Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • PCM-A10
VAŽNO: Ova datoteka namijenjena je upotrebi samo s određenim modelima. Svi navedeni modeli ne prodaju se u svim državama.

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rješava problem kada se u rijetkim situacijama napajanje snimača ne može uključiti ako je povezan putem USB priključka, a računalo prijeđe u stanje pripravnosti.

VAŽNO: Ako se na vašem modelu pojavi simptom "No Power ON" (Nema napajanja), nakon ponovnog pokretanja ažurirajte programske datoteke.
Ponovno pokretanje modela:
Pomaknite prekidač HOLD•POWER na [POWER] i držite ga 8 sekundi ili dulje. Zatim otpustite prekidač HOLD•POWER. Time će započeti postupak ponovnog pokretanja.

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

Najnovija verzija ažuriranja programskih datoteka kompatibilna je s najčešće korištenim verzijama sustava Mac OS:
VAŽNO: Ne podržava ga niti jedan drugi operacijski sustav osim navedenog.

 • macOS 10.13 - 10.15

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Verzija ažuriranja programskih datoteka 1.01 za PCM-A10 (Mac)

Verzija datoteke

 • Verzija 1.01

Veličina datoteke

 • 12.8 MB (13.465.128 bajtova)

Datum izdavanja

 • 13-12-2018

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Trebam li ga preuzeti? Ovo ažuriranje nije potrebno ako je uređaj PCM-A10 pomoću funkcije za automatsko ažuriranje upravljačkog softvera već ažuriran na verziju programskih datoteka 1.01.
Ako niste sigurni, možete lako provjeriti verziju upravljačkog softvera na sljedeći način:

 1. Pritisnite i držite gumb [HOME/BACK] (POČETNO/NATRAG) dok se ne prikaže izbornik Home (Početno).
 2. Odaberite izbornik [Settings] (Postavke) > [Common Settings] (Uobičajene postavke) > [Unit Information] (Informacije o jedinici)
 3. Provjerite broj modela i verziju programskih datoteka

Prije nadogradnje

 • Prilikom ažuriranja obavezno se povežite s mrežom.
 • Nakon ažuriranja upravljački softver ne može biti vraćen na prethodnu verziju.
 • Prenesite sve podatke s jedinice na računalo jer se podaci koji ostanu na jedinici tijekom nadogradnje mogu izgubiti.
  Ne možemo jamčiti da se pjesme i podaci neće oštetiti ili izbrisati prilikom ažuriranja.
 • Tijekom nadogradnje jedinici je potrebno otprilike 40 MB slobodnog prostora. Potvrdite da je količina slobodnog prostora dovoljna.
 • Ako u ugrađenoj flash memoriji nema dovoljno slobodnog prostora, nepotrebne podatke prenesite natrag na računalo da biste oslobodili prostor.
 • Tijekom instaliranja ove datoteke provjerite jeste li prijavljeni kao administrator ili korisnik s administratorskim pravima.

Preuzimanje i instaliranje

1. korak: Instaliranje ažuriranja

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
 2. Preuzmite datoteku na svoje računalo.
 3. Po dovršetku preuzimanja povežite PCM-A10 i računalo pomoću USB veze.
 4. Zatvorite sve programe u računalu
 5. Dvaput kliknite spremljenu datoteku, a zatim pratite upute na zaslonu.
  Tijekom nadogradnje ne odspajate jedinicu s računala.
  Tijekom ažuriranja PCM-A10 se automatski isključuje.Napomena: na nekim će se računalima možda prikazati poruka o prekidu USB veze.
  Napomena za korisnike sustava macOS 10.15: Prilikom prvog pokretanja alata za ažuriranje na uređajima sa sustavom macOS 10.15, pojavit će se poruka [„Software Update Tool” would like to access files on a removable volume] („Alat za ažuriranje softvera” želi pristupiti datotekama na izmjenjivom prostoru za pohranu). Ako pritisnete [OK ] (U redu), ažuriranje započinje. Ako pritisnete [Don’t Allow] (Nemoj dozvoliti), prikazat će se poruka o pogrešci, a ažuriranje neće uspjeti.
 6. Kada se pojavi poruka o dovršetku nadogradnje, kliknite [Finish] (Završi).

Korak 2: Provjerite je li ažuriranje uspješno provedeno

Nakon ažuriranja provjerite je li uspješno instalirana nova verzija praćenje koraka u odjeljku [Check the firmware version] (Provjera verzije programskih datoteka).

Ako je prikazana verzija upravljačkog softvera „1.01”, nadogradnja je uspješna.