Modeli na koje se ovo odnosi

Ove se informacije odnose na sljedeće AV prijemnike:

 • STR-DN860
 • STR-DN1060

Informacije o preuzimanju

Koristi i poboljšanja u najnovijem ažuriranju

 • Poboljšana stabilnost sustava

Prethodne koristi i poboljšanja

 • Dodaje odabir načina rada zvuka s 2 kanala i višekanalnog stereo način rada (2CH/MULTI) pri reprodukciji u ugrađenom uređaju Chromecast
  NAPOMENA: Za odabir navedenih načina rada pri reprodukciji u ugrađenom uređaju Chromecast slijedite korake u nastavku:
  1. Pritisnite tipku AMP MENU (Izbornik AMP) na daljinskom upravljaču
  2. Odaberite [AUDIO] (Zvuk)
  3. Odaberite CAST SOUND (Baci zvuk)
  4. Odaberite „MULTI“ ili „2CH“
 • Podrška za uređaj Chromecast za Audio ver. 1.21
  • Poboljšana mogućnost povezivanja za uređaj Chromecast
 • Poboljšana stabilnost uključivanja
 • Dodana funkcija upravljanja glazbom u više prostorija putem ugrađenog uređaja Chromecast
 • Ažuriranje za SDK ugrađenog uređaja Chromecast koje
  • podržava sadržaj visoke rezolucije
  • podržava funkciju zrcaljenja
   (Dostupnost ovisi o zemlji u skladu s tvrtkom Google)
 • Poboljšana kvaliteta značajke za Bluetooth Transmitter (BT TX)
 • Poboljšana kvaliteta značajke reprodukcije s USB uređaja
 • Poboljšana povezivost za ugrađeni uređaj Chromecast (zvuk)
 • Podrška funkcije FF/FR za povezivanje aplikacijom Spotify
 • Buduća podrška za održavanje za „Spotify Connect“

Ograničenja

 • Samo za uporabu s proizvodima prodanima u Europi. Svi navedeni modeli ne prodaju se u svim državama.

Informacije o datoteci

Naziv

 • Upravljački softver AV prijemnika na verziju M29.R.0476

Naziv zip datoteke

 • UPDATE_M29R0476.zip

Verzija datoteke

 • Verzija M29.R.0476

Veličina datoteke

 • 214 MB (224.757.571 bajtova)

Datum izdavanja

 • 25-01-2018

Priprema

Vaš je upravljački softver možda već ažuriran, a naročito ako imate novi model AV prijemnika.Ako je broj verzije M29.R.0476 ili veći, ne morate ažurirati.

Ako niste sigurni, možete lako provjeriti verziju upravljačkog softvera na sljedeći način:

 1. Uključite TV i provjerite je li namješten na ulaz na koji je povezan AV prijemnik; ako je AV prijemnik povezan na utičnicu HDMI2 2, kao ulaz odaberite HDMI2
 2. Uključite AV prijemnik
 3. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i pričekajte da se prikaže početni zaslon
 4. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču i zatim odaberite [Setup] (Postavljanje) > [System Settings] (Postavke sustava) > [System Information] (Informacije o sustavu) pomoću gumba sa strelicama na daljinskom upravljaču pa pritisnite ENTER
 5. Na TV zaslonu broj verzije upravljačkog softvera izgleda ovako:
  „Software Version M29.R.0476” (Verzija softvera M29.R.0476) – ako je broj verzije M29.R.0476 ili veći, već imate najnoviju verziju upravljačkog softvera.

Postoje 2 jednostavna načina za ažuriranje upravljačkog softvera na AV prijemniku

Što vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?
Internet/mreža
***PREPORUČENO***
 • Aktivna internetska veza (pomoću Ethernetskog kabela ili bežičnog usmjerivača)
 • Kompatibilan TV
Ovaj način preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja upravljačkog softvera.
USB uređaj za pohranu
 • Računalo
 • USB uređaj za pohranu
Ako se ne možete povezati s Internetom, na ovaj način ažurirajte upravljački softver.

Instalirajte

Ažuriranje modela STR-DN1060/DN860 putem interneta

Ovaj način preporučujemo jer je najlakši način ažuriranja. Za njega je obično potrebno 15 – 60minuta. Najprije postavite opremu, a zatim putem interneta preuzmite ažuriranje na AV prijemnik.

Što vam je potrebno:

 • Aktivna internetska veza (pomoću Ethernetskog kabela ili bežičnog usmjerivača)
 • Kompatibilan TV

Kako osigurati ažuriranje bez problema

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Na ovaj način možete odmah uspješno izvršiti ažuriranje:

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli oštetiti AV prijemnik
 • Ne isključujte AV prijemnik i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama

Postavljanje opreme:

 1. Uključite TV i provjerite je li namješten na ulaz u koji je priključen vaš AV prijemnik. (Ako je prijemnik povezan na utičnicu HDMI 2, kao ulaz odaberite HDMI 2.)
 2. AV prijemnik spojite na internetski izvor pomoću Ethernetskog kabela ili bežičnom vezom preko usmjerivača
 3. Uključite AV prijemnik.

Preuzimanje ažuriranja:

 1. U izborniku [Home] (Početno) pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite [Setup] (Postavljanje) > [System Settings] (Postavke sustava) > [Software Update] (Ažuriranje upravljačkog softvera) > [Update via Internet] (Ažuriranje putem interneta).i zatim pritisnite Enter
 2. Poruka [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Na mreži je pronađena nova verzija softvera. Želite li ažurirati softver?) prikazuje se na TV zaslonu. Pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu) i zatim pritisnite ENTER
 3. Poruka [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0476] (Ažurirajte na novu verziju softvera. Nikada ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja. Trenutačna je verzija M29.R.XXXX, nova je verzija M29.R.0476) prikazuje se na TV zaslonu. Pomoću daljinskog upravljača odaberite Start (Pokretanje) i zatim pritisnite ENTER
 4. Pokreće se ažuriranje
 5. Na zaslonu televizije prikazat će se sljedeća poruka: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Kada se pokrene ažuriranje, prikazuje se poruka „AŽURIRANJE” u prozoru na zaslonu prijemnika. Ažuriranje može potrajati do 60 minuta. Kada se ažuriranje završi, prikazuje se poruka „DOVRŠENO” u prozoru na zaslonu prijamnika i prijamnik se automatski ponovno pokreće. Ne isključujte kabel za napajanje tijekom ažuriranja.). Nakon preuzimanja softvera potrebno je otprilike 5 minuta kako bi se pokrenulo ažuriranje. Pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu) i zatim pritisnite ENTER
 6. Tijekom ažuriranja na zaslonu na prednjoj ploči prikazat će se poruka „UPDATING” (AŽURIRANJE).
 7. Nadogradnja upravljačkog softvera je dovršena kada se na zaslonu na prednjoj ploči prikaže poruka „COMPLETE” (DOVRŠENO).
  Napomena: Ne isključujte AV prijemnik i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice
 8. Nakon dovršetka nadogradnje, AV prijemnik će se automatski ponovno pokrenuti
 9. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije M29.R.0476, ažuriranje upravljačkog softvera uspješno je provedeno

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem upravljačkog softvera AV prijemnika putem interneta.

 • Poruka [Update failed. Priključite USB memoriju s datotekama za ažuriranje ili se povežite s mrežom kako biste pokušali ponovno. If the update fails again, please contact the customer service center] (Ažuriranje nije uspjelo. Povežite USB memoriju s datotekama ažuriranja kako biste pokušali ponovno. Ako ažuriranje opet ne uspije, obratite se centru za korisničku podršku) prikazuje se na TV zaslonu.
  1. Provjerite jesu li usmjerivač i svi uređaji spojeni između AV prijemnika i usmjerivača uključeni
  2. Provjerite koristite li ispravnu vrstu kabela (ravni ili ukriženi) između AV prijemnika i usmjerivača.
  3. Provjerite jesu li ispravno povezani svi kabeli između AV prijemnika i usmjerivača.
  4. Ponovite postupak ažuriranja

  Ako ne možete izvršiti ažuriranje softvera, pokušajte s postupkom ažuriranja putem USB memorije.

 • Nakon pokretanja postupka ažuriranja putem interneta prikazuje se poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx %) na zaslonu, ali traka napretka se ne mijenja
  Ovisno o kvaliteti mrežne veze, ažuriranje putem interneta može dugo potrajati (do 60 minuta). Zato se poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx %) prikazuje, a prikazana traka napretka dulje se vrijeme ne mijenja.

 • Prilikom pokretanja ažuriranja putem interneta na TV zaslonu prikazuje se poruka [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Status veze ne može se potvrditi. Nema komunikacije s poslužiteljem. Pokušajte ponovo kasnije) i ne možete izvršiti nadogradnju upravljačkog softvera.
  • Provjerite je li spojen LAN kabel.
  • Provjerite jeste li označili ima li vaš AV prijemnik IP adresu u mrežnim postavkama (ako upotrebljavate proxy poslužitelj, unesite IP adresu proxy poslužitelja koju upotrebljavate umjesto naziva proxy hosta u polje Proxy Server (Proxy poslužitelj))
  • Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.
  Uključite AV prijemnik i ponovno pokušajte provesti ažuriranje
 • Ažuriranje traje više od 90 minuta i još nije završilo
  Ako je AV prijemnik povezan na mrežu, pokušajte ga povezati pomoću kabela i ponovite postupak.
  Ako je problem i dalje prisutan, vjerojatno je brzina mrežnog prijenosa mala. U tom slučaju sustav pokušajte ažurirati pomoću postupka ažuriranja putem USB memorije.
 • Poruka [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Uređaj nije povezan na mrežu. Provedite mrežnu dijagnostiku u postavkama povezivanja poslužitelja) prikazuje se na TV zaslonu.
  Provjerite je li LAN kabel spojen na AV prijemnik.
 • Na TV zaslonu prikazuje se poruka [Already Updated] (Ažuriranje je već provedeno)
  Na vaš je AV prijemnik trenutačno instalirana najnovija verzija upravljačkog softvera

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računala

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, koristite internet. Ako ne, upotrijebite ovaj način. Ažuriranje preuzmite na računalo, prenesite ga na USB memorijski uređaj, a zatim na AV prijemnik.

Preporučujemo sljedeće operacijske sustave:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Kako osigurati ažuriranje bez problema

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Na ovaj način možete odmah uspješno izvršiti ažuriranje:

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli oštetiti AV prijemnik
 • Ne isključujte AV prijemnik i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama

Preuzimanje ažuriranja na računalo:

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M29R0476.zip na svoje računalo i upamtite u koji ste ju direktorij preuzeli
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, kliknite na nju desnom tipkom miša i zatim kliknite Properties (Svojstva). Provjerite iznosi li njezina veličina 214 MB (224,757,571 bajta)

Spremanje na USB memoriju:

 1. Raspakirajte datoteku na svoje računalo:
  • Za operacijski sustav Mac X: Idite na lokaciju na koju je preuzeta datoteka i pritisnite dva puta datoteku UPDATE_M29R0476.zip. – Naziv raspakirane datoteke je „UPDATE“ (Ažuriranje)
  • Za operacijski sustav Windows 10 / 8.1 / 7 :
   a. Idite na lokaciju u koju je preuzeta datoteka i desnom tipkom miša pritisnite datoteku UPDATE_M29R0476.zip, a zatim pritisnite opciju „Extract All” (Izdvoji sve).
   b. U prozoru „Extract Compressed (Zipped) Folders” (Izdvajanje komprimiranih mapa) kliknite opciju „Extract” (Izdvoji)
   c. Sustav stvara novu mapu pod nazivom „UPDATE” (Ažuriranje).
 2. Provjerite nalaze li se ove četiri datoteke u mapi „UPDATE” (Ažuriranje): MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN and MSB29-FW_MB.ID
 3. Priključite kompatibilan USB uređaj za pohranu na računalo.
  • Za operacijske sustave Mac OS X:
   Povucite i ispustite mapu UPDATE (Ažuriranje) u korijensku mapu u USB uređaju.
  • Za operacijski sustav Windows:
   1. Idite u direktorij u kojem je stvorena mapa i desnom tipkom miša kliknite UPDATE folder(AŽURIRAJ mapu)
   2. Na izborniku koji se prikaže kliknite „Send To...” (Pošalji na...)
   3. Kliknite pogon koji predstavlja vaš USB uređaj (npr. uklonjivi disk E:)
   4. Mapa ažuriranja bit će kopirana na vaš USB uređaj.

Napomena: Ažuriranje se neće izvršiti ako se datoteka ne kopira u korijenski direktorij USB uređaja ili ako se promijeni naziv datoteke.

Prijenos ažuriranja na AV prijemnik

Najprije pripremite opremu, a zatim ažuriranje prenesite na reproduktor.

Pripremanje opreme:

 1. Uključite TV i provjerite je li namješten na ulaz u koji je priključen vaš AV prijemnik. (Ako je reproduktor povezan na utičnicu HDMI 2, kao ulaz odaberite HDMI 2)
 2. Uključite AV prijemnik
 3. Provjerite da nisu neki drugi USB uređaji povezani s AV prijemnikom, a ako jesu, iskopčajte ih

Prijenos ažuriranja:

 1. Umetnite USB uređaj za pohranu koji sadrži datoteku ažuriranja u USB ulaz smješten na prednjoj ploči AV prijemnika
 2. U izborniku [Home] (Početno) pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite [Setup] (Postavljanje) > [System Settings] (Postavke sustava) > [Software Update] (Ažuriranje upravljačkog softvera) > [Update via USB Memory] (Ažuriranje putem USB memorije).i zatim pritisnite Enter
 3. Poruka [„Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0476. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] (Pronađene su datoteke ažuriranja na USB memoriji. Želite li ažurirati softver? Trenutačna je verzija M29.Rxxxx, nova je verzija M29.R.0476. Ne isključujte napajanje i ne uklanjajte USB memoriju tijekom ažuriranja.) prikazuje se na TV zaslonu. Pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu) i zatim pritisnite ENTER
 4. Na zaslonu televizije prikazat će se sljedeća poruka: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Kada se pokrene ažuriranje, prikazuje se poruka „AŽURIRANJE” u prozoru na zaslonu prijemnika. Ažuriranje može potrajati do 60 minuta. Kada se ažuriranje završi, prikazuje se poruka „DOVRŠENO” u prozoru na zaslonu prijamnika i prijamnik se automatski ponovno pokreće. Ne isključujte kabel za napajanje tijekom ažuriranja.). Pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu) i zatim pritisnite ENTER
 5. Pokreće se ažuriranje
 6. Tijekom ažuriranja na zaslonu na prednjoj ploči prikazat će se poruka „UPDATING” (AŽURIRANJE).
 7. Nadogradnja upravljačkog softvera je dovršena kada se na zaslonu na prednjoj ploči prikaže poruka „COMPLETE” (DOVRŠENO).
  Napomena: Ne isključujte AV prijemnik i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice
 8. Ako se reproduktor automatski isključi, ažuriranje je dovršeno. Nemojte koristiti reproduktor niti ga sami isključivati dok se ne dovrši ažuriranje.
 9. Izvadite USB uređaj iz AV prijemnika i uključite AV prijemnik
 10. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije M29.R.0476, ažuriranje upravljačkog softvera uspješno je provedeno

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem upravljačkog softvera AV prijemnika pomoću računala i diska.

 • U prozoru na zaslonu prijemnika naizmjenično se prikazuju poruke „UPDATE” (AŽURIRANJE) i „ERROR” (POGREŠKA).
  1. Isključite sustav i odspojite kabel za napajanje.
  2. Uključite napajanje AV prijemnika.
  3. Pokušajte postupak ažuriranja putem USB memorije.

 • Napajanje se isključilo tijekom ažuriranja
  Uključite napajanje AV prijemnika i ponovno pokrenite postupak ažuriranja putem USB memorije.

 • Izdvajanje datoteke ažuriranja UPDATE_M29R0476.zip preuzete s web-mjesta za ažuriranje nije moguće.
  Jeste li uspješno preuzeli datoteku? Pokušajte izbrisati i ponovno preuzeti datoteku.

 • Ažuriranje traje više od 90 minuta i još nije gotovo
  1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite
  2. Uključite AV prijemnik
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.