Zahtjevi sustava

 • Računalo sa sustavom Windows i pristupom internetu
 • LAN kabel za povezivanje prijamnika na internet
 • Operacijski sustav
  • Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (SP1、32 bit/64 bit) Windows XP Home Edition/Professional/Media Center Edition 2005 (SP3、32 bit)
 • Minimalni zahtjevi računala:
  • CPU: Celeron
  • Brzina rada: 1 GHz ili više
  • Memorija (RAM) (Windows XP): 512 MB ili više
  • HDD: 20 MB ili više slobodnog prostora na disku.
   Ako nije instaliran .NET Framework 2.0, potrebno je 280 MB slobodnog prostora na disku.
  • Zaslon: 1024 × 768, High Color (65536 boja) ili veća rezolucija
  • Mreža: 100Base-TX ili brža

Instalirajte

Softver ES Utility potreban je za ažuriranje ugrađenog softvera. Za instalaciju softvera ES Utility na računalo slijedite korake u nastavku:

Napomena: Ako ste već instalirali program ES Utility, ne morate instalirati taj uslužni program.

 1. Uključite računalo i prijavite se kao administrator ili računom s administratorskim pravima.
 2. Umetnite priloženi CD s programom ES Utility u pogonsku jedinicu za CD-ROM.
 3. Automatski se pokreće program za pokretanje instalacije i prikazuje se zaslon Postavljanje softvera.
  • Ako se program za pokretanje instalacije ne pokrene, otvorite CD-ROM datoteke i dvaput kliknite na datoteku "SetupLauncher.exe".
  • Ako nemate CD s programom ES Utility, ovdje preuzmite aplikaciju ES Utility na računalo, otvorite preuzetu datoteku i nakon toga dvaput kliknite na datoteku "SetupLauncher.exe".
 4. Instalirajte softver aplikacije ES Utility slijedeći upute u obliku poruka na zaslonu.
 5. Na zaslonu "Welcome to the Software Setup" (Dobro došli u postavljanje softvera) pročitajte ugovor i, ako se slažete, kliknite "I accept the terms of the licence agreement" (Prihvaćam uvjete licencnog ugovora) i nakon toga "Next" (Sljedeće).
 6. Na zaslonu "Software Setup" (Postavljanje softvera), pod "Software" (Softver), kliknite ikonu ES Utility. 7. Na zaslonu "Software Setup screen" (Zaslon za postavljanje softvera), pod ES Utility, kliknite Install (Instalacija).
 8. Na zaslonu "Welcome to the ES Installer" (Dobro došli u program za instalaciju ES) kliknite Next (Sljedeće).
 9. Na zaslonu "Setup Type" (Vrsta postavljanja) odaberite Custom (Prilagođeno) i nakon toga kliknite Next (Sljedeće).
 10. Na zaslonu "Choose a Destination Folder" (Odabir odredišne mape) kliknite Next (Sljedeće).
 11. Na zaslonu "Add a desktop shortcut" (Dodavanje prečaca na radnu površinu) odaberite Add a shortcut to the desktop (Dodaj prečac na radnu površinu) i nakon toga kliknite Next (Sljedeće).
 12. Na zaslonu "Install the program" (Instalacija programa) kliknite Install (Instaliraj).
 13. Na zaslonu "ES Utility was successfully installed" (Program ES Utility uspješno je instaliran) kliknite Finish (Završi).

  Softver je instaliran i ikona programa ES Utility nalazi se na vašoj radnoj površini.