Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • BDV-E2100
 • BDV-E3100
 • BDV-E4100
 • BDV-E6100
 • BDV-EF1100

VAŽNO: Ova datoteka namijenjena je upotrebi samo s određenim modelima. Svi navedeni modeli ne prodaju se u svim državama.

Informacije o preuzimanju

Koristi i poboljšanja u najnovijem ažuriranju

 • Uklanja funkciju Gracenote

Prethodne koristi i poboljšanja

 • Rješava problem kada se neki Blu-ray naslovi ne mogu reproducirati
 • Poboljšava mogućnosti povezivanja s televizorima drugih proizvođača
 • Rješava probleme sa sigurnošću putem SSL-a
 • Poboljšava mogućnosti povezivanja za BRAVIA® Internet Video
 • Poboljšava mogućnost reproduciranja BD-ROM medija

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Programske datoteke za model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 na verziju M16.R.0257

Verzija datoteke

 • M16.R.0257

Veličina datoteke

 • 102 MB (107.018.636 bajtova)

Datum izdavanja

 • 05-03-2019

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Možda su programske datoteke već ažurirane. Ako je broj verzije M16.R.0257 ili više, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, možete lako provjeriti verziju upravljačkog softvera na sljedeći način:

 1. Uključite TV i provjerite je li podešen na ulaz na koji je priključen model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100, pa ako je BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 priključen na ulaz HDMI 2, odaberite HDMI 2 kao ulaz
 2. Uključite model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100
 3. Pritišćite gumb „FUNCTION“ dok se na zaslonu prednje ploče ne prikaže funkcija „BD/DVD“
 4. Ako počne reproducirati disk, pritisnite STOP i pričekajte dok ne vidite zaslon izbornika XrossMediaBar (XMB)
 5. U izborniku XrossMediaBar, označite Setup (Postavke) > System Settings (Postavke sustava), a zatim odaberite ENTER pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču
 6. Označite opciju System Information (Sistemske informacije) na zaslonu i pritisnite tipku ENTER (Unos)
 7. Na TV zaslonu broj verzije upravljačkog softvera izgleda ovako:
  Software Version M16.R.0257 (Verzija softvera M16.R.0257) – ako je broj verzije M14.R.0255 ili više, već imate najnoviju verziju programskih datoteka.

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte upute, u suprotnome možete oštetiti model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100
 • Nemojte isključivati model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 niti ga isključivati iz napajanja dok se ažurira
 • Nemojte pritisnuti nijedan gumb osim onih navedenih u uputama
 • Nemojte iskopčavati kabel za napajanje ili mrežu (LAN) tijekom preuzimanja ili ažuriranja softvera.
 • Nemojte iskopčavati kabel za napajanje dok ažuriranje ne završi. To će prouzročiti kvar sustava.

Dva su jednostavna načina ažuriranja programskih datoteka na modelu BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100:


Što vam je potrebno:Zašto koristiti ovaj način?
Internet/mreža
***PREPORUČENO***
 • Ethernet kabel kojim model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 povezujete na internet
 • Provjerite je li model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 povezan s:
  • aktivnom internetskom vezom
  • kompatibilnim televizorom
Ovaj način preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja upravljačkog softvera.
Pomoću jednokratnog CD-R-a
 • Računalo s CD snimačem
 • Novi jednokratni CD-R, čist i bez ogrebotina
Ako se ne možete povezati na internet, upravljački softver ažurirajte na ovaj način.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje modela BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 putem interneta

Ovaj način preporučujemo jer je najlakši način ažuriranja. Obično je potrebno 15 – 30 minuta. Prvo postavite opremu, nakon toga preuzmite ažuriranje s interneta za model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.

Što vam je potrebno:

 • Ethernet kabel kojim model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 spajate na internet
 • Za provjeru povezanosti modela BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 na:
  • aktivnu internetsku vezu (pomoću Ethernet kabela ili bežičnog usmjerivača)
  • kompatibilan TV

Postavljanje opreme:

 1. Uključite TV i provjerite je li podešen na ulaz na koji je priključen model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.(Ako je model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 priključen na ulaz HDMI 2, odaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Spojite model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 na internet pomoću Ethernet kabela.
 3. Uključite model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 - Ako se u uređaju za reprodukciju nalazi disk, izvadite ga.
 4. Pritišćite gumb „FUNCTION“ dok se na zaslonu prednje ploče ne prikaže funkcija „BD/DVD“. - Nadogradnju možete provesti samo ako je odabrana funkcija „BD/DVD“
 5. U izborniku XrossMediaBar, odaberite [Setup] (Postavke) > [System Settings] (Postavke sustava) pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite ENTER.
 6. Odaberite „Quick Start Mode“ (Način rada brzog pokretanja) pomoću daljinskog upravljača - provjerite je li način rada „Quick Start Mode“ postavljen na „Off“ (Isključeno), u suprotnome nadogradnja programskih datoteka možda neće biti uspješna.

1. korak: Instaliranje ažuriranja

 1. U pretraživaču XrossMediaBar upotrijebite tipke sa strelicama na daljinskom upravljaču kako biste odabrali [Setup] > [Network Update] (Postavke > Ažuriranje mrežom) i nakon toga pritisnite [Enter].
 2. Poruka [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Na mreži je pronađena nova verzija softvera. Želite li ažurirati softver?) prikazuje se na TV zaslonu. Pomoću daljinskog upravljača odaberite [OK] i pritisnite [ENTER].
 3. Poruka [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M16.R.xxxx New version M16.R.0257] (Ažurirajte na novu verziju softvera. Nikada ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja. Trenutna verzija je M16.R.xxxx, a nova verzija je M16.R.0257) prikazuje se na zaslonu TV-a. Pomoću daljinskog upravljača odaberite [Start] i pritisnite [ENTER].
 4. Pokreće se ažuriranje.
 5. Tijekom ažuriranja na zaslonu prednje ploče prikazat će se poruka [“UPDATE“] (AŽURIRANJE).
 6. Nadogradnja programskih datoteka dovršena je kada se na zaslonu prednje ploče prikaže poruka [DONE] (ZAVRŠENO).
  Napomena: Tijekom postupka ažuriranja nemojte iskopčati kabel za napajanje.
 7. Ponovno uključite sustav.

Korak 2: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

 1. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije M16.R.0257, ažuriranje programskih datoteka uspješno je provedeno.

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka modela BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 putem interneta.

 • Poruka [Update failed. ...] (Ažuriranje nije uspjelo) prikazuje se na zaslonu TV-a.
  1. Uključeni su usmjerivač i svi uređaji povezani između modela BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 i usmjerivača.
  2. Koristi se odgovarajuća vrsta kabela (ravni ili ukršteni) između modela BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 i usmjerivača.
  3. Svi kabeli između modela BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 i usmjerivača ispravno su spojeni.
  4. Ponovite postupak ažuriranja

  Ako ne možete provesti ažuriranje softvera, pokušajte postupak ažuriranja putem CD-R-a.

 • Nakon pokretanja postupka ažuriranja putem interneta prikazuje se poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), ali traka napretka na zaslonu ostaje nepromijenjena.
  Ovisno o mreži, postupak ažuriranja putem interneta može potrajati dulje vrijeme (do 60 minuta). Zato se poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx %) prikazuje, a prikazana traka napretka dulje se vrijeme ne mijenja.
 • Prilikom pokretanja ažuriranja putem interneta na TV zaslonu prikazuje se poruka [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Status veze ne može se potvrditi. Nema komunikacije s poslužiteljem. Pokušajte ponovo kasnije) i ne možete izvršiti nadogradnju upravljačkog softvera.
  • Provjerite je li spojen LAN kabel.
  • Provjerite ima li model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 vlastitu IP adresu u mrežnim postavkama.(Ako upotrebljavate proxy poslužitelj, umjesto naziva proxy poslužitelja, u polje proxy poslužitelj unesite IP adresu proxyja koji upotrebljavate.)
  • Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.
  Uključite model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 i pokušajte ponovno ažurirati.
 • Ažuriranje traje više od 60 minuta i još nije gotovo.
  Ako je model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 spojen putem bežične veze na mrežu, pokušajte spojiti pomoću kabela i ponovno pokušajte postupak.
  Ako je problem i dalje prisutan, vjerojatno je brzina mrežnog prijenosa mala. U tom slučaju sustav pokušajte ažurirati pomoću postupka ažuriranja putem CD-R-a.
 • Poruka [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Uređaj nije povezan na mrežu. Provedite mrežnu dijagnostiku u postavkama povezivanja poslužitelja) prikazuje se na TV zaslonu.
  Provjerite je li LAN kabel spojen na model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.
 • Poruka [Already Updated] (Već je ažurirano) prikazuje se na zaslonu TV-a.
  Verzija programskih datoteka koja je trenutno instalirana na modelu BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 najnovija je verzija

Ažuriranje putem CD-R-a i računala

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, upotrijebite internet. Ako ne, upotrijebite ovaj način. Ažuriranje preuzmite na računalo, prenesite ga na CD-R, a zatim na model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.

Pripreme za ažuriranje upravljačkog softvera

Prije preuzimanja programskih datoteka, provjerite izvršava li se na računalu jedan od sljedećih operacijskih sustava te pripremite CD-R.

Operacijski sustavi

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

1. korak: Instaliranje ažuriranja

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
 2. Preuzmite datoteku UPDATA_M16R0215.zip na računalo i upamtite u koji ste je direktorij preuzeli.
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, kliknite na nju desnom tipkom miša i zatim kliknite Properties (Svojstva). Provjerite je li veličina 102 MB (107 018 636 bajtova).
Stvorite disk:
 1. Izdvojite datoteku ažuriranja iz datoteke UPDATA_M16R0215.zip.
  1. Idite na direktorij u koji je preuzeta datoteka i desnom tipkom miša pritisnite datoteku UPDATA_M16R0215.zip, a zatim pritisnite opciju „Extract All” (Izdvoji sve).
   Napomena: U operacijskim sustavima Windows® 8.1 i Windows® 10 datoteka se sprema u mapu Downloads (Preuzimanja) u skladu sa zadanim postavkama preglednika Internet Explorer®.Kako biste pronašli mapu Downloads (Preuzimanja), kliknite karticu „Desktop” (Radna površina) na početnom zaslonu i pronađite preuzetu datoteku pomoću programa Windows Explorer.
  2. U prozoru „Extract Compressed (Zipped) Folders” (Izdvajanje komprimiranih mapa) kliknite opciju „Extract” (Izdvoji).
  3. Sustav stvara novu mapu pod nazivom „UPDATE” (Ažuriranje).
   Napomena: Izdvojit će se četiri datoteke: MSB16-FW.BIN, MSB16-FW.ID, MSB16-FW_MB.BIN i MSB16FW_MB.ID.
 2. Snimite te 4 datoteke na prazni jednokratni CD. Upotrebljavate softver za snimanje na CD? Odaberite univerzalni UDF format diska (UDF).
  Upotreba formata ISO9660 može dovesti do neispravnog diska za ažuriranje.
Prijenos ažuriranja na uređaj za reprodukciju

Prvo pripremite opremu, a zatim prenesite ažuriranje na model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.

Pripremanje opreme:
 1. Uključite TV i provjerite je li podešen na ulaz na koji je priključen model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100. (Ako je model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 priključen na ulaz HDMI 2, odaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Uključite model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100
 3. Pritišćite gumb „FUNCTION“ dok se na zaslonu prednje ploče ne prikaže funkcija „BD/DVD“.
 4. Ako počne reproducirati disk, pritisnite STOP i pričekajte dok ne vidite zaslon izbornika XrossMediaBar (XMB).
 5. Odaberite „Quick Start Mode“ (Način rada brzog pokretanja) pomoću daljinskog upravljača - provjerite je li način rada „Quick Start Mode“ postavljen na „Off“ (Isključeno), u suprotnome nadogradnja programskih datoteka možda neće biti uspješna.
 6. Umetnite disk u uređaj za reprodukciju i zatvorite ladicu za disk.
Prijenos ažuriranja:
 1. Nakon što se disk učita, poruka [Update disc has been inserted. Do you want to update software? Current version M16.R.xxxx New version M16.R.0257 Never turn off power while performing update.] (Disk za ažuriranje je umetnut. Trenutna verzija je M16.R.xxxx, a nova verzija je M16.R.0257 Nikada ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja. ) prikazuje se na zaslonu TV-a
 2. Pomoću daljinskog upravljača odaberite OK i zatim pritisnite ENTER.
 3. Pokreće se ažuriranje
 4. Tijekom ažuriranja na zaslonu prednje ploče prikazat će se poruka UPDATE (AŽURIRANJE)
 5. Nadogradnja programskih datoteka dovršena je kada se na zaslonu prednje ploče prikaže poruka [DONE] (ZAVRŠENO).
  Napomena: Tijekom postupka ažuriranja nemojte iskopčati kabel za napajanje.
 6. Ponovno uključite sustav

Korak 2: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

 1. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije M16.R.0257, ažuriranje programskih datoteka uspješno je provedeno

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka modela BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 putem računala i CD-R-a.

 • Na zaslonu prednje ploče naizmjence se prikazuju poruke „UPDT” (AŽURIRANJE) i „ERROR” (POGREŠKA).
  1. Isključite sustav i odspojite kabel za napajanje.
  2. Uključite napajanje modela BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.
  3. Izvadite disk.
  4. Pokušajte postupak ažuriranja putem CD-R-a.

 • Na prednjoj ploči ne prikazuje se poruka „UPDATE“ (AŽURIRANJE) nakon umetanja diska za ažuriranje.
  Ponovno uključite sustav ostavljajući disk za ažuriranje u ladici. Nadogradnja će automatski ponovno početi.

 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja
  Ponovno uključite sustav ostavljajući disk za ažuriranje u ladici. Nadogradnja će automatski ponovno početi.

 • Datoteka ažuriranja UPDATA_M16R0215.zip koju sam preuzeo s web-mjesta ne može se izdvojiti.
  Jeste li uspješno preuzeli datoteku? Pokušajte izbrisati i ponovno preuzeti datoteku.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i još nije gotovo
  1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite
  2. Uključite model BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100
  3. Ponovite postupak ažuriranja