnje UPDATA_11x011.ZIP koju sam preuzeo s web-mjesta ne može se izlučiti.

Preuzimanje možda nije uspjelo. Izbrišite preuzetu datoteku i ponovno preuzmite datoteku nadogradnje.


Nadogradnja upravljačkog softvera nije dovršena nakon više od 30 minuta izvršavanja.

Kontaktirajte Sony.