Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • XAV-AX205DB

VAŽNO: Ova datoteka namijenjena je upotrebi samo s određenim modelima. Svi navedeni modeli ne prodaju se u svim državama.

Informacije o preuzimanju

Koristi i poboljšanja u najnovijem ažuriranju

 • Poboljšava funkciju CarPlay

Prethodne koristi i poboljšanja

 • Omogućuje poboljšanje dodirnih područja gumba za memoriranje tunera i radija DAB radi bolje upotrebljivosti

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka "MCU: 1.02.00, SOC: 1.02.00" za XAV-AX205DB

Naziv zip datoteke

 • XAV-AX205DB_v10200.zip

Verzija datoteke

 • MCU: 1.02.00, SOC: 1.02.00

Veličina datoteke

 • 97.3 MB (102.054.560 bajtova)

Datum izdavanja

 • 29-11-2018

Priprema

Uvjeti za ažuriranje

Potreban je sljedeći USB memorijski uređaj za ažuriranje ugrađenog softvera:

 • 100 MB dostupnog prostora ili više
 • certificirani USB visoke brzine
 • Datotečni sustav formatiran je na FAT32 ili FAT16
  * Ako ne znate podržava li ga vaša USB memorija, preporučujemo da upotrijebite USB memoriju veću od 2 GB.

Ako se ažuriranje ugrađenog softvera ne dovrši nakon što ga pokrenete, upotrijebite drugi USB memorijski uređaj i pritisnite gumb za resetiranje.

Provjerite verziju programskih datoteka

Pratite navedene korake kako biste provjerili koja je najnovija instalirana verzija programskih datoteka na jedinici:
Ako se na jedinici prikaže „MCU: 1.02.00, SOC: 1.02.00“, ne morate ažurirati programske datoteke.

 1. Glavnu komponentu postavite na „ON” (Uključeno)
 2. Na početnom zaslonu odaberite „Settings“ (Postavke)
 3. Odaberite „General Settings“ (Općenite postavke)
 4. Odaberite „Firmware Version“ (Verzija programskih datoteka). Prikazat će se trenutačna verzija programskih datoteka.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Postavke u nastavku vraćaju se na zadane postavke nakon ažuriranja. Spremite postavke u memoriju kako biste ih vratili natrag nakon ažuriranja.
  • General Settings (Opće postavke)
   • Clock Time (Sat)
   • Date/Time (Datum/Vrijeme)
   • Beep (Pisak)
   • Steering Control (Upravljač)
   • Steering Control Custom (Prilagođen upravljač)
  • Sound Settings (Postavke zvuka)
   • EXTRA BASS (Dodatni bas)
   • EQ10/Subwoofer (EQ10/Subwoofer)
   • Balance/Fader (Ravnoteža / Pojačavanje ili stišavanje)
   • Crossover (Skretnica)
   • DSO
  • Volume levels (Razine jačine zvuka)
 • Obavezno provedite sve korake navedene u nastavku.
 • Postupak ažuriranja u automobilu traje otprilike 10 minuta.
 • Parkirajte automobil na sigurnom mjestu i pokrenite motor kako biste izbjegli pad napona napajanja jedinice.

1. korak: Preuzimanje ažuriranja

 1. Provjerite je li računalo povezano s internetom.
 2. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računalo.
 3. Izdvojite datoteku za ažuriranje da biste stvorili mapu „update“ (ažuriranje) koja obuhvaća CUST_026.BIN i st26mcu.bin.
 4. Kopirajte mapu „update“ (ažuriranje) u korijenski direktorij USB memorije povezane s računalom.
 5. Odspojite USB memoriju iz računala.

Korak 2: Instaliranje ažuriranja

 1. Priključite USB memoriju na glavnu komponentu.
 2. Pritisnite gumb za jačinu zvuka i odaberite „Source OFF“ (Isključi izvor) (ili pritisnite gumb OFF (Isključi) na daljinskom upravljaču) kako biste isključili izvor na jedinici.
 3. Na početnom zaslonu odaberite „Settings“ (Postavke). Na početnom zaslonu povucite prstom odozdo prema gore i nakon toga s desne strane na lijevu stranu ako ne možete pronaći ikonu „Settings“ (Postavke).
 4. Odaberite „General Settings“ (Općenite postavke).
 5. Odaberite „Firmware Version“ (Verzija programskih datoteka).
 6. Odaberite „Update“ (Ažuriraj).
  • Provjerite strukturu datoteka USB memorije ako ne možete pritisnuti gumb „Update“ (Ažuriraj). Datoteka za ažuriranje možda se ne nalazi na pravom mjestu na USB memoriji.
  • Provjerite datoteke USB memorije ako se na jedinici prikaže poruka „This data is not compatible“ (Ti podaci nisu kompatibilni). Na USB memoriji možda se ne nalazi potrebna datoteka za ažuriranje.
  • Preuzmite najnoviju datoteku za ažuriranje ako prikazana verzija nije „MCU: 1.02.00, SOC: 1.02.00“. Možda upotrebljavate netočnu datoteku za ažuriranje.
 7. Ponovno odaberite „Update“ (Ažuriraj). Nakon toga započinje ažuriranje jedinice. Ažuriranje bi trebalo završiti nakon otprilike 10 minuta. Jedinica će se nekoliko puta automatski ponovno pokrenuti nakon ažuriranja. Nakon završetka ažuriranja na jedinici će se prikazati poruka „For your safety“ (Za vašu zaštitu).
  • Nemojte isključivati jedinicu tijekom ažuriranja.
  • Nemojte odspajati USB memoriju tijekom ažuriranja.

3. korak: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

 1. Glavnu komponentu postavite na „ON” (Uključeno).
 2. Na početnom zaslonu odaberite „Settings“ (Postavke).
 3. Odaberite „General Settings“ (Općenite postavke).
 4. Odaberite „Firmware Version“ (Verzija programskih datoteka). Prikazat će se trenutačna verzija programskih datoteka. Ako prikazan broj „version“ (verzije) „MCU: 1.02.00, SOC: 1.02.00“, ažuriranje je dovršeno

Ako ne možete ažurirati programske datoteke, pokušajte ponovno s pomoću drugog USB uređaja i pritisnite gumb Reset (Vraćanje izvornih postavki).