Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:
 • MAP-S1

Informacije o preuzimanju

 • Naziv:Ažuriranje upravljačkog softvera NW 2.11 za MAP-S1
 • Datum izdavanja:31-08-2017
 • Trebam li ga ažurirati?Ovaj pomoćni program za ažuriranje nije potreban ako je vaš Multi Audio Player sustav već ažuriran na verziju upravljačkog softvera NW 2.11.
  Ako niste sigurni,lako ćete na sljedeći način provjeriti verziju upravljačkog softvera:
  • Nakon što ste uređaj uključili, na jedinici pritisnite i zadržite tipke [ENTER] i [BACK] dok se na zaslonu ne prikaže poruka „NW 2.11”
  • Kako biste prekinuli način provjere verzije upravljačkog programa, okrenite |<</>>| brojčanik tri puta udesno dok se ne prikaže normalni zaslon
 • Koristi i poboljšanja u najnovijem ažuriranju

  • Važno: Ovo ažuriranje programskih datoteka morate provesti kako biste mogli nastaviti upotrebljavati sustav za distribuciju glazbe Spotify
 • Prethodne koristi i poboljšanja

  • Poboljšava DSDIFF i DLNA reprodukciju

Preuzmite

Ažuriranje softvera obavljeno je preko Interneta (mreža). Provjerite sljedeće korake:
Napomena: Ne možete ažurirati na najnoviji softver ako set NIJE spojen na Internet (mreža). Kada se prepozna nova verzija softvera, sustav se ažurira kada je spojen na Internet te će u prozoru zaslona biti prikazano "UPDATE" (Ažuriranje). U tom slučaju slijedite korake navedene u nastavku kako biste ažurirali na najnoviju verziju

 1. Pritisnite MENU (Izbornik).
 2. Pritisnite kako biste odabrali "NETWORK" (Mreža), a potom pritisnite "Enter"
 3. Pritisnite kako biste odabrali "UPDATE" (Ažuriraj), a potom pritisnite "Enter"
 4. Pritisnite kako biste odabrali "OK" (U redu), a potom pritisnite "Enter"

Ažuriranje započinje.
Nakon ažuriranja, prikazuje se "COMPLETE" (Završi). Pritisnite kako biste isključili jedinicu, a potom ponovno pritisnite kako biste je uključili. Provjerite verziju upravljačkog softvera sustava Personal Audio System. Ako je prikazano "NW 2.11", uspješno je izvršeno ažuriranje upravljačkog softvera.
Napomena:

 • Da bi sustav završio ažuriranje, obično je potrebno otprilike 10 minuta. Možda će biti potrebno više vremena, ovisno o mrežnom okruženju
 • Tijekom ažuriranja nemojte se koristiti jedinicom ni daljinskim upravljačem. Također nemojte isključivati sustav ili kabel napajanja tijekom ažuriranja