PRIČEKAJTE – pročitajte odjeljak o potrebnim datotekama prije preuzimanja ove datoteke.

Potrebna preuzimanja

Ako nije drukčije navedeno, datoteka navedena u nastavku mora se instalirati PRIJE Ažuriranje softvera sustava HDR-AS300 (firmver) ver. 1.01 (Mac) da bi mogla pravilno funkcionirati. Ako je navedeno više od jedne potrebne datoteke, instalirajte ih redoslijedom kojim su navedene.

Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • HDR-AS300

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Podrška za Android 8 za daljinsko napajanje funkcije koja upotrebljava aplikaciju PlayMemories Mobile
 • Poboljšava cjelovitu ravnotežu na fotoaparatu

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje softvera sustava HDR-AS300 (firmver) ver. 1.01 (Mac)

Verzija datoteke

 • 1.01

Veličina datoteke

 • 215 MB (216.603.770 bajtova)

Datum izdavanja

 • 29/05/2018

Priprema

Provjerite verziju softvera sustava

Slijedite upute u nastavku da biste provjerili softversku verziju sustava. Ako je verzija softvera sustava Ver.1.01, ne morate ga ažurirati.

Pritisnite gumb UP (gore) ili DOWN (dolje) da biste odabrali [MENU] (Izbornik) - [SETUP] (Postavke) - [Ver.], a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava kompatibilna je sa sljedećim verzijama operacijskih sustava Mac:

 • Operacijski sustav Mac X v.10.10 - 10.11 / operacijski sustav macOS 10.12 - 10.13*

  *Važno:
  za operacijski sustav macOS 10.13 - 10.15, provjerite je li „DriverLoader_1015“ instaliran prije nego ažurirate softver.

  Važno:
  za operacijski sustav macOS 11 – 12, provjerite je li "System Software Update Helper" instaliran prije nego ažurirate softver.

Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava kompatibilna je sa sljedećim hardverom:

 • Prostor na tvrdom disku: 600 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Prije ažuriranja softvera sustava zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  Komplet potpuno napunjenih baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BX1.
  Napomena: Ažuriranje se može izvršiti samo kad je razina napajanja baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da upotrijebite potpuno napunjenu bateriju. Uklonite okomitu dršku prije ažuriranja softvera sustava.
 • USB-kabel isporučen s fotoaparatom
  Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB kabelom.

Preuzmite

Važna napomena

 • Upotrijebite komplet potpuno napunjenih baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BX1.
 • Nemojte vaditi bateriju tijekom ažuriranja jer iznenadni gubitak napajanja može uzrokovati kvar fotoaparata.
 • Prije toga uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Računalo ne smije prijeći u stanje mirovanja.
 • Ne spajajte fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim na svoje računalo.

Kako preuzeti ažuriranje

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Nakon što pročitate izjavu o odricanju od odgovornosti kliknite gumb [Download] (Preuzmi) u nastavku.
 3. Započet će preuzimanje datoteke [Update_HDRAS300V101.dmg].
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

Instalirajte

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve otvorene programe na računalu.

 2. Dvaput pritisnite preuzetu datoteku [Update_HDRAS300V101.dmg]. U ovom trenutku nemojte još spajati fotoaparat.

 3. [Update_HDRAS300V101] je proširen.

 4. Dvaput pritisnite ikonu.

 5. Za učitavanje nastavka kernela prikazat će se poruka s pitanjem dopuštate li aplikaciji da izvrši promjene. Unesite lozinku za račun administratora.

 6. Pokreće se program za ažuriranje softvera sustava.

 7. Uključite fotoaparat.

 8. Prema uputama u prozoru System Software Updater (Program za ažuriranje softvera sustava) spojite fotoaparat na računalo s pomoću isporučenog USB kabela.

  Napomena: Ako računalo ne može pronaći fotoaparat, na zaslonu računala prikazat će se poruka „Could not find the camera for this update.“ (Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje). Pokušajte sljedeće:
  • Odspojite USB kabel i ponovno ga priključite.
  • Ako računalo ima više USB priključaka, pokušajte spojiti na njih.

  Kad se fotoaparat poveže s računalom pomoću USB-kabela, poruka koja traži ponovno pokretanje računala mogla bi se ponekad pojaviti na zaslonu računala.
  U tom slučaju uklonite komplet baterija ili adapter za izmjeničnu struju iz fotoaparata, ponovno pokrenite računalo i slijedite postupke iz odjeljka „2. Pokrenite program za ažuriranje softvera sustava”.


 9. Nakon što potvrdite LCD zaslon fotoaparata, pritisnite Next (Dalje). Trenutačna verzija i verzija nakon ažuriranja prikazuju se u donjem lijevom dijelu zaslona.

  Napomena: Ako je trenutačna verzija softvera sustava 1.01 ili novija, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu, kliknite Finish (Završi), isključite fotoaparat, izvadite komplet baterija i/ili adapter za izmjeničnu struju, ponovno umetnite bateriju ili priključite adapter za izmjeničnu struju, a zatim uključite fotoaparat.

  Potrebno je ažuriranje


  Ažuriranje nije potrebno

 10. Nakon što provjerite je li [Current version] (Trenutačna verzija) [Ver.1.00], kliknite [Next] (Dalje).

 11. Fotoaparat se automatski ponovno postavlja.
  Pojavljuje se zaslon prikazan u nastavku.

  Napomena: ikona učitavanja možda se neće prikazati ovisno o verziji operacijskog sustava koji koristite.

 12. Pokrenite ažuriranje
  Nakon automatskog ponovnog postavljanja pojavljuje se sljedeći zaslon i ažuriranje započinje. Prikazuje se traka napretka tijekom ažuriranja (otprilike 15 minuta).
  Napomena: tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat i ne odspajajte USB kabel.

 13. Dovršavanje ažuriranja
  Nakon što ažuriranje završi prikazat će se zaslon u nastavku. Fotoaparat će se automatski ponovno pokrenuti što može potrajati nekoliko minuta. Pričekajte dok LCD fotoaparata ne prikaže isti zaslon koji se prikazivao prije početka ažuriranja softvera. Nakon što se prikaže zaslon pritisnite gumb [Finish] (Dovrši) i odspojite USB kabel.

Korak 2: Provjerite je verziju softvera sustava vašeg uređaja ver. 1.01.

Pritisnite gumb UP (gore) ili DOWN (dolje) da biste odabrali [MENU] (Izbornik) - [SETUP] (Postavke) - [Ver.], a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.