Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:
 • SRS-ZR5

VAŽNO: Ova datoteka namijenjena je upotrebi samo s određenim modelima. Svi navedeni modeli ne prodaju se u svim državama.

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja u najnovijem ažuriranju

 • Poboljšava sigurnost komunikacije
 • Omogućuje upotrebu usluge Spotify Connect, čak i s besplatnim računom
 • VAŽNO: Ažuriranje programskih datoteka morate obaviti kako biste nastavili s upotrebom ugrađene usluge za distribuciju glazbe Chromecast.
  Ako ne instalirate ažuriranje ručno, automatski će se instalirati kada uređaj bude spojen na mrežu i kada ga ne budete upotrebljavati.

Prethodne koristi i poboljšanja

Ovo ažuriranje sadrži sljedeće koristi i poboljšanja.

 • Poboljšava sigurnost komunikacije
 • Dodano glasovno naređenje za način rada za Bluetooth uparivanje
 • Podržava reprodukciju putem usluge Spotify u ugrađenoj usluzi Chromecast
 • „Wireless Surround“ (bežični surround) od sada podržavaju uređaji SCMS-T tijekom reproduciranja glazbe putem Bluetooth veze
 • Google Cast za zvuk:
  • Podržana je funkcija Google Multi Room
  • Podržava izvore glazbe koji su poslani s uređaja SCMS-T putem Bluetooth veze s pomoću funkcije Wireless Stereo (bežični stereo) / Wireless Surround (bežični surround)
 • Poboljšanja rada i stabilnosti
 • Poboljšanje stabilnosti rada prilikom reprodukcije glazbenih datoteka na USB memoriji kad ste povezani Wi-Fi vezom

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka 6.05 za SRS-ZR5

Verzija datoteke

 • 6.05

Datum izdavanja

 • 06-08-2019

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Trebam li ga preuzeti? Ovaj pomoćni program za ažuriranje nije potreban ako je vaš osobni zvučni sustav već ažuriran na verziju upravljačkog softvera 6.05.
Ako niste sigurni, lako ćete na sljedeći način provjeriti verziju upravljačkog softvera:

U nastavku su navedena dva načina.

Kako potvrditi pomoću aplikacije „Sony | Music Center (SongPal)”.
 1. Povežite jedinicu s istom Wi-Fi mrežom kao i pametni telefon pomoću aplikacije „Sony | Music Center (SongPal)”.
 2. Pokrenite aplikaciju „Sony | Music Center (SongPal)” na pametnom telefonu.
 3. Odaberite “SRS-ZR5”

 4. Odaberite “Postavke”

 5. Odaberite “Druge postavke”

 6. Potvrdite verziju programskih datoteka SRS-ZR5

Način provjere upotrebom osobnog računala.
 1. Spojite jedinicu na računalo pomoću LAN-kabela (nije isporučen).

  Napomena : Spojite zvučnik izravno na osobno računalo LAN kabelom.
 2. Povežite AC kabel za napajanje (isporučen) na isporučeni AC adapter. Pritisnite gumb (uključeno/stanje mirovanja) za uključenje.

  Pričekajte da indikator LINK prestane treperiti i da počne stalno svijetliti ružičasto
 3. Prikaz postavke Sony Network Device Setting na vašem računalu
  1. Pokrenite preglednik
  2. Unesite sljedeći URL u adresnu traku: http://169.254.1.1

 1. Odaberite jezik pod stavkom Language Setup (Postavljanje jezika), ako je prikazana
 2. "X.XX.X.XX" je verzija pod System Software Version (Verzija softvera sustava) u izborniku Device Details (Pojedinosti o uređaju)

 3. Verzija softvera, naziv modela i naziv uređaja, vrsta veze, pristup internetu, SSID i metode zaštite su uzorci.

Programske datoteke možete ažurirati na dva način na svom SRS-ZR5:

Što vam je potrebno:Zašto koristiti ovaj način?
Internet/mreža
***PREPORUČENO***
 • Ethernet kabel ili bežični usmjerivač za povezivanje sustava SRS-ZR5 na internet
 • Za provjeru povezanosti modela SRS-ZR5 provjerite:
  • aktivnu internetsku vezu
Ovaj način preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja upravljačkog softvera.
USB uređaj za pohranu
 • Računalo
 • USB uređaj za pohranu
Ako se ne možete povezati na internet, upravljački softver ažurirajte na ovaj način.

Preuzimanje i instaliranje

Internet / mreža

Ažuriranje softvera možete preuzeti s interneta (mreže). Provjerite sljedeće korake:
Napomena: Ne možete ažurirati na najnoviji softver ako sustav NIJE spojen na internet (mreža).
Važno:

 • Provjerite da je jedinica priključena na utičnicu putem USB adaptera za izmjeničnu struju prije nego pokrenete ažuriranje.

 1. Spojite se na vanjski izvor napajanja
  • Upotrijebite USB adapter za izmjeničnu struju i USB mikrokabel koji ste dobili kako biste priključili istosmjerni DC IN 5 V priključak na utičnicu.
  Napomena: Ažuriranje softvera ne može se provesti samo na napajanju baterije
 2. Povezivanje s internetom (mrežom)
  • Povezivanje pomoću aplikacije „Sony | Music Center (SongPal)” na mobilnom uređaju
  • Povezivanje putem funkcije Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Povezivanje putem računala
  Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za uređaj
 3. Ako je zvučnik uključen, pritisnite gumb (uključi/stanje pripravnosti) i isključite ga
 4. Kabel napajanja povezan s AC adapterom čvrsto ukopčajte u izlaz za izmjeničnu struju
  Napomena: Ažuriranje softvera ne možete pokrenuti ako se jedinica napaja isključivo iz baterije
 5. Pritisnite gumb (uključi/stanje pripravnosti) kako biste uključili jedinicu
 6. Pričekajte dok indikator LINK ne prestane treperiti i ne zasvijetli narančasto. Svaki put kad ažuriranje softvera postane dostupno, gumb UPDATE/WPS će zasvijetliti
 7. Dodirnite gumb UPDATE/WPS i zadržite dodir dok ne začujete zvučne signale. Nakon što pokrenete ažuriranje softvera, gumb UPDATE/WPS počet će treperiti.
  Napomena: zvučnik ne radi tijekom ažuriranja
 8. Treperenje (interval i stanje) gumba UPDATE/WPS mijenja se tijekom napredovanja ažuriranja
 9. Gumb UPDATE/WPS isključuje se i zvučnik prelazi u stanje pripravnosti ili BLUETOOTH/Network stanje pripravnosti automatski kada ažuriranje završi
 10. Provjerite verziju slijedeći korake opisane pod Provjera verzije programskih datoteka kako biste potvrdili da je ažuriranje upješno provedeno.

Pitanja i odgovori

Svijetle li svi LED indikatori funkcija?

Ažuriranje softvera nije uspjelo. Pritisnite gumb (uključi / stanje pripravnosti) kako biste isključili zvučnik i zatim ga ponovo uključite. Provjerite je li zvučnik spojen na internet i svijetli li gumb UPDATE/WPS pa ponovno pokrenite ažuriranje.


Indikator UPDATE nastavit će svijetliti narančasto

Ažuriranje softvera nije uspjelo. Ažuriranje programskih datoteka za osobni audio sustav možete učiniti putem USB flash memorije.


Indikator treperi crveno, a gumb UPDATE/WPS narančasto

Ažuriranje softvera nije uspjelo. Ažuriranje programskih datoteka za osobni audio sustav možete učiniti putem USB flash memorije.


USB

Podržani operacijski sustavi:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1 - upotrijebite na računalu.
 • Windows® 7, Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.6) ili novija verzija

Mediji za snimanje:USB flash memorija: kapaciteta koji je veći od 256 MB – Ne jamči se da će radnja uspjeti za na svim USB flash memorijama.

Napomene:

 • Bljeskanje indikatora UPDATE (ažuriranje) mijenja se u skladu s napretkom ažuriranja. Na početku indikator UPDATE (ažuriranje) bljeska četiri puta, zatim se broj bljeskanja smanjuje za jedno bljeskanje i nakon ažuriranja prestaje bljeskati.
 • Držite zvučnik priključenim na izvor napajanja tijekom ažuriranja
 • Ne uklanjajte kabel za napajanje izmjeničnom strujom sve dok ažuriranje ne završi.
 • Nemojte isključiti napajanje tijekom ažuriranja.
 • Ažuriranje obično traje od 3 do 10 minuta.

 1. Zatvorite sve otvorene prozore i pokrenute programe osim ove stranice.
 2. Pročitajte odredbe i uvjete na ovoj stranici te označite okvir kako biste ih prihvatili.
 3. Preuzmite ažuriranje upravljačkog softvera. Pokrenuto je preuzimanje datoteke SRS16003.UPG, 150 MB (157,327,552 bajta).
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala.
  Napomena: ako koristite Windows 10 ili 8.1, datoteka ažuriranja možda će se automatski spremiti u mapu Downloads (Preuzimanja). Na početnom zaslonu kliknite pločicu Radna površina i pomoću preglednika Explorer pronađite preuzetu datoteku u mapi Preuzimanja.
 5. Kopiranje datoteka ažuriranja na USB flash pogon:
  1. Umetnite inicijaliziranu (formatiranu) USB flash memoriju u USB utor na računalu
  2. Kopirajte mapu UPDATE (ažurirano) na USB flash memoriju.

Ažuriranje audio sustava putem USB-a:

 1. Spojite zvučnik na utičnicu za izmjeničnu struju i uključite ga pritiskom na gumb za uključivanje / gumb za pripravnost
 2. Nakon što indikator POWER (napajanje) zasvijetli zeleno, umetnite USB flash memoriju u USB utor zvučnika.
 3. Pritisnite i držite gumb UPDATE (ažuriranje) / gumb WPS i odmah nakon toga dodirnite i držite gumb FUNCTION (funkcija). Nakon toga držite pritisnutima oba gumba četiri sekunde sve dok ne čujete zvučne signale. - Nakon što se zvučnik spoji na mrežu, indikator UPDATE (ažuriranje) može svijetliti narančasto. Even in this case, please operate it
 4. Ažuriranje USB uređaja jest započelo, a indikator UPDATE (ažuriranje) svijetli narančasto. Ne smijete raditi na zvučnicima tijekom ovog postupka.

 5. Indikator UPDATE (ažuriranje) (i indikator napajanja) treperit će nekoliko puta tijekom ažuriranja.
 6. Nakon ažuriranja, indikator UPDATE (ažuriranje) će se isključiti i zvučnici će automatski biti u stanju pripravnosti ili stanju pripravnosti BLUETOOTH / stanju pripravnosti za mrežu.
  Napomena: Nakon što prvi put uključite zvučnik radi ažuriranja, indikator UPDATE (ažuriranje) zasvijetlit će narančastom bojom tri puta.
 7. Provjerite verziju upravljačkog softvera