Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:
 • HT-NT3
 • HT-ST9
 • HT-RT5
 • HT-XT3

Informacije o preuzimanju

Koristi i poboljšanja u najnovijem ažuriranju

 • Poboljšana mogućnost povezivanja s televizorima drugih proizvođača

Prethodne koristi i poboljšanja

 • Poboljšana značajka Audio izlaz
 • Podrška za uređaj Chromecast za Audio ver. 1.21
  • Poboljšana mogućnost povezivanja za uređaj Chromecast
 • Poboljšana značajka Audio izlaz
 • Poboljšana stabilnost tankog zvučnog sustava
 • Buduća podrška za održavanje za „Spotify Connect“

Ograničenja

 • Samo za uporabu s proizvodima prodanima u Europi. Svi navedeni modeli ne prodaju se u svim državama.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje upravljačkog softvera kućnog kina na verziju M28.R.0476

Verzija datoteke

 • M28.R.0476

Veličina datoteke

 • 196 MB (205.994.495 bajtova)

Datum izdavanja

 • 12-12-2017

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Vaš je upravljački softver možda već ažuriran, a naročito ako imate novi model kućnog kina.Ako je broj verzije M28.R.0476 ili veći, ne morate ažurirati.

Ako niste sigurni, lako ćete na sljedeći način provjeriti verziju upravljačkog softvera:

 1. Uključite TV i provjerite je li namješten na ulaz na koji je povezano kućno kino pa ako je kućno kino povezano s utičnicom HDMI2, kao ulaz odaberite HDMI2
 2. Uključite kućno kino
 3. Pritisnite HOME ona daljinskom upravljačku i pričekajte da se prikaže početni zaslon
 4. Na početnom zaslonu odaberite [Setup] (Postavljanje) > [System Settings] (Postavke sustava) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču. Zatim pritisnite tipku ENTER (Unos)
 5. Označite opciju System Information (Sistemske informacije) na zaslonu i pritisnite tipku ENTER (Unos)
 6. Na TV zaslonu broj verzije upravljačkog softvera izgleda ovako:
  „Software Version M28.R.0476” – ako je broj verzije M28.R.0476 ili veći, već imate najnoviju verziju upravljačkog softvera.

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte upute , u suprotnome možete oštetiti svoj model HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3
 • Ne isključujte uređaj HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3 te mu ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama
 • Ne izvlačite kabel za napajanje ni mrežni (LAN) kabel tijekom preuzimanja i ažuriranja softvera. Održavajte tu vezu.
 • Ne izvlačite kabel za napajanje dok se ažuriranje ne dovrši. To će uzrokovati kvar sustava.

Programske datoteke možete ažurirati na dva način na svom HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3:

Što vam je potrebno:Zašto koristiti ovaj način?
Internet/mreža
***PREPORUČENO***
 • Ethernetski kabel za povezivanje kućnog kina s internetom
 • Kako biste bili sigurni da je kućno kino povezano na:
  • aktivnu internetsku vezu
  • kompatibilan TV
Ovaj način preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja upravljačkog softvera.
USB uređaj za pohranu
 • Računalo
 • USB uređaj za pohranu
Ako se ne možete povezati na internet, upravljački softver ažurirajte na ovaj način.

Instalirajte

Ažuriranje modela HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3 putem interneta

Ovaj način preporučujemo jer je najlakši način ažuriranja. Obično je potrebno 15 – 30 minuta. Prvo postavite opremu, nakon toga preuzmite ažuriranje s interneta za uređaj HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3.

Što vam je potrebno:

 • Ethernetski kabel za povezivanje kućnog kina s internetom
 • Kako biste bili sigurni da je kućno kino povezano na:
  • aktivna internetska veza (pomoću Ethernetskog kabela ili bežičnog usmjerivača)
  • kompatibilan TV

Postavljanje opreme:

 1. Uključite TV i provjerite je li namješten na ulaz u koji je priključeno vaše kućno kino. (Ako je tanki zvučnik priključen na priključak HDMI 2, odaberite opciju HDMI 2 kao ulaz)
 2. Priključite tanki zvučnik na internetski izvor s pomoću Ethernet kabela.
 3. Uključite kućno kino.
 4. Pritisnite [HOME] (Početni zaslon) na daljinskom upravljaču i pričekajte da se prikaže početni zaslon.

1. korak: Instaliranje ažuriranja

 1. U izborniku [Home] (Početno) pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite [Setup] (Postavljanje) > [Software Update] (Ažuriranje softvera) > [Update via Internet] (Ažuriranje putem interneta) i zatim pritisnite [Enter]
 2. Poruka [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Na mreži je pronađena nova verzija softvera. Želite li ažurirati softver?) prikazuje se na TV zaslonu. Pomoću daljinskog upravljača odaberite [OK] (U redu) i zatim pritisnite [ENTER]
 3. Treba vam približno 5 minuta za pokretanje ažuriranja nakon preuzimanja softvera.
 4. Poruka [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0476](Ažurirajte na novu verziju softvera. Nikada ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja. Trenutačna verzija je M28.R.xxxx, nova verzija je M28.R.0476) prikazuje se na TV zaslonu. Pomoću daljinskog upravljača odaberite [Start](Pokretanje) i zatim pritisnite [ENTER]
 5. Pokreće se ažuriranje.
 6. Na TV zaslonu prikazuje se poruka [Update Caution](Oprez, ažuriranje u tijeku). Pomoću daljinskog upravljača odaberite [OK](U redu) i zatim pritisnite [ENTER]
 7. Tijekom ažuriranja na zaslonu na prednjoj ploči prikazat će se poruka [„UPDT”].
 8. Nadogradnja upravljačkog softvera je dovršena kada se na zaslonu na prednjoj ploči prikaže poruka [DONE](ZAVRŠENO). Ne isključujte kućno kino i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice
 9. Nakon dovršetka nadogradnje kućno će se kino automatski ponovno pokrenuti.

Korak 2: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

 1. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije M28.R.0476, ažuriranje upravljačkog softvera je uspješno provedeno

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem upravljačkog softvera kućnog kina putem interneta.

 • Poruka [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Ažuriranje nije uspjelo. Povežite USB memoriju s datotekama ažuriranja kako biste pokušali ponovno. Ako ažuriranje opet ne uspije, obratite se centru za korisničku podršku) prikazuje se na TV zaslonu.
  1. Provjerite jesu li usmjerivač i svi uređaji spojeni između kućnog kina i usmjerivača uključeni.
  2. Provjerite koristite li ispravnu vrstu kabela (ravni ili ukriženi) između kućnog kina i usmjerivača.
  3. Provjerite jesu li ispravno povezani svi kabeli između kućnog kina i usmjerivača.
  4. Ponovite postupak ažuriranja.

  Ako ne možete izvršiti ažuriranje softvera, pokušajte s postupkom ažuriranja putem USB memorije.

 • Nakon pokretanja postupka ažuriranja putem interneta prikazuje se poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx %) na zaslonu, ali traka napretka se ne mijenja
  Ovisno o kvaliteti mrežne veze, ažuriranje putem interneta može dugo potrajati (do 60 minuta). Zato se poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx %) prikazuje, a prikazana traka napretka dulje se vrijeme ne mijenja.

 • Prilikom pokretanja ažuriranja putem interneta na TV zaslonu prikazuje se poruka [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Status veze ne može se potvrditi. Nema komunikacije s poslužiteljem. Pokušajte ponovo kasnije) i ne možete izvršiti nadogradnju upravljačkog softvera.
  • Provjerite je li spojen LAN kabel.
  • Provjerite jeste li označili ima li vaše kućno kino vlastitu IP adresu u mrežnim postavkama (ako upotrebljavate proxy poslužitelj, unesite IP adresu proxy poslužitelja koju upotrebljavate umjesto naziva proxy hosta u polje Proxy Server (Proxy poslužitelj))
  • Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.
  Uključite kućno kino i ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Ažuriranje traje više od 60 minuta i još nije završilo
  Ako je kućno kino bežično povezano na mrežu, pokušajte ga povezati pomoću kabela i ponovite postupak.
  Ako problem ostane, vjerojatno je brzina mrežnog prijenosa mala. U tom slučaju sustav pokušajte ažurirati pomoću postupka ažuriranja putem USB memorije.
 • Poruka [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Uređaj nije povezan na mrežu. Provedite mrežnu dijagnostiku u postavkama povezivanja poslužitelja) prikazuje se na TV zaslonu.
  Provjerite je li LAN kabel spojen na kućno kino.
 • Na TV zaslonu prikazuje se poruka [Already Updated] (Ažuriranje je već provedeno)
  Na vaše je kućno kino trenutačno instalirana najnovija verzija upravljačkog softvera

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računala

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, upotrijebite internet. Ako ne, upotrijebite ovaj način. Ažuriranje preuzmite na računalo, prenesite ga na memorijski USB uređaj, a zatim na HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3.

Pripreme za ažuriranje upravljačkog softvera

Prije preuzimanja upravljačkog softvera provjerite izvršava li se na računalu jedan od sljedećih operacijskih sustava te pripremite USB flash memoriju.

Operacijski sustavi

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

1. korak: Instaliranje ažuriranja

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M28R0476.zip na svoje računalo i upamtite u koji ste ju direktorij preuzeli
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, kliknite na nju desnom tipkom miša i zatim kliknite Properties (Svojstva). Provjerite iznosi li njezina veličina 196 MB (205,994,495 bajta)
Prenošenje datoteka ažuriranja na USB uređaj za pohranu:
 1. Izdvojite datoteku ažuriranja iz datoteke UPDATE_M28R0476.zip
  • Za operacijski sustav Mac OS X®:
   1. Idite na lokaciju na koju je preuzeta datoteka i dvokliknite datoteku UPDATE_M28R0476.zip
   2. Sustav stvara novu mapu pod nazivom „UPDATE” (Ažuriranje)
  • Za operacijske sustave Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7:
   1. Idite na direktorij u koji je preuzeta datoteka i desnom tipkom miša kliknite datoteku UPDATE_M28R0476.zip, a zatim kliknite opciju „Extract All” (Izdvoji sve)
    Napomena: U operacijskim sustavima Windows® 8.1 i Windows® 10 datoteka se sprema u mapu Downloads (Preuzimanja) u skladu sa zadanim postavkama preglednika Internet Explorer®. kako biste pronašli mapu Downloads (Preuzimanja), kliknite karticu „Desktop” (Radna površina) na početnom zaslonu i pronađite preuzetu datoteku s pomoću programa Windows Explorer
   2. U prozoru „Extract Compressed (Zipped) Folders” (Izdvajanje komprimiranih mapa) kliknite opciju „Extract” (Izdvoji)
   3. Sustav će stvoriti novu mapu pod nazivom „UPDATE” (Ažuriranje)
    Napomena: Izdvojit će se četiri datoteke: MSB28-FW.BIN i MSB28-FW.ID, MSB28-FW_MB.BIN i MSB28FW_MB.ID
 2. Priključite kompatibilan USB uređaj za pohranu na računalo
 3. Prenošenje mape UPDATE (Ažuriranje) na USB uređaj za pohranu:
  • Za operacijski sustav Mac OS X®:
   1. Povucite i ispustite mapu UPDATE (Ažuriranje) u korijensku mapu USB uređaja
  • Za operacijski sustav Windows:
    Idite u direktorij u kojem je stvorena mapa i desnom tipkom miša kliknite mapu UPDATE (Ažuriranje)
   1. U izborniku odaberite opciju Send To... (Pošalji...), a zatim kliknite pogonsku jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Izmjenjivi disk E:)
   2. Mapa ažuriranja bit će kopirana na vaš USB uređaj.
  Napomena: Ažuriranje se neće izvršiti ako se mapa ne kopira u korijenski direktorij USB uređaja ili ako se promijeni naziv mape.
 4. Po dovršetku kopiranja mape UPDATE (Ažuriranje) izvadite USB uređaj iz svog računala
Prijenos ažuriranja na uređaj za reprodukciju

Najprije pripremite opremu, a zatim ažuriranje prenesite na HT-NT3/HT-ST9/HT-RT5/HT-XT3.

Pripremanje opreme:
 1. Uključite televizor i provjerite je li prilagođen za ulaz na koji je priključen tanki zvučnik. (Ako je tanki zvučnik priključen na priključak HDMI 2, odaberite opciju HDMI 2 kao ulaz)
 2. Uključivanje tankog zvučnika
 3. Pritisnite HOME (Početni zaslon) na daljinskom upravljaču i pričekajte da se prikaže početni zaslon
 4. Umetnite USB na kojem se nalaze 4 datoteke
Prijenos ažuriranja:
 1. Na početnom zaslonu odaberite [Setup] (Postavljanje) > [Software Update] (Ažuriranje softvera) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite tipku ENTER (Unos)
 2. S pomoću tipki sa strelicama odaberite opciju „Update via USB Memory” (Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja), a zatim pritisnite tipku ENTER (Unos)
 3. Poruka [„Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0476. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] (Pronađena je datoteka ažuriranja na USB memoriji. Želite li ažurirati softver? Trenutačna verzija je M28.R.xxxx, nova verzija je M28.R.0476. Ne isključujte napajanje i ne uklanjajte USB memoriju tijekom ažuriranja) prikazuje se na TV zaslonu. Pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu) i zatim pritisnite ENTER
 4. Na TV zaslonu prikazuje se poruka [Update Caution] (Oprez, ažuriranje u tijeku). Pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu) i zatim pritisnite ENTER
 5. Pokreće se ažuriranje.
 6. Tijekom ažuriranja na zaslonu na prednjoj ploči prikazat će se poruka „UPDT”.
 7. Nadogradnja upravljačkog softvera dovršena je kad se na zaslonu na prednjoj ploči prikaže poruka DONE (Završeno). Tanki zvučnik se automatski ponovno pokreće.
  Napomena: Tijekom postupka ažuriranja nemojte iskopčati kabel za napajanje.

Korak 2: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

 1. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije M28.R.0476, ažuriranje upravljačkog softvera je uspješno provedeno

Rješavanje problema

Što učiniti ako naiđete na probleme tijekom ažuriranja upravljačkog softvera za tanki zvučnik preko računala i USB memorijskog uređaja?

 • Na zaslonu na prednjoj ploči naizmjence se prikazuju poruka „UPDT” (AŽURIRANJE) i „ERROR” (POGREŠKA).
  1. Isključite sustav i odspojite kabel za napajanje.
  2. Uključite napajanje kućnog kina.
  3. Pokušajte ažuriranje s USB memorijom

 • Napajanje se isključilo tijekom ažuriranja
  Uključite napajanje kućnog kina i ponovno pokrenite postupak ažuriranja s USB memorijom.

 • Datoteka ažuriranja UPDATE_M28R0476.zip koju sam preuzeo s web-mjesta ne može se izdvojiti.
  Jeste li uspješno preuzeli datoteku? Pokušajte izbrisati i ponovno preuzeti datoteku.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i još nije gotovo
  1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite
  2. Uključite kućno kino
  3. Ponovite postupak ažuriranja