Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • KD-65XE7005
 • KD-55XE7005
 • KD-49XE7005
 • KD-43XE7005
 • KD-55XE7003
 • KD-49XE7003
 • KD-43XE7003
 • KD-55XE7000
 • KD-49XE7000
 • KD-43XE7000
 • KD-55XE7077
 • KD-49XE7077
 • KD-43XE7077
 • KD-65XE7096
 • KD-55XE7096
 • KD-49XE7096
 • KD-43XE7096
 • KD-65XE7004
 • KD-55XE7004
 • KD-49XE7004
 • KD-43XE7004
 • KD-65XE7003
 • KD-55XE7073
 • KD-49XE7073
 • KD-43XE7073
 • KD-65XE7093
 • KD-55XE7093
 • KD-49XE7093
 • KD-43XE7093
 • KD-65XE7002
 • KD-55XE7002
 • KD-49XE7002
 • KD-43XE7002

Informacije o preuzimanju

Koristi i poboljšanja u najnovijem ažuriranju

 • Rješenje za problem u kojem se televizor ne može spojiti na internet putem Wi-Fi veze
 • Rješenje za problem u kojem ne radi USB priključak
 • Rješenje za problem u kojem aplikacije ne rade ili aplikacija se ne prikazuju na televizoru
 • Rješenje za problem u kojem se na televizoru ne mogu reproducirati videozapisi u aplikaciji za videozapise tvrtke Amazon i prikazuje se sljedeća poruka: „Insufficient bandwidth“ (Nedovoljna širina frekvencijskog područja)
 • Rješenje za problem u kojem se televizor ponovno uključuje nakon što se televizor isključi od aplikacije za videozapise tvrtke Amazon

Prethodne koristi i poboljšanja

Ovo ažuriranje sadrži sljedeće koristi i poboljšanja.

 • Uvodi uslugu Freeview Play EPG (samo u UK-u)
 • Smanjuje kašnjenje ulaza u „Game Mode“ (Način igranja) nakon što uključite televizor iz stanja pripravnosti
 • rješava problem kad se televizor ne može povezati na Wi-Fi pristupnu točku u stanju pripravnosti,
 • Rješava problem u kojem se jezik korisničkog sučelja usluge YouTube ne poklapa s jezikom koji je izabran na televizoru
 • Rješava problem (za klijente tvrtke Kabel Deutschland) u kojem se nakon isključivanja i uključivanja televizora miješaju televizijske i radijske usluge u EPG-u (samo za Njemačku)
 • Rješava problem u kojem se televizor stalno ponovno pokreće ako je otvoren satelitski kanal PMC
 • Rješava probleme reprodukcije usluge Netflix nakon gledanja aplikacije All4
 • Rješava problem sinkronizacije slike i zvuka nakon gledanja kablovske televizije
 • Rješava problem u kojem se na zaslonu pojavljuje horizontalna crta pri gledanju sadržaja u 4K razlučivosti funkcijom USB Media
 • Rješenje za problem u kojem se na televizoru ne mogu prikazivati fotografije prilikom prebacivanja fotografija iz fotoaparata Sony ILCE-6300 značajkom Wi-Fi Direct
 • Rješenje za problem u kojem se prilikom pokretanja internetskih usluga pojavljuje poruka o politici privatnosti
 • Rješenje za problem u kojem nije moguće učitati videozapise s YouTube usluge
 • Rješenje za problem u kojem daljinski upravljač prestaje raditi nakon uključivanja/isključivanja funkcije Wi-Fi veze
 • Rješenje za problem u kojem se slika na televizoru zamrzava nakon povezivanja USB uređaja koji koristi Media Transfer Protocol (MTP)
 • Rješenje za problem u kojem se jezik korisničkog sučelja usluge YouTube ne poklapa s jezikom koji je izabran na televizoru
 • Poboljšava izvedbu i stabilnost značajki izbornika „Action Menu“
 • Poboljšava sveukupnu izvedbu televizora
 • Rješenje za problem u kojem se prikazuju krive boje na 4K slici nakon promjene kanala
 • Poboljšava performanse i stabilnost cjelokupnog rada korisničkog sučelja

Ograničenja

Samo za upotrebu s televizorima koji se prodaju u Europi. Svi navedeni modeli ne prodaju se u svim državama.

Priprema

Provjerite verziju softvera

Možda je softver već ažuriran. Ako niste sigurni, možete lako provjeriti koju verziju softvera imate slijedeći ove upute:

 1. Uključite TV i pritisnite tipku [HOME] na daljinskom upravljaču kako bi se prikazao izbornik Home (Početni).
 2. Idite na kategoriju [Settings] (Postavke) i pritisnite [Enter] (Odaberi).
 3. Idite na [Customer Support] (Korisnička podrška) i pritisnite [Enter] (Odaberi).
 4. Model i verzija softvera trebaju se prikazivati u gornjem desnom kutu zaslona: „v8.535“ – ako je broj verzije „v8.535“ ili noviji, već imate najnovije programske datoteke.
  VAŽNO: Klijenti koji su već instalirali verziju v8.533 ne mogu instalirati ovo ažuriranje koje ne sadrži nikakve dodatne koristi.

Programske datoteke možete ažurirati na dva načina u svome BRAVIA televizoru:

 • Upotrebom funkcije „Automatic Software download“ (Automatsko preuzimanje softvera) (preporučeno)
 • Upotrebom USB uređaja za pohranu
Upotrebom funkcije „Automatic Software download“ (Automatsko preuzimanje softvera) (preporučeno):
Tvrtka Sony pruža ažuriranja softvera kako bi se poboljšale funkcionalnosti televizora i korisnicima pružilo najnovije iskustvo gledanja televizora. Najjednostavniji način za preuzimanje ažuriranja softvera je izravno preuzimanje na TV s interneta.
NAPOMENA: Funkcija „Automatic Software download“ (Automatsko preuzimanje softvera) mora biti omogućena. (Prema zadanim postavkama ova je postavka omogućena.)

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb [HOME] (Početak).
 2. Odaberite [Settings] (Postavke) i pritisnite [Enter] (Odaberi).
 3. Odaberite [Customer Support] (Korisnička podrška) i pritisnite [Enter] (Odaberi).
 4. Odaberite [Automatic Software download] (Automatsko preuzimanje softvera).
 5. Odaberite [On] (Uključi) kako biste softver preuzeli automatski. Odaberite [Off] (Isključi) kako biste ga onemogućili.

VAŽNO: Sljedeći odjeljci „System Requirements“ (Zahtjevi sustava), „File Info“ (Informacije o datoteci), „Download“ (Preuzeti) i „Install“ (Instaliraj) odnose se na postupak ažuriranja putem USB uređaja za pohranu. Možete ih ignorirati ako ste završili ažuriranje upotrebom značajke „Automatic Software download“ (Automatsko preuzimanje softvera).

Ostala česta pitanja o savjetima za rješavanje problema pogledajte na web-mjestu tvrtke Sony u dijelu „Questions and Answers“ (Pitanja i odgovori).


Upotreba USB uređaja za pohranu:

Softver možete ažurirati i upotrebom USB uređaja za pohranu. Ako niste povezani s internetom ili ako funkcijom „Automatic Software download“ (Automatsko preuzimanje softvera) ne uspijete preuzeti softver, pokušajte preuzeti i ažurirati pomoću USB uređaj za pohranu prateći upute u nastavku.

Zahtjevi sustava

Što vam je potrebno

 • računalo s pristupom internetu
 • USB uređaj za pohranu

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programske datoteke za TV na v8.535

Naziv zip datoteke

 • sony_tvupdate_2017_8535_eff_auth.zip

Verzija datoteke

 • 8.535

Veličina datoteke

 • 220 065 723 bajta

Datum izdavanja

 • 19-02-2018

Preuzmite

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli uzrokovati kvar ili oštećenje TV-a.
 • Ne isključujte TV i nemojte ga tijekom ažuriranja iskopčati iz strujne utičnice.
 • Ne pritišćite nijednu tipku osim onih navedenih u uputama.
 • Zaustavite svako snimanje prije pokretanja ažuriranja upravljačkog softvera. (Samo USB HDD način snimanja)

Kako preuzeti ažuriranje

Prije instaliranja ažuriranje morate preuzeti s interneta i spremiti na USB uređaj za pohranu.

 1. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računalo.
  1. Pritisnite gumb [Download] (Preuzeti) na vrhu stranice, a zatim pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
  2. Pritisnite gumb [Download] (Preuzeti) na vrhu stranice kako biste preuzeli datoteku za ažuriranje na osobno računalo.
 2. Provjerite naziv i veličinu preuzete datoteke.
  1. Otvorite odredište u kojem ste spremili preuzetu datoteku.
  2. Provjerite je li veličina datoteke „sony_tvupdate_2017_8535_eff_auth.zip“ „220 065 723“ bajta.
   NAPOMENA: Za osobna računala sa sustavom Windows na zaslonu svojstava provjerite „Size“ (Veličinu) umjesto „Size on disk“ (Veličine na disku).
 3. Izdvojite preuzetu datoteku.
  Nakon što raspakirate preuzetu datoteku pronaći ćete mapu „sony_dtv02B40B09B4B9_00200100“.
 4. Priključite USB uređaj za pohranu na osobno računalo.
 5. Kopirajte ili povucite i ispustite mapu „sony_dtv02B40B09B4B9_00200100“ u korijenski direktorij USB uređaja.
  NAPOMENA: „Korijensko odredište“ je prvo ili najgornje odredište na uređaju koje sadržava sve druge mape.
 6. Uklonite USB uređaj za pohranu s osobnog računala i krenite na sljedeći odjeljak.

Instalirajte

Korak 1: Instaliranje ažuriranja

Nakon što ste preuzeli datoteku za ažuriranje i pripremili USB uređaj, možete je instalirati na televizor. Postupak može trajati 15-30 minuta, a tijekom instalacije vaš će se televizor samostalno isključiti i ponovno uključiti. Pratite jednostavne korake u nastavku:

 1. Uključite TV.
 2. Provjerite da na televizoru nije priključen nijedan USB uređaj.
 3. Umetnite USB uređaj za pohranu s mapom „sony_dtv02B40B09B4B9_00200100“ u USB ulaz na TV prijamniku.
  NAPOMENA: Ako televizor ima više USB ulaza, možete upotrebljavati bilo koji USB ulaz.
 4. Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb [HOME] (Početak) kako biste otvorili izbornik HOME (Početni).
 5. Idite na kategoriju [Settings] (Postavke) i pritisnite [Enter] (Odaberi) kako biste je odabrali.
 6. Idite na i odaberite [Customer Support] (Korisnička podrška).
 7. Idite na i odaberite [Software Update] (Ažuriranje softvera), a nakon toga odaberite za [USB].
 8. Na TV zaslonu prikazuje se niz različitih poruka – slijedite upute na zaslonu.
 9. Ažuriranje će započeti, a na prednjoj ploči televizora počet će treperiti narančasto LED svjetlo.
  UPOZORENJE: Tijekom postupka instalacije softvera nemojte:
  • Ukloniti USB uređaj
  • Isključiti televizor
  • Prekinuti vezu između televizora i izvora napajanja
 10. Nakon prikaza poruke „Firmware update complete“ (Ažuriranje programske datoteke je dovršeno) na TV prijamniku, televizor se isključuje i potom ponovno uključuje za dovršetak ažuriranja. – Ne uklanjajte USB uređaj i ne isključujte TV prijamnik.
 11. Nakon ponovnog uključenja televizora izvadite USB uređaj za pohranu iz USB ulaza.

Korak 2: Provjerite je li ažuriranje uspješno provedeno

Provjerite trenutačnu verziju softvera kako biste bili sigurni da je ažuriranje uspješno instalirano.

 • Ako je broj verzije „v8.535“ ili noviji, ažuriranje softvera bilo je uspješno.
 • Ako broj verzije nije „v8.535“ ili noviji, ponovno preuzmite i instalirajte ažuriranje.

Pitanja i odgovori

Moguć problem tijekom ažuriranja

Trebate više informacija? Na našoj stranici pogledajte česta pitanja o ažuriranju softvera putem interneta:

 • Hoće li se moje osobne postavke nakon ažuriranja izbrisati?
  Ne, sve se vaše osobne postavke čuvaju.

 • Mogu li instalirati stariju verziju softvera?
  Ne. Instaliranje starije verzije softvera nije moguće ako želite da televizor radi optimalnom učinkovitošću: najnovija verzija softvera sadrži sve koristi i poboljšanja prethodne verzije.

 • Je li normalno da se tijekom postupka ažuriranja TV isključi?
  Normalno je da se tijekom postupka ažuriranja TV ponovno pokrene. Ponovno pokretanje televizora nakon instaliranja novog softvera traje dulje.

Što učiniti u slučaju problema s ažuriranjem programskih datoteka televizora putem interneta

Ako se na zaslonu televizora pojavi poruka „An error occurred during the software update“ (Dogodila se pogreška prilikom ažuriranja softvera) ili „Software cannot be updated using this USB device“ (Softver se ne može ažurirati upotrebom ovog USB uređaja), provedite sljedeće postupke kako biste pronašli moguća rješenja:

 1. Provjerite radi li USB uređaj za pohranu ispravno. Ako radi ispravno, ponovno pokušajte preuzeti datoteku ažuriranja.
 2. Isključite televizor pritiskom gumba za napajanje [POWER] na televizoru.
 3. Ponovno pritisnite gumb za napajanje [POWER], a zatim ponovite postupak instaliranja.

Ako se na zaslonu prednje ploče televizora prikaže poruka „No newer version of the TV software was found“ (Nije pronađena novija verzija softvera televizora), na televizoru je već instalirana novija verzija softvera te nije potrebno ažuriranje.

Ostala česta pitanja o savjetima za rješavanje problema pogledajte na web-mjestu tvrtke Sony u dijelu „Questions and Answers“ (Pitanja i odgovori).