Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • BDP-S4100
 • BDP-S5100

VAŽNO: Ova datoteka namijenjena je upotrebi samo s određenim modelima. Svi navedeni modeli ne prodaju se u svim državama.

Informacije o preuzimanju

Koristi i poboljšanja u najnovijem ažuriranju

 • Uklanja funkciju Gracenote

Prethodne koristi i poboljšanja

 • Popravljanje kvara za posebne naslove na Blu-ray disku koji imaju problem reprodukcije
 • Rješava probleme sa sigurnošću putem SSL-a
 • Poboljšava mogućnost reproduciranja BD-ROM medija
 • Poboljšava mogućnosti povezivanja za BRAVIA® Internet Video
 • Poboljšava mogućnosti povezivanja aplikacije web-preglednika Opera™ za uslugu Sony Entertainment Network
 • Poboljšava mogućnosti reprodukcije usluge YouTube® Leanback za uslugu BRAVIA® Internet Video
 • Rješava problem kada se neki mrežni sadržaj ne može reproducirati nakon ažuriranja na verziju M14.R.0136

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka M15.R.0257 za model BDP-S4100/S5100

Verzija datoteke

 • M15.R.0257

Veličina datoteke

 • 100 MB (105.757.698 bajtova)

Datum izdavanja

 • 05-03-2019

Priprema

Vaše su programske datoteke možda već ažurirane, a naročito ako imate novi model Blu-ray uređaja za reprodukciju Ako je broj verzije M15.R.0257 ili više, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, možete lako provjeriti verziju upravljačkog softvera na sljedeći način:

 1. Uključite TV i provjerite je li podešen na ulaz na koji je priključen Blu-ray uređaj za reprodukciju. (Ako je reproduktor povezan na utičnicu HDMI 2, kao ulaz odaberite HDMI 2)
 2. Uključite Blu-ray uređaj za reprodukciju
 3. Ako počne reproducirati disk, pritisnite STOP i pričekajte dok ne vidite zaslon izbornika XrossMediaBar (XMB)
 4. Na zaslonu XrossMediaBar označite Setup > System Settings (Postavke > Postavke sustava), a zatim odaberite ENTER pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču
 5. Označite "Quick Start Mode" (Način rada brzog pokretanja) pomoću daljinskog upravljača – provjerite je li način rada "Quick Start Mode" postavljen na "Off" (Isključeno), u suprotnome nadogradnja programskih datoteka možda neće biti uspješna.
 6. Označite opciju System Information (Sistemske informacije) na zaslonu i pritisnite tipku ENTER (Unos)
 7. Na TV zaslonu broj verzije upravljačkog softvera izgleda ovako:
  Software Version M15.R.0257 (Verzija softvera M15.R.0257) – ako je broj verzije M14.R.0255 ili više, već imate najnoviju verziju programskih datoteka.

Postoje dva jednostavna načina ažuriranja programskih datoteka na Blu-ray uređaju za reprodukciju:

Načini ažuriranja programskih datoteka na Blu-ray uređaju za reprodukciju
Što vam je potrebno:Zašto koristiti ovaj način?
Internet/mreža
***PREPORUČENO***
 • Ethernet kabel ili bežični usmjerivač za spajanje Blu-ray uređaja za reprodukciju na internet
 • Da biste bili sigurni da je Blu-ray uređaj za reprodukciju spojen na:
  • aktivnu internetsku vezu
  • kompatibilan TV
Ovaj način preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja upravljačkog softvera.
Pomoću jednokratnog CD-R-a
 • Računalo s CD snimačem
 • Novi jednokratni CD-R, čist i bez ogrebotina
Ako se ne možete povezati na internet, upravljački softver ažurirajte na ovaj način.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje modela BDP-S4100/S5100 putem interneta

Ovaj način preporučujemo jer je najlakši način ažuriranja. Obično je potrebno 15 – 30 minuta. Najprije postavite opremu, a zatim putem interneta preuzmite ažuriranje na Blu-ray uređaj za reprodukciju.

Što vam je potrebno:

 • Aktivna internetska veza (pomoću Ethernet kabela ili bežičnog usmjerivača)
 • Kompatibilan TV

Kako osigurati ažuriranje bez problema

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Na ovaj način možete lako izvršiti ažuriranje od prve:

 • Pažljivo pročitajte upute, u suprotnome možete oštetiti Blu-ray uređaj za reprodukciju
 • Ne isključujte Blu-ray uređaj za reprodukciju te mu ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama

Postavljanje opreme:

 1. Uključite TV i provjerite je li podešen na ulaz na koji je priključen Blu-ray uređaj za reprodukciju. (Ako je uređaj za reprodukciju povezan na utičnicu HDMI 2, kao ulaz odaberite HDMI 2.)
 2. Povežite Blu-ray uređaj za reprodukciju s internetom pomoću Ethernet kabela ili bežične veze putem usmjerivača
 3. Uključite Blu-ray uređaj za reprodukciju. (Ako se u uređaju za reprodukciju nalazi disk, izvadite ga.)

Preuzimanje ažuriranja:

 1. U pretraživaču XrossMediaBar upotrijebite tipke sa strelicama na daljinskom upravljaču kako biste odabrali [Setup] > [Network Update] (Postavke > Ažuriranje mrežom) i nakon toga pritisnite ENTER.
 2. Na TV-u će se prikazati potvrda ažuriranja mrežom. Pomoću daljinskog upravljača odaberite OK i zatim pritisnite ENTER.
 3. Poruka [Update to a new software version. i na TV-u će se prikazati najnovija verzija softvera
 4. Odaberite Start (Započni), a zatim pritisnite ENTER
 5. Postupak ažuriranja će početi, a na TV-u ćete vidjeti zaslon ažuriranja
 6. Tijekom ažuriranja na TV-u ćete vidjeti traku napretka „x %“ i kapacitet preuzimanja. - x se mijenja na 0 i raste do 100 tijekom postupka ažuriranja
 7. Uređaj za reprodukciju ponovno će se pokrenuti i ažuriranje će se nastaviti. - Nemojte upotrebljavati ili sami uključivati uređaj za reprodukciju tijekom ovog koraka
 8. Ponovno ćete vidjeti traku napretka „x %“ i kapacitet preuzimanja na TV-u. - x se mijenja na 0 i raste do 100 tijekom postupka ažuriranja
 9. Za završetak ažuriranja uređaj za reprodukciju automatski će se isključiti i ponovno pokrenuti. Nemojte upotrebljavati uređaj za reprodukciju niti ga sami isključivati dok se ne dovrši ažuriranje.
 10. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije M15.R.0257, ažuriranje programskih datoteka uspješno je provedeno

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka Blu-ray uređaja za reprodukciju putem interneta.

 • Na TV-u se prikazuje poruka „Connection status cannot be confirmed“ (Nije moguće potvrditi status veze) ili „This device is not connected to network“ (Ovaj uređaj nije povezan s mrežom)
  Možda postoji problem s mrežnom vezom.
  1. Za žičnu vezu: provjerite je li spojen LAN kabel između uređaja za reprodukciju i interneta
  2. Za bežičnu vezu: provjerite je li bežični usmjerivač uključen i spojen na internet
  3. U postavkama mreže provjerite jeste li potvrdili ima li Blu-ray uređaj za reprodukciju vlastitu IP adresu. (Ako upotrebljavate proxy poslužitelj, umjesto naziva proxy poslužitelja, u polje proxy poslužitelj unesite IP adresu proxyja koji upotrebljavate.)
  4. Provjerite jesu li u redu stavke „Physical Connection“ (Fizička veza) i „Internet Access“ (Internetski pristup) u Network Settings ---> Network Connection Status (Status mreže ---> Status mrežne veze)
  5. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje

 • Napajanje je prekinuto tijekom ažuriranja
  Uključite uređaj za reprodukciju i ponovno pokušajte provesti ažuriranje.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i još nije gotovo
  1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite
  2. Uključite Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju
  3. Ponovite postupak ažuriranja
  4. Možete i izravno otkazati mrežni postupak i izravno nastaviti i izvršiti ažuriranje putem CD-R-a

 • Tijekom ažuriranja prikazuje se poruka „Update failed“ (Ažuriranje nije uspjelo)
  • Pripazite da ne postoji problem s mrežnom povezanosti s internetom
  • Na zaslonu „Update failed“ (Ažuriranje nije uspjelo) odaberite OK da biste ponovili postupak ažuriranja ili Cancel (Otkaži) da biste zaustavili postupak
  • Ako simptom ne nestane, preuzmite datoteku programskih datoteka i izvršite ažuriranje putem CD-R-a
  • Možete i izravno otkazati mrežni postupak i izravno nastaviti i izvršiti ažuriranje putem CD-R-a

 • Nakon nekoliko pokušaja ažuriranje programskih datoteka i dalje ne radi
  1. Preuzmite datoteku programskih datoteka i izvršite ažuriranje putem CD-R-a

Ažuriranje putem CD-R-a i računala

Za ažuriranje preporučujemo upotrebu interneta ako je moguće. Ako ne, upotrijebite ovaj način. Ažuriranje možete preuzeti na računalo, prenijeti ga na CD-R, a zatim na model BDP-S4100/S5100.

Preporučujemo sljedeće operacijske sustave:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X verzija 10.5 ili novija

Kako osigurati ažuriranje bez problema

Ažuriranje je obično vrlo jednostavno. Na ovaj način možete odmah uspješno izvršiti ažuriranje:

 • Pažljivo pročitajte upute, u suprotnome možete oštetiti Blu-ray uređaj za reprodukciju
 • Ne isključujte Blu-ray uređaj za reprodukciju te mu ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama

Preuzimanje ažuriranja na računalo:

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete
 2. Preuzmite datoteku UPDATA_M15R0257.ZIP na svoje računalo i upamtite u koji ste ju direktorij preuzeli
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, kliknite na nju desnom tipkom miša i zatim kliknite Properties (Svojstva). Provjerite je li veličina 100 MB (105 757 698 bajtova)

Stvorite disk

 1. Izdvojite datoteku ažuriranja iz datoteke UPDATA_M15R0257.zip.
  1. Idite na direktorij u koji je preuzeta datoteka i desnom tipkom miša pritisnite datoteku UPDATA_M15R0257.zip, a zatim pritisnite opciju „Extract All“ (Izdvoji sve).
   Napomena: U operacijskim sustavima Windows® 8.1 i Windows® 10 datoteka se sprema u mapu Downloads (Preuzimanja) u skladu sa zadanim postavkama preglednika Internet Explorer®. Kako biste pronašli mapu Downloads (Preuzimanja), kliknite karticu „Desktop” (Radna površina) na početnom zaslonu i pronađite preuzetu datoteku pomoću programa Windows Explorer.
  2. U prozoru „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Izdvajanje komprimiranih mapa) kliknite opciju „Extract“ (Izdvoji)
  3. Sustav stvara novu mapu pod nazivom „UPDATE” (Ažuriranje).
   Napomena: Izdvojit će se četiri datoteke: MSB15-FW.BIN, MSB15-FW.ID, MSB15-FW_MB.BIN i MSB15FW_MB.ID.
 2. Snimite te četiri datoteke na prazni jednokratni CD. Upotrebljavate softver za snimanje na CD? Odaberite univerzalni UDF format diska (UDF).
  Upotreba formata ISO9660 može dovesti do neispravnog diska za ažuriranje.
Prijenos ažuriranja na uređaj za reprodukciju

Najprije pripremite opremu, a zatim ažuriranje prenesite na reproduktor.

Pripremanje opreme:
 1. Uključite TV i provjerite je li podešen na ulaz na koji je priključen Blu-ray uređaj za reprodukciju. (Ako je uređaj za reprodukciju povezan na ulaz HDMI 2, kao ulaz odaberite HDMI 2.)
 2. Uključite Blu-ray uređaj za reprodukciju
 3. Umetnite disk u uređaj za reprodukciju i zatvorite ladicu za disk
Prijenos ažuriranja:
 1. Nakon što se disk učita, na TV-u se prikazuje poruka o ažuriranju programskih datoteka.
 2. Pomoću daljinskog upravljača odaberite OK i zatim pritisnite ENTER.
 3. Pokreće se ažuriranje
 4. Tijekom ažuriranja na TV-u ćete vidjeti traku napretka „x %“. x se mijenja na 0 i raste do 100 tijekom postupka ažuriranja
 5. Uređaj za reprodukciju ponovno će se pokrenuti i ažuriranje će se nastaviti. - Nemojte upotrebljavati ili sami uključivati uređaj za reprodukciju tijekom ovog koraka.
 6. Ponovno ćete vidjeti traku napretka „x %“ na TV-u. x se mijenja na 0 i raste do 100 tijekom postupka ažuriranja
 7. Nakon što se otvori ladica za disk i uređaj za reprodukciju se automatski isključi, ažuriranje je dovršeno. Nemojte koristiti reproduktor niti ga sami isključivati dok se ne dovrši ažuriranje.
 8. Izvadite disk za ažuriranje iz uređaja za reprodukciju i uključite uređaj.
 9. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije M15.R.0257, ažuriranje programskih datoteka uspješno je provedeno

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka Blu-ray uređaja za reprodukciju putem računala i diska.

 • Disk za ažuriranje ne može se izbaciti. Slijedite ove korake:
  1. Isključite uređaj za reprodukciju i odspojite kabel za napajanje.
  2. Ponovno spojite kabel za napajanje istovremeno pritišćući gumb Open/Close (Otvaranje/Zatvaranje) na uređaju za reprodukciju – ne na daljinskom upravljaču.
  3. Nastavite pritiskati gumb Open/Close (Otvaranje/Zatvaranje) na uređaju za reprodukciju dok se ladica ne otvori.
  4. Izvadite disk.
  5. Nakon što uklonite disk, odspojite i ponovno spojite kabel za napajanje kako biste vratili uređaj za reprodukciju.

 • Datoteka ažuriranja UPDATA_M15R0257.zip koju sam preuzeo s web-mjesta ne može se izdvojiti.
  Jeste li uspješno preuzeli datoteku? Pokušajte obrisati datoteku i zatim je ponovno preuzeti.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i još nije gotovo
  1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite
  2. Uključite Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Napajanje je prekinuto tijekom ažuriranja
  Uključite Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju i ponovno pokušajte postupak ažuriranja