Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • BDV-N5200W
 • BDV-N7200W
 • BDV-N9200W
 • BDV-N9200WL
 • BDV-NF7220

VAŽNO: Ova datoteka namijenjena je upotrebi samo s određenim modelima. Svi navedeni modeli ne prodaju se u svim državama.

Informacije o preuzimanju

Koristi i poboljšanja u najnovijem ažuriranju

 • Uklanja funkciju Gracenote
 • Poboljšava rad bežične veze putem značajke Miracast™

Prethodne koristi i poboljšanja

 • Rješava problem kada se neki Blu-ray naslovi ne mogu reproducirati
 • Poboljšanje mogućnosti povezivanja za BRAVIA Internet Video
 • Poboljšanje kompatibilnosti reprodukcije putem BD-ROM jedinice
 • Poboljšana mogućnost povezivanja s televizorima drugih proizvođača

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka M21.R.0182 za modele BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220

Verzija datoteke

 • M21.R.0182

Veličina datoteke

 • 105 MB (110.653.212 bajtova)

Datum izdavanja

 • 19-03-2019

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Možda su programske datoteke već ažurirane. Ako je broj verzije M21.R.0182 ili više, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, možete lako provjeriti verziju upravljačkog softvera na sljedeći način:

 1. Uključite TV i provjerite je li podešen na ulaz na koji je priključen model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220, dakle, ako je model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 priključen na utičnicu HDMI2, odaberite HDMI2 kao ulaz
 2. Uključite model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 3. Pritišćite gumb „FUNCTION“ dok se na zaslonu prednje ploče ne prikaže funkcija „BD/DVD“
 4. Ako počne reproducirati disk, pritisnite HOME i pričekajte dok ne vidite zaslon izbornika XrossMediaBar (XMB)
 5. U izborniku XrossMediaBar, označite Setup (Postavke) > System Settings (Postavke sustava), a zatim odaberite ENTER pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču
 6. Označite opciju System Information (Sistemske informacije) na zaslonu i pritisnite tipku ENTER (Unos)
 7. Na TV zaslonu broj verzije upravljačkog softvera izgleda ovako:
  Software Version M21.R.0182 (Verzija softvera M21.R.0182) - ako je broj verzije M21.R.0182 ili više, već imate najnoviju verziju programskih datoteka.

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte upute, u suprotnome možete oštetiti model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 • Ne isključujte model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 te mu ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.
 • Ne uklanjajte kabel za napajanje ili mrežni (LAN) kabel tijekom preuzimanja i ažuriranja softvera.
 • Ne uklanjajte kabel za napajanje dok ažuriranje ne završi. To će uzrokovati kvar sustava.

Postoje dva jednostavna načina ažuriranja programskih datoteka na modelu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220:


Što vam je potrebno:Zašto koristiti ovaj način?
Internet / mreža
***PREPORUČENO***
 • Ethernet kabel kojim model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 spajate na internet
 • Za provjeru povezanosti modela BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 na:
  • aktivnu internetsku vezu
  • kompatibilan TV
Ovaj način preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja upravljačkog softvera.
USB uređaj za pohranu
 • Računalo
 • USB uređaj za pohranu
Ako se ne možete povezati na internet, upravljački softver ažurirajte na ovaj način.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje modela BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 putem interneta

Ovaj način preporučujemo jer je najlakši način ažuriranja. Obično je potrebno 15 – 30 minuta. Prvo postavite opremu, nakon toga preuzmite ažuriranje s interneta za model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Što vam je potrebno:

 • Ethernet kabel kojim model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 spajate na internet
 • Za provjeru povezanosti modela BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 na:
  • aktivnu internetsku vezu (pomoću Ethernet kabela ili bežičnog usmjerivača)
  • kompatibilan TV

Postavljanje opreme:

 1. Uključite TV i provjerite je li podešen na ulaz na koji je priključen model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.(Ako je model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 priključen na ulaz HDMI 2, odaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Spojite model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 na internet pomoću Ethernet kabela.
 3. Uključite model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 - Ako se u uređaju za reprodukciju nalazi disk, izvadite ga.
 4. Pritišćite gumb „FUNCTION“ dok se na zaslonu prednje ploče ne prikaže funkcija „BD/DVD“. - Nadogradnju možete provesti samo ako je odabrana funkcija „BD/DVD“
 5. U izborniku XrossMediaBar, odaberite [Setup] (Postavke) > [System Settings] (Postavke sustava) pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim odaberite ENTER.
 6. Odaberite „Quick Start Mode“ (Način rada brzog pokretanja) pomoću daljinskog upravljača - provjerite je li način rada „Quick Start Mode“ postavljen na „Off“ (Isključeno), u suprotnome nadogradnja programskih datoteka možda neće biti uspješna.

1. korak: Instaliranje ažuriranja

 1. U izborniku XrossMediaBar upotrijebite tipke sa strelicama na daljinskom upravljaču kako biste odabrali [Setup] (Postavke) > [Software Update] (Ažuriranje softvera) > [Update via Internet] (Ažuriranje putem interneta), a zatim pritisnite [Enter].
 2. Poruka [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Na mreži je pronađena nova verzija softvera. Želite li ažurirati softver?) prikazuje se na TV zaslonu. Pomoću daljinskog upravljača odaberite [OK] i pritisnite [ENTER].
 3. Poruka [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182] (Ažurirajte na novu verziju softvera. Nikada ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja. Trenutna verzija je M21.R.xxxx, a nova verzija je M21.R.0182) prikazuje se na zaslonu TV-a. Pomoću daljinskog upravljača odaberite [Start] i pritisnite [ENTER].
 4. Pokreće se ažuriranje.
 5. Tijekom ažuriranja na zaslonu prednje ploče prikazat će se poruka [“UPDATE“] (AŽURIRANJE).
 6. Nadogradnja programskih datoteka dovršena je kada se na zaslonu prednje ploče prikaže poruka [DONE] (ZAVRŠENO).
  Napomena: Tijekom postupka ažuriranja nemojte iskopčati kabel za napajanje.
 7. Ponovno uključite sustav.

Korak 2: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

 1. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije M21.R.0182, ažuriranje programskih datoteka uspješno je provedeno.

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka modela BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 putem interneta.

 • Poruka [Update failed. ...] (Ažuriranje nije uspjelo) prikazuje se na zaslonu TV-a.
  1. Uključeni su usmjerivač i svi uređaji povezani između modela BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 i usmjerivača.
  2. Koristi se odgovarajuća vrsta kabela (ravni ili ukršteni) između modela BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 i usmjerivača.
  3. Svi kabeli između modela BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 i usmjerivača ispravno su spojeni.
  4. Ponovite postupak ažuriranja

  Ako ne možete izvršiti ažuriranje softvera, pokušajte s postupkom ažuriranja putem USB memorije.

 • Nakon pokretanja postupka ažuriranja putem interneta prikazuje se poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%), ali traka napretka na zaslonu ostaje nepromijenjena.
  Ovisno o mreži, postupak ažuriranja putem interneta može potrajati dulje vrijeme (do 60 minuta). Zato se poruka [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx %) prikazuje, a prikazana traka napretka dulje se vrijeme ne mijenja.
 • Prilikom pokretanja ažuriranja putem interneta na TV zaslonu prikazuje se poruka [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Status veze ne može se potvrditi. Nema komunikacije s poslužiteljem. Pokušajte ponovo kasnije) i ne možete izvršiti nadogradnju upravljačkog softvera.
  • Provjerite je li spojen LAN kabel.
  • Provjerite ima li model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 vlastitu IP adresu u mrežnim postavkama.(Ako upotrebljavate proxy poslužitelj, umjesto naziva proxy poslužitelja, u polje proxy poslužitelj unesite IP adresu proxyja koji upotrebljavate.)
  • Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.
  Uključite model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 i pokušajte ponovno ažurirati.
 • Ažuriranje traje više od 60 minuta i još nije gotovo.
  Ako je model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 spojen putem bežične veze na mrežu, pokušajte spojiti pomoću kabela i ponovno pokušajte postupak.
  Ako je problem i dalje prisutan, vjerojatno je brzina mrežnog prijenosa mala. U tom slučaju sustav pokušajte ažurirati pomoću postupka ažuriranja putem USB memorije.
 • Poruka [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Uređaj nije povezan na mrežu. Provedite mrežnu dijagnostiku u postavkama povezivanja poslužitelja) prikazuje se na TV zaslonu.
  Provjerite je li LAN kabel spojen na model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 • Poruka [Already Updated] (Već je ažurirano) prikazuje se na zaslonu TV-a.
  Verzija programskih datoteka koja je trenutno instalirana na modelu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 najnovija je verzija

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računala

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, upotrijebite internet. Ako ne, upotrijebite ovaj način. Ažuriranje preuzmite na računalo, prenesite ga na memorijski USB uređaj, a zatim na model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Pripreme za ažuriranje upravljačkog softvera

Prije preuzimanja upravljačkog softvera provjerite izvršava li se na računalu jedan od sljedećih operacijskih sustava te pripremite USB flash memoriju.

Operacijski sustavi

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

1. korak: Instaliranje ažuriranja

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
 2. Preuzmite datoteku UPDATA_M21R0182.zip na računalo i upamtite u koji ste je direktorij preuzeli.
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, kliknite na nju desnom tipkom miša i zatim kliknite Properties (Svojstva). Provjerite je li veličina 105 MB (110 653 212 bajtova).
Prenošenje datoteka ažuriranja na USB uređaj za pohranu:
 1. Izdvojite datoteku ažuriranja iz datoteke UPDATA_M21R0182.zip.
  1. Idite na direktorij u koji je preuzeta datoteka i desnom tipkom miša pritisnite datoteku UPDATA_M21R0182.zip, a zatim pritisnite opciju „Extract All” (Izdvoji sve).
   Napomena: U operacijskim sustavima Windows® 8.1 i Windows® 10 datoteka se sprema u mapu Downloads (Preuzimanja) u skladu sa zadanim postavkama preglednika Internet Explorer®.Kako biste pronašli mapu Downloads (Preuzimanja), kliknite karticu „Desktop” (Radna površina) na početnom zaslonu i pronađite preuzetu datoteku pomoću programa Windows Explorer.
  2. U prozoru „Extract Compressed (Zipped) Folders” (Izdvajanje komprimiranih mapa) kliknite opciju „Extract” (Izdvoji).
  3. Sustav stvara novu mapu pod nazivom „UPDATE” (Ažuriranje).
   Napomena: Izdvojit će se četiri datoteke: MSB21-FW.BIN, MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN i MSB21FW_MB.ID.
 2. Priključite kompatibilan USB uređaj za pohranu na računalo.
 3. Prenošenje mape UPDATE (Ažuriranje) na USB uređaj za pohranu:
   Idite na direktorij u kojem je stvorena mapa i desnom tipkom miša kliknite mapu UPDATE (AŽURIRANJE).
  1. U izborniku odaberite opciju Send To... (Pošalji...), a zatim kliknite pogonsku jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Izmjenjivi disk E:).
  2. Mapa ažuriranja bit će kopirana na vaš USB uređaj.
  Napomena: Ažuriranje se neće izvršiti ako se mapa ne kopira u korijenski direktorij USB uređaja ili ako se promijeni naziv mape.
 4. Po dovršetku kopiranja mape UPDATE (AŽURIRANJE) izvadite USB uređaj iz svog računala.
Prijenos ažuriranja na uređaj za reprodukciju

Prvo pripremite opremu, a zatim prenesite ažuriranje na model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Pripremanje opreme:
 1. Uključite TV i provjerite je li podešen na ulaz na koji je priključen model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. (Ako je model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 priključen na ulaz HDMI 2, odaberite HDMI 2 kao ulaz)
 2. Uključite model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 3. Pritišćite gumb „FUNCTION“ dok se na zaslonu prednje ploče ne prikaže funkcija „BD/DVD“.
 4. Ako počne reproducirati disk, pritisnite HOME i pričekajte dok ne vidite zaslon izbornika XrossMediaBar (XMB).
 5. Odaberite „Quick Start Mode“ (Način rada brzog pokretanja) pomoću daljinskog upravljača - provjerite je li način rada „Quick Start Mode“ postavljen na „Off“ (Isključeno), u suprotnome nadogradnja programskih datoteka možda neće biti uspješna.
 6. Umetnite USB na kojem se nalaze 4 datoteke.
Prijenos ažuriranja:
 1. U izborniku XrossMediaBar, odaberite [Setup] (Postavke) > [Software Update] (Ažuriranje softvera) pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite tipku ENTER
 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite opciju „Update via USB Memory” (Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja), a zatim pritisnite tipku ENTER
 3. Poruka [„Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182.Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] (Pronađene su datoteke ažuriranja na USB memoriji. Želite li ažurirati softver? Trenutna verzija je M21.R.xxxx, a nova verzija je M21.R.0182. Ne isključujte napajanje i ne uklanjajte USB memoriju tijekom ažuriranja.) prikazuje se na zaslonu TV-a. Pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu) i zatim pritisnite ENTER
 4. Na TV zaslonu prikazuje se poruka [Update Caution] (Oprez, ažuriranje u tijeku). Pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu) i zatim pritisnite ENTER
 5. Pokreće se ažuriranje
 6. Tijekom ažuriranja na zaslonu prednje ploče prikazat će se poruka „UPDATE“ (AŽURIRANJE).
 7. Ažuriranje programskih datoteka dovršeno je kada se na zaslonu prednje ploče prikaže poruka [DONE] (ZAVRŠENO).
  Napomena: Tijekom postupka ažuriranja nemojte iskopčati kabel za napajanje.
 8. Ponovno uključite sustav.

Korak 2: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

 1. Provjerite verziju upravljačkog softvera. Ako je broj verzije M21.R.0182, ažuriranje programskih datoteka uspješno je provedeno.

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka modela BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 putem računala i USB memorije.

 • Na zaslonu prednje ploče naizmjence se prikazuju poruke „UPDT” (AŽURIRANJE) i „ERROR” (POGREŠKA).
  1. Isključite sustav i odspojite kabel za napajanje.
  2. Uključite napajanje modela BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
  3. Izvadite disk.
  4. Pokušajte postupak ažuriranja putem USB memorije.

 • Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja
  Uključite model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 i ponovno slijedite postupak ažuriranja putem USB memorije.

 • Datoteka ažuriranja UPDATA_M21R0182.zip koju sam preuzeo s web-mjesta ne može se izdvojiti.
  Jeste li uspješno preuzeli datoteku? Pokušajte izbrisati i ponovno preuzeti datoteku.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i još nije gotovo
  1. Isključite kabel za napajanje iz utičnice, a zatim ga nakon nekoliko minuta ponovno priključite
  2. Uključite model BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
  3. Ponovite postupak ažuriranja