PRIČEKAJTE – pročitajte odjeljak o potrebnim datotekama prije preuzimanja ove datoteke.

Potrebna preuzimanja

Ako nije drukčije navedeno, datoteka navedena u nastavku mora se instalirati PRIJE Ažuriranje (programskih datoteka) softvera sustava objektiva SEL135F18GM ver.02 (Mac) da bi mogla pravilno funkcionirati. Ako je navedeno više od jedne potrebne datoteke, instalirajte ih redoslijedom kojim su navedene.

Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • Objektiv: SEL135F18GM
 • Napomene: To ažuriranje softvera sustava objektiva dostupno je za E-mount kućišta.
  • Neki se modeli ne mogu upotrebljavati za ovo ažuriranje. (popis modela)
  • Pri upotrebi modela PXW-FS7M2 pratite upute za upotrebu za model PXW-FS7M2.

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšani odziv blende kada se objektiv pričvrsti na modele fotoaparata ILCE-9, ILCE-9M2 i ILCE-7RM4
 • Opcija "Focus Priority" na izborniku "Aperture Drive in AF" može se odabrati kada se objektiv pričvrsti na fotoaparat ILCE-9 (s verzijom programskih datoteka 6.00 ili novijom).

Napomene:

 • To ažuriranje softvera sustava objektiva dostupno je za E-mount kućišta.
  • Neki se modeli ne mogu upotrebljavati za ovo ažuriranje. (popis modela)
 • Ako upotrebljavate PXW-FS7M2, slijedite upute kao što je navedeno u priručniku.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje (programskih datoteka) softvera sustava objektiva SEL135F18GM ver .02 (Mac)

Verzija datoteke

 • 02

Veličina datoteke

 • 2.54 MB (2.544.369 bajtova)

Datum izdavanja

 • 16-01-2020

Priprema

Provjerite verziju softvera svog objektiva

Slijedite upute u nastavku da biste provjerili verziju softvera objektiva.

 • Treba ažurirati verziju softvera sustava objektiva [Ver.01].
 • Ako je trenutačna verzija softvera objektiva [Ver.02], ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu odberite Menu (Izbornik) →Setup (Postavljanje) → Version (Verzija).
 2. Verzija softvera objektiva prikazuje se kao na slici u nastavku.


 3. Ako upotrebljavate seriju QX, pokrenite program za ažuriranje softvera objektiva na osobnom računali i provjerite verziju softvera objektiva pokretanjem ažuriranja.

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

Najnovija verzija ažuriranja softvera objektiva kompatibilna je s najčešće korištenim verzijama sustava Mac:

 • macOS 10.13 - 10.15

Važno:
za operacijski sustav macOS 11 – 12, provjerite je li "System Software Update Helper" instaliran prije nego ažurirate softver.

Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja softvera objektiva kompatibilna je sa sljedećim hardverom:

 • Prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Prije ažuriranja softvera objektiva zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.
 • Ostale stavke za fotoaparat α s izmjenjivim objektivom
  • Izvor napajanja fotoaparata: Potpuno napunjen komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja ili odgovarajući adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno)
   Napomena: Ažuriranje se može provesti samo ako pokazivač razine napunjenosti baterije pokazuje najmanje (tri oznake) ili više. Preporučujemo upotrebu potpuno napunjene baterije ili odgovarajućeg adaptera za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno). Uklonite okomitu dršku prilikom ažuriranja softvera objektiva.
  • USB-kabel isporučen s fotoaparatom
   Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB kabelom.
 • Ostale stavke za fotoaparat – emitiranje i proizvodnja
  • Izvor napajanja fotoaparata: Namjenski adapter za izmjeničnu struju
  • USB kabel

Preuzimanje i instaliranje

Važne napomene:

 • Ova ažuriranja softvera objektiva mogu se provesti samo kada je objektiv pričvršćen na fotoaparat. Ažuriranje softvera objektiva ne može se provesti upotrebom drugog fotoaparata.
 • Prije ažuriranja softvera objektiva objektiv pričvrstite na fotoaparat. Provjerite je li fotoaparat isključen.
 • Tijekom ažuriranje softvera sustava objektiva, obavezno upotrijebite potpuno napunjenu bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja ili odgovarajući adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno) (za fotoaparat s izmjenjivim objektivom)
 • Prilikom ažuriranja upotrebljavajte namjenski adapter za izmjeničnu struju (za profesionalne/poslovne fotoaparate).
 • Prilikom ažuriranja softvera objektiva upotrijebite namjenski adapter za izmjeničnu struju.((za fotoaparat – emitiranje i proizvodnja)
 • Nemojte vaditi bateriju tijekom ažuriranja u protivnom fotoaparat možda više neće raditi zbog iznenadnog prekida napajanja.
 • Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.
 • Pričvrstite objektiv za ažuriranje s baterijom bez adaptera za izmjeničnu struju (za profesionalne fotoaparate).
 • Zatvorite druge aplikacije prije ažuriranja.
 • Pazite da računalo ne prijeđe u stanje mirovanja. Ako se to dogodi, ažuriranje će se prekinuti pa ćete morati ponovno pokrenuti postupak ažuriranja od početka.
 • Još nemojte povezivati fotoaparat i računalo.

Postupak za preuzimanje programa za ažuriranje softvera objektiva:

 1. Nakon što pročitate izjavu o odricanju od odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 2. Započet će preuzimanje datoteke [Update_SEL135F18GMV2D.dmg].
 3. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

Nakon preuzimanja datoteke, spremni ste za instaliranje ažuriranja softvera objektiva Ver.02 za SEL135F18GM.

1. korak: Pokrenite programa za ažuriranje softvera objektiva

 1. Dvaput kliknite preuzetu datoteku [Update_SEL135F18GMV2D.dmg]. - U ovom trenutku nemojte još spajati fotoaparat.
 2. Dvaput kliknite ikonu [Update_SEL135F18GMV2D] koja se pojavljuje na radnoj površini.
 3. Dvaput kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool].
 4. Za učitavanje nastavka kernela prikazat će se poruka s pitanjem dopuštate li aplikaciji da izvrši promjene. Unesite lozinku za račun administratora.
  Unesite korisničko ime i lozinku

  Kada se prikaže poruka sustava, prikazat će se zaslon za sigurnost i privatnost.
  • Ako se prije poruke "Security and Privacy" (Sigurnost i privatnost) prikaže sljedeća poruka, pritisnite gumb [OK].
   Pritisnite gumb OK.
  • Otvorite karticu "General" (Općenito) na zaslonu "Security and Privacy" (Sigurnost i privatnost) i dopustite čitanje softvera sustava "Sony Corporation".
   Zaslon sigurnosti i privatnosti
   Napomena: ako ste to ranije odobrili, zaslon za sigurnost i privatnost neće se prikazati.
  • Ako se od vas zatraži da ponovno pokrenete macOS nakon klika na gumb [Allow] (Dopusti), ponovno ga pokrenite i vratite se na početak postupka ažuriranja.
  • Ako zaslon sigurnosti i privatnosti ne nestane, zatvorite prozor.
  • Ako se prikažu obje poruke, a zaslon sigurnosti i privatnosti ne nestane, zatvorite ih pomoću gumba [OK].
   Zaslon blokiranog proširenja sustava

 5. Spojite fotoaparat na računalo.
  • Prikazat će se dijaloški okvir za USB vezu.
   Uređaj priključite na računalo pomoću USB kabela.
  • Povežite fotoaparat s PC-jem pomoću USB kabela (priložen). "USB Mode" (USB način rada) pojavljuje se na LCD zaslonu fotoaparata.
  • Kliknite [OK] (U redu). Ako se prikazuje poruka, zatvorite je pomoću gumba [OK].
   Pritisnite gumb OK.
   Napomena: tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat i ne odspajajte USB kabel.

 6. Prikazuje se prozor programa za ažuriranje softvera objektiva.


 7. Uključite fotoaparat. Ako je fotoaparat već uključen, isključite ga i ponovno uključite.
  U skladu s uputama na programa za ažuriranje sustava objektiva, na fotoaparatu odaberite [Menu] (izbornik) → [Setup] )postavljanje) → [USB Connection] (USB veza) i projevrite je li odabrano [Mass Storage] (masovna pohrana).(Ako upotrebljavate fotoaparat serije QX, možete preskočiti navedeni korak.) Ako je odabran neki drugi način rada, a ne [Mass Storage] (masovna pohrana), odaberite [Mass Storage] (masovna pohrana).


 8. Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu. Fotoaparat priključite na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
  Ako se na zaslonu računala pojavi poruka o pogrešci, isprobajte sljedeće metode.
  – Odspojite USB kabel od fotoaparata, a zatim ga ponovno spojite.
  – Ako na računalu postoji još jedan USB priključak, USB kabel spojite na drugi USB priključak.

 9. Kliknite Next (Dalje) u programu za ažuriranje softvera objektiva.Prozor programa za ažuriranje softvera objektiva prikazuje se na računalu, a na zaslonu fotoaparata prikazuje se poruka „Follow computer instructions.” (Slijedite upute s računala.).
  Računalo:

  Fotoaparat:


  Napomena: Od ovog trenutka ne isključujte fotoaparat dok se ne dovrši ažuriranje softvera objektiva.
  Može potrajati nekoliko minuta za prikaz promjena, ovisno o modelu fotoaparata.

 10. Rješavanje problema:
  • Ako se prikaže poruka „The update is not available for your model.” (Ažuriranje nije dostupno za vaš model.),provjerite je li datoteka softvera sustava koju pokušavate instalirati odgovarajuća datoteka za objektiv koji je pričvršćen na fotoaparat.
   Ako se izvodi odgovarajući program za ažuriranje softvera sustava, zatvorite program, iskopčajte USB kabel,isključite fotoaparat i vratite se na 1. korak „Pokretanje programa za ažuriranje softvera objektiva”.
  • Ako se prikaže poruka „Could not find camera with the lens for this update mounted.” (Fotoaparat s objektivom za to ažuriranje nije pronađen.),provjerite je li vaš fotoaparat naveden u odjeljku „Relevantni proizvodi” i je li fotoaparat povezan s računalom pomoću USB kabela
 11. Kliknite Next (Dalje) u programu za ažuriranje softvera objektiva. Trenutačna verzija i verzija nakon ažuriranja prikazuju se u donjem lijevom dijelu zaslona. Ako je trenutačna verzija softvera sustava objektiva .02, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu, kliknite Finish (Završi), isključite fotoaparat, izvadite komplet baterija i/ili adapter za izmjeničnu struju, ponovno umetnite bateriju ili priključite adapter za izmjeničnu struju, a zatim uključite fotoaparat.

  Potrebno je ažuriranje


  Ažuriranje nije potrebno


 12. Potvrdite je li [Current version] (trenutačna verzija) .01, pritisnite [Next] (sljedeće). Podaci se prenose na fotoaparat (otprilike 5 sekundi).
  Napomena: tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat i ne odspajajte USB kabel.


 13. Kada se završi prijenos podataka, prikazuje se sljedeći zaslon:


  Kliknite Finish (Dovrši).
 14. Postupak ažuriranja započinje i na fotoaparatu se prikazuju trake napretka (otprilike 30 sekundi).


 15. Postupak ažuriranja dovršen je kada se poruka „Lens update complete.” (Ažuriranje objektiva je završeno.) prikaže na fotoaparatu.
  Ako upotrebljavajte seriju QX, postupak ažuriranja dovršen je kada nestane zaslon serije QX. 16. Odspojite USB kabel.
  Napomena: Kada se ažuriranje završi, isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili iskopčajte adapter za izmjeničnu struju,ponovno umetnite bateriju ili priključite adapter za izmjeničnu struju te uključite fotoaparat.

2. korak: Provjerite je li verzija softvera objektiva Ver.02.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Izbornik) → Setup (Postavljanje) → Version (Verzija).
 2. Verzija softvera objektiva prikazuje se kao na slici u nastavku.

Pitanja i odgovori

Ažuriranje nije dovršeno

Ako je monitor crn dulje od 15 minuta, slijedite ove korake za rješavanje problema:

 1. Odspojite USB kabel iz računala.
 2. Uklonite bateriju i adapter za izmjeničnu struju iz fotoaparata, odložite ga na nekoliko minuta, a zatim ponovno umetnite bateriju ili spojite adapter za izmjeničnu struju.
 3. Ponovno pokrenite računalo.
 4. Uključite fotoaparat i ponovite postupak instalacije.