Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:
 • SRS-X77

Informacije o preuzimanju

Koristi i poboljšanja u najnovijem ažuriranju

 • VAŽNO: Ovo ažuriranje programskih datoteka morate provesti kako biste mogli nastaviti upotrebljavati sustav za distribuciju glazbe Spotify.
  Poboljšava radnu stabilnost pri reprodukciji glazbenih datoteka na lokalnoj mreži.

Prethodne koristi i poboljšanja

 • Poboljšava stabilnost rada prilikom upotrebe usluge distribucije glazbe na internetu.
 • Google Cast za zvuk:
  • Podržana je funkcija Google Multi Room
 • Poboljšanja rada i stabilnosti

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje upravljačkog softvera na verziju 1.60.2994

Verzija datoteke

 • 1.60.2994

Datum izdavanja

 • 31-08-2017

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Trebam li ga preuzeti? Ovaj pomoćni program za ažuriranje nije potreban ako je vaš osobni zvučni sustav već ažuriran na verziju upravljačkog softvera 1.60.XXXX.
Ako niste sigurni, lako ćete na sljedeći način provjeriti verziju upravljačkog softvera:

 1. Spojite jedinicu na računalo pomoću LAN-kabela (nije isporučen).

  Napomena : Pobrinite se da je sklopka NETWORK OFF/ON (Isključena/uključena mreža) na stražnjoj strani jedinice namještena na ON (Uključeno)
 2. Povežite AC kabel za napajanje (isporučen) na isporučeni AC adapter. Pritisnite gumb (uključeno/stanje mirovanja) za uključenje.

  Pričekajte da indikator LINK prestane treperiti i da počne stalno svijetliti ružičasto
 3. Prikaz postavke Sony Network Device Setting na vašem računalu
  1. Pokrenite preglednik
  2. Unesite sljedeći URL u adresnu traku: http://169.254.1.1

 1. Odaberite jezik pod stavkom Language Setup (Postavljanje jezika), ako je prikazana
 2. "X.XX.X.XX" je verzija pod System Software Version (Verzija softvera sustava) u izborniku Device Details (Pojedinosti o uređaju)

Programske datoteke možete ažurirati na dva način na svom SRS-X77:

Što vam je potrebno:Zašto koristiti ovaj način?
Internet/mreža
***PREPORUČENO***
 • Ethernet kabel ili bežični usmjerivač za povezivanje sustava SRS-X77 na internet
 • Za provjeru povezanosti modela SRS-X77 provjerite:
  • aktivnu internetsku vezu
Ovaj način preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja upravljačkog softvera.
USB uređaj za pohranu
 • Računalo
 • USB uređaj za pohranu
Ako se ne možete povezati na internet, upravljački softver ažurirajte na ovaj način.

Instalirajte

Ažuriranje modela SRS-X77 putem interneta

Ovaj način preporučujemo jer je najlakši način ažuriranja. Obično je potrebno 3-10 minuta.
Napomena: Ne možete ažurirati na najnoviji softver ako set NIJE spojen na Internet (mreža).

Instaliranje ažuriranja

 1. Spojite se na Internet (mreža)
  Napomena: Kada je zvučnik spojen, računalo izravno koristi LAN-kabel za provjeru verzije - uklonite LAN-kabel i ponovno ga spojite na pristupnu točku.
 2. Ako je uključen zvučnik, pritisnite gumb (uključeno/pripravnost) i isključite ga
 3. Pritisnite gumb (uključeno/pripravnost) da biste uključili napajanje
 4. Pričekajte da indikator LINK prestane treperiti i počne stalno svijetliti narančasto ili ružičasto. Kod svakog dostupnog ažuriranja softvera počinje svijetliti gumb UPDATE.Napomena: Gumb UPDATE ne svijetli kod najnovije verzije softvera.
 5. Dodirnite i zadržite gumb UPDATE dok ne začujete kratke zvučne signale. Kada se pokrene ažuriranje softvera, gumb UPDATE počet će bljeskati.Napomena: Zvučnik ne radi tijekom ažuriranja

 6. Treperenje (interval i stanje) gumba UPDATE mijenja se tijekom napredovanja ažuriranja
 7. Gumb UPDATE isključuje se te zvučnik prelazi u stanje mirovanja ili BLUETOOTH/Network stanje mirovanja automatski nakon izvršenog ažuriranja
 8. Provjerite verziju sljedećim koracima opisanima u dijelu način provjere verzije upravljačkog softvera. Potom se završava ažuriranje.

Moguć problem tijekom ažuriranja

Indikator tijekom ažuriranja treperi crveno, a gumb UPDATE treperi narančasto

Ažuriranje softvera nije uspjelo. U toj situaciji nećete moći izvršiti nijednu radnju niti koristiti bilo koju funkciju osim gumba za napajanje. Pratite ove korake kako biste provjerili stanje zvučnika i dovršite ažuriranje softvera pomoću USB flash memorije.

 1. Dodirnite gumb i zadržite dodir kako biste isključili zvučnik.
 2. Dodirnite gumb kako biste uključili zvučnik.
 3. Pričekajte oko 3 minute (ili do uspostave mrežne veze), a zatim provjerite status gumba UPDATE na zvučniku.

Indikator UPDATE nastavit će svijetliti narančasto.

Ažuriranje softvera nije uspjelo. Možete izvršiti ažuriranje softvera osobnog audio sustava putem USB flash pogona – postupak A. Da biste to učinili, upotrijebite sljedeću poveznicu:

Indikator treperi crveno, a gumb UPDATE narančasto

Ažuriranje softvera nije uspjelo. Možete izvršiti ažuriranje softvera osobnog audio sustava putem USB flash pogona – postupak B. Da biste to učinili, upotrijebite sljedeću poveznicu:

Napomena:

 • Ostavite zvučnik priključen na izvor napajanja i mrežu tijekom ažuriranja
 • NEMOJTE ukloniti adapter za izmjeničnu struju sve dok ažuriranje ne završi
 • NEMOJTE isključivati jedinicu tijekom ažuriranja
 • Ažuriranje obično traje 3 do 10 minuta. Može trajati i dulje, ovisno o vašem mrežnom okruženju

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računala

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, upotrijebite internet. Ako ne, upotrijebite ovaj način. Ažuriranje preuzmite na računalo, prenesite ga na memorijski USB uređaj, a zatim na SRS-X77.

Pripreme za ažuriranje upravljačkog softvera

Prije no što preuzmete programske datoteke, provjerite koristite li na računalu jedan od sljedećih operacijskih sustava i ispunjava li vaša USB flash memorija tražene uvjete:

Podržani operacijski sustavi

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7, Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.4) ili novija verzija
Napomena: Ako imate Windows® 8.1, upotrebljavajte ga u načinu rada radne površine. Rad nije zajamčen na svim računalima s kompatibilnim operacijskim sustavima.

Medij za snimanje

 • USB flash memorija mora imati kapacitet veći od 256 MB
Napomena: Nije zajamčen ispravan rad za sve USB flash memorije.

Ažuriranje upravljačkog softvera osobnog audio sustava putem USB flash pogona – postupak A

Napomena:nakon ažuriranja softvera nije moguće vratiti se na prethodnu verziju softvera.

Postupak za preuzimanje upravljačkog softvera:

 1. Zatvorite sve otvorene prozore i pokrenute programe osim ove stranice.
 2. Pročitajte odredbe i uvjete na ovoj stranici te označite okvir kako biste ih prihvatili.
 3. Preuzmite ažuriranje upravljačkog softvera. Započinje preuzimanje datoteke SRSX77V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes).
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala.
  Napomena: ako koristite Windows 10 ili 8.1, datoteka ažuriranja možda će se automatski spremiti u mapu Downloads (Preuzimanja). Na početnom zaslonu kliknite pločicu Desktop (Radna površina) i pomoću preglednika Explorer pronađite preuzetu datoteku u mapi Downloads (Preuzimanja).

Napomena: ovo je datoteka za ažuriranje namijenjena samo za SRS-X77. Ne možete je koristiti s drugim osobnim audio sustavima.

Postupak za pripremu preuzete datoteke:

 • Ako koristite sustav Windows
  1. Desnom tipkom miša kliknite preuzetu datoteku SRSX77V1602994.zip
  2. Kliknite „Extract All” (Izdvoji sve)
  3. U prozoru koji se otvorio, Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvoji komprimirane (zipane) datoteke), kliknite Extract (Izdvoji).
  4. Mapa SRSX77V1602994 sada je otvorena na radnoj površini vašeg računala.
  5. U datoteci „UPDATE” nalaze se 4 datoteke: „LUTE03-FW.BIN”, „LUTE03-FW.ID”, „LUTE03-FW_MB.BIN” i „LUTE03-FW_MB.ID”
 • Ako koristite sustav Mac OS
  1. Dvokliknite spremljenu datoteku SRSX77V1602994.zip
  2. Na radnoj se površini stvara mapa SRSX77V1602994.

Napomena: ovisno o operacijskom sustavu datoteka se može automatski izdvojiti nakon preuzimanja. Ovisno o operacijskom sustavu koji koristite, možda nećete moći izdvojiti datoteku pomoću gore opisanih postupaka. U tom slučaju upotrijebite alat za dekomprimiranje.

Kopiranje datoteka ažuriranja na USB flash pogon:

 1. Umetnite inicijaliziran (formatiran) USB flash pogon u USB utor na računalu.
 2. Kopirajte mapu UPDATE na USB flash pogon:
 3. Pogledajte dijagram u nastavku:

Ažuriranje audio sustava putem DC-OUT ONLY (USB):

 1. Priključite adapter za izmjeničnu struju (priložen) u priključak DC IN 18 V zvučnika.
 2. Čvrsto priključite kabel za napajanje povezan s adapterom za izmjeničnu struju u strujnu utičnicu. Postavite prekidač NETWORK OFF/ON na stražnjoj strani u položaj ON
 3. Pritisnite gumb (uključeno/stanje pripravnosti) kako biste uključili napajanje
 4. Pričekajte da treperenje indikatora LINK uspori nakon približno 4 minute
 5. Pritisnite i držite gumb AUDIO IN i gumb za smanjenje jačine zvuka
 6. Nakon zvučnih signala zasvijetlit će gumb UPDATE. Napomena: Ako ste umreženi, gumb UPDATE možda će već svijetliti narančasto. Čak i u tom slučaju izvršite postupak kako je opisan na ovoj stranici i provjerite zvučni signal.
 7. Pričekajte da se upali gumb UPDATE, umetnite USB flash pogon u utor ulaza DC-OUT ONLY (USB) na stražnjoj strani zvučnika.
 8. Kada se pokrene ažuriranje softvera, gumb UPDATE počet će treperiti
  Napomena: zvučnik ne radi tijekom ažuriranja
 9. Treperenje (interval i stanje) gumba UPDATE mijenja se tijekom napredovanja ažuriranja
 10. Gumb UPDATE isključuje se i zvučnik prelazi u stanje pripravnosti ili BLUETOOTH/Network stanje pripravnosti automatski kada ažuriranje završi
 11. Provjerite verziju prateći korake opisane u dijelu Način provjere verzije upravljačkog softvera. Nakon toga ažuriranje završava.

Napomena:

 • ostavite zvučnik priključen na izvor napajanja i mrežu tijekom ažuriranja
 • NEMOJTE ukloniti adapter za izmjeničnu struju sve dok ažuriranje ne završi
 • NEMOJTE isključivati jedinicu tijekom ažuriranja
 • Ažuriranje obično traje 10 minuta.

Ažuriranje upravljačkog softvera osobnog audio sustava putem USB flash pogona – postupak B

Ako indikator treperi crveno, a gumb za ažuriranje narančasto, ažuriranje softvera nije uspjelo.
Morate preuzeti ažuriranje upravljačkog programa na računalo, spremiti ga na USB flash pogon i zatim ga prenijeti na zvučnik.
Da biste to učinili, slijedite dolje navedene korake:Napomena:povratak na prethodnu verziju softvera nije moguć nakon ažuriranja.

Postupak za preuzimanje upravljačkog softvera:

 1. Zatvorite sve otvorene prozore i pokrenute programe osim ove stranice.
 2. Pročitajte odredbe i uvjete na ovoj stranici te označite okvir kako biste ih prihvatili.
 3. Preuzmite ažuriranje upravljačkog softvera. Započinje preuzimanje datoteke SRSX77V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes).
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala.
  Napomena: ako koristite Windows 10 ili 8.1, datoteka ažuriranja možda će se automatski spremiti u mapu Downloads (Preuzimanja). Na početnom zaslonu kliknite pločicu Desktop (Radna površina) i pomoću preglednika Explorer pronađite preuzetu datoteku u mapi Downloads (Preuzimanja).

Napomena: ovo je datoteka za ažuriranje namijenjena samo za SRS-X77. Ne možete je koristiti s drugim osobnim audio sustavima.

Postupak za pripremu preuzete datoteke:

 • Ako koristite sustav Windows
  1. Desnom tipkom miša kliknite preuzetu datoteku SRSX77V1602994.zip
  2. Kliknite „Extract All” (Izdvoji sve)
  3. U prozoru koji se otvorio, Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvoji komprimirane (zipane) datoteke), kliknite Extract (Izdvoji).
  4. Na radnoj će se površini pojaviti mapa s nazivom Update (Ažuriranje) koja sadrži sljedeće datoteke: LUTE03-FW.BIN; LUTE03-FW.ID; LUTE03-FW_MB.BIN; LUTE03-FW_MB.ID
 • Ako koristite sustav Mac OS
  1. Dvokliknite spremljenu datoteku SRSX77V1602994.zip
  2. Na radnoj će se površini pojaviti mapa s nazivom Update (Ažuriranje) koja sadrži sljedeće datoteke: LUTE03-FW.BIN; LUTE03-FW.ID; LUTE03-FW_MB.BIN; LUTE03-FW_MB.

Napomena: preuzeta datoteka može se automatski izdvojiti ako koristite gore navedene operacijske sustave, ali ako ne možete izdvojiti datoteke slijedeći te korake, možda ćete morati upotrijebiti zaseban softver za dekompresiju.

Kopiranje datoteka ažuriranja na USB flash pogon:

 1. Umetnite flash pogon u jedan od USB ulaza na računalu
 2. Povucite mapu Update (Ažuriranje) s radne površine na flash pogon
 3. Pogledajte dijagram u nastavku:

Ažuriranje audio sustava putem DC-OUT ONLY (USB):

 1. Priključite zvučnik u mrežnu utičnicu pomoću priloženog adaptera za izmjeničnu struju
 2. Pomaknite mrežni prekidač na poleđini zvučnika u položaj „on” (uključeno)
 3. Isključite zvučnik kada indikator počne treperiti crveno, a gumb za ažuriranje narančasto.
 4. Umetnite flash pogon s datotekama za ažuriranje u ulaz DC-OUT ONLY (USB) na zvučniku
 5. Ponovno uključite zvučnik
 6. Napomena: korake od 3 do 5 izvršite u roku od 3 minute.
 7. Preuzimanje ažuriranja upravljačkog softvera započinje kada gumb za ažuriranje na zvučniku počne treperiti.
  Napomena: zvučnik ne možete koristiti tijekom ažuriranja.
 8. Kako ažuriranje napreduje, treperenje se usporava i prestaje po dovršetku ažuriranja
 9. Zvučnik se automatski prebacuje u stanje pripravnosti ili Bluetooth/network stanje pripravnosti kada ažuriranje završi.
 10. Provjerite je li ažuriranje završilo izvođenjem provjere verzije softvera za bežični zvučnik SRS-X77. Postupak za provjeru verzije upravljačkog softvera. Nakon toga ažuriranje završava.