Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • HDR-AS50

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Podrška za Android 8 za daljinsko napajanje funkcije koja upotrebljava aplikaciju PlayMemories Mobile
 • Poboljšava cjelovitu ravnotežu na fotoaparatu

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje softvera sustava HDR-AS50 (firmver) ver. 1.01 (Windows)

Verzija datoteke

 • 1.01

Veličina datoteke

 • 213 MB (223 900 840 bajtova)

Datum izdavanja

 • 29/05/2018

Priprema

Provjerite verziju softvera sustava

Slijedite upute u nastavku da biste provjerili softversku verziju sustava. Ako je verzija softvera sustava Ver.1.01, ne morate ga ažurirati.

Pritisnite gumb UP (gore) ili DOWN (dolje) da biste odabrali [MENU] (Izbornik) - [SETUP] (Postavke) - [Ver.], a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.

Zahtjevi sustava

Operativni sustavi


Najnovija verzija ažuriranja softvera objektiva kompatibilna je s najčešće korištenim verzijama sustava Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Računalni hardver


Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava kompatibilna je sa sljedećim hardverom:
 • Prostor na tvrdom disku: 500 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Prije ažuriranja softvera sustava zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.
 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjeni baterijski modul NP-BX1 s mogućnošću ponovnog punjenja
   Napomena: Ažuriranje se može provesti samo ako pokazivač razine napunjenosti baterije pokazuje(tri oznake) ili više. Preporučujemo da odaberete potpuno napunjenu bateriju.
 • USB-kabel isporučen s fotoaparatom
  Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB-kabelom.

Preuzmite

Važna napomena

 • Upotrijebite komplet potpuno napunjenih baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BX1.
 • Nemojte vaditi bateriju tijekom ažuriranja jer iznenadni gubitak napajanja može uzrokovati kvar fotoaparata.
 • Prije toga uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Računalo ne smije prijeći u stanje mirovanja.
 • Ne spajajte fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim na svoje računalo.

Kako preuzeti ažuriranje

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Nakon što pročitate izjavu o odricanju od odgovornosti kliknite gumb [Download] (Preuzmi) u nastavku.
 3. Započet će preuzimanje datoteke [Update_HDRAS50V101.exe].
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

 5. Napomena za korisnike sustava Windows 8.1/10:
  U početnim postavkama programa Internet Explorer ažurirana datoteka bit će spremljena u mapi [Downloads] (Preuzimanja). Na početnom zaslonu kliknite pločicu [Desktop] (Radna površina) i pomoću preglednika Explorer pronađite preuzetu datoteku u mapi [Downloads] (Preuzimanja).

Instalirajte

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve otvorene programe na računalu.

 2. Dvaput pritisnite preuzetu datoteku [Update_HDRAS50V101.exe]. U ovom trenutku nemojte još spajati fotoaparat.

 3. Pokreće se program za ažuriranje softvera sustava.

 4. Uključite fotoaparat.

 5. Prema uputama na prozoru System Software Updater (Program za ažuriranje softvera sustava) spojite fotoaparat na računalo s pomoću isporučenog USB kabela.

  Napomena: Ako računalo ne može pronaći fotoaparat, na zaslonu računala prikazat će se poruka „Could not find the camera for this update.“ (Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje). Pokušajte sljedeće:
  • Odspojite USB kabel i ponovno ga priključite.
  • Ako računalo ima više USB priključaka, pokušajte spojiti na njih.

 6. Provjerite prikazuje li se na traci zadataka u donjem desnom kutu zaslona računala.

 7. Nakon što provjerite prethodno navedeno, pritisnite Next (Dalje) u programu za ažuriranje softvera sustava.
  Istodobno će se na LCD zaslonu fotoaparata pojaviti poruka „Follow computer instructions” (Pratite upute na računalu). – Od ovog trenutka ne isključujte fotoaparat dok se ne dovrši ažuriranje softvera sustava.

 8. Nakon što provjerite je li [Current version] (Trenutačna verzija) [Ver.1.00], kliknite [Next] (Dalje).
  Ako je [Current version] (Trenutačna verzija) [Ver.1.01], ažuriranje nije potrebno. U skladu s porukom, prekinite USB vezu i pritisnite Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite komplet baterija, ponovno umetnite bateriju i uključite fotoaparat.

  Potrebno je ažuriranje


  Ažuriranje nije potrebno

 9. Kliknite Next (Dalje). Pojavljuje se sljedeći zaslon.

 10. Nakon automatskog ponovnog postavljanja prikazat će se zaslon u nastavku.
  Tijekom ažuriranja pojavljuje se traka napretka (približno 15 minuta).

  Napomena: tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat i ne odspajajte USB kabel.

 11. Nakon što ažuriranje završi prikazat će se zaslon u nastavku. Fotoaparat će se automatski ponovno pokrenuti što može potrajati nekoliko minuta. Pričekajte dok LCD fotoaparata ne prikaže isti zaslon koji se prikazivao prije početka ažuriranja softvera.
  Nakon što se prikaže zaslon pritisnite gumb [Finish] (Dovrši) i odspojite USB kabel.

Korak 2: Provjerite je verziju softvera sustava vašeg uređaja ver. 1.01.

Pritisnite gumb UP (gore) ili DOWN (dolje) da biste odabrali [MENU] (Izbornik) - [SETUP] (Postavke) - [Ver.], a zatim pritisnite gumb REC/ENTER.