Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:
 • NW-WS413
 • NW-WS414

Informacije o preuzimanju

Koristi i poboljšanja u najnovijem ažuriranju

 • Rješava rijetki problem s reprodukcijom u kojem se može javiti poruka „No Data“ (Nema podataka) ili „Data Error“ (Pogreška u podacima)

Prethodne koristi i poboljšanja

 • Rješava problem u kojem reprodukcija ponekad nije dostupna
 • Poboljšana funkcija nasumične reprodukcije
 • Rješava problem s popisima pjesama za reprodukciju koje je nemoguće reproducirati ako su prenesene na uređaj Walkman upotrebom funkcije Content Transfer
 • Poboljšane ostale funkcije

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje upravljačkog softvera 1.03 za NW-WS413 / NW-WS414 (Windows)

Verzija datoteke

 • Verzija 1.03

Veličina datoteke

 • 40.1 MB (42.134.168 bajtova)

Datum izdavanja

 • 17-10-2017

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Trebam li ga preuzeti? Ovo ažuriranje nije potrebno ako je vaš Walkman pomoću funkcije za automatsko ažuriranje upravljačkog softvera već ažuriran na verziju upravljačkog softvera 1.03.
Ako niste sigurni, lako ćete na sljedeći način provjeriti verziju upravljačkog softvera

 1. Spojite Walkman na računalo primjenom USB postolja (isporučeno).
 2. Na računalu provjerite datoteku „information.txt” u mapi [WALKMAN].
 3. Datoteka „information.txt” sadrži sljedeće informacije:
  • 01: Naziv serije modela
  • 02: Verzija softvera sustava
  Provjerite broj modela i verziju upravljačkog softvera

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

Najnovija verzija ažuriranja upravljačkog programa kompatibilna je s najčešće korištenim verzijama sustava Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 (Service Pack 1 ili noviji)

VAŽNO: Ne podržava ga niti jedan drugi operacijski sustav osim navedenog.
Napomena: [Compatibility mode] Windows 7 nije podržan.

Preuzmite

Prije nadogradnje

 • Nakon ažuriranja upravljački softver ne može biti vraćen na prethodnu verziju.
 • Prenesite sve podatke s jedinice na računalo jer bi se podaci koji su ostali na jedinici tijekom nadogradnje mogli izgubiti.
  Ne jamčimo da se zapisi i datoteke neće oštetiti ili izbrisati prilikom ovog ažuriranja.
 • Tijekom nadogradnje jedinici je potrebno otprilike 60 MB slobodnog prostora. Potvrdite da je količina slobodnog prostora dovoljna.
 • Ako nema dovoljno slobodnog prostora u ugrađenoj flash memoriji, prenesite sve nepotrebne podatke natrag na računalo da biste povećali slobodan prostor.
 • Za korisnika sustava Windows 10, Windows 8.1 ili Windows 7 poruka „Windows needs your permission to continue” pojavljuje se u dijaloškom okviru Kontrola korisničkog računa. Za nastavak pritisnite [Continue] (Nastavi) i pratite upute.

Instalirajte

1. korak: Instaliranje ažuriranja

Na računalo se prijavite kao administrator

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
 2. Preuzmite datoteku na svoje računalo.
 3. Nakon preuzimanja Walkman povežite s računalom primjenom isporučenog USB postolja.
 4. Zatvorite sve programe na računalu
 5. Dvaput kliknite spremljenu datoteku, a zatim pratite upute na zaslonu.
  Tijekom nadogradnje ne odspajate jedinicu s računala.
 6. Kada se pojavi poruka o dovršetku nadogradnje, kliknite [Finish] (Završi).

Korak 2: Provjerite je li ažuriranje uspješno provedeno

Nakon ažuriranja provjerite je li uspješno instalirana nova verzija praćenje koraka u odjeljku [Check the firmware version] (Provjera verzije programskih datoteka).

Ako je prikazana verzija upravljačkog softvera „1.03”, nadogradnja je uspješna.