PRIČEKAJTE – pročitajte odjeljak o potrebnim datotekama prije preuzimanja ove datoteke.

Potrebna preuzimanja

Ako nije drukčije navedeno, datoteka navedena u nastavku mora se instalirati PRIJE Ažuriranje softvera sustava ILCE-6600 (firmver) ver. 1.10 (Mac) da bi mogla pravilno funkcionirati. Ako je navedeno više od jedne potrebne datoteke, instalirajte ih redoslijedom kojim su navedene.

Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • ILCE-6600

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Dodaje podršku za adapter za A-Mount objektive LA-EA5 (prodaje se odvojeno)
  • Adapter za A-Mount objektive LA-EA5 podržava sve A-mount objektive
  • Potpuno je podržano automatsko fokusiranje s prepoznavanjem faza u žarišnoj ravnini te značajke automatskog fokusiranja i brzog kontinuiranog snimanja
  • Podrška za automatsko fokusiranje s prepoznavanjem faza u širokoj žarišnoj ravnini
  • Značajke automatskog fokusiranja na temelju prepoznavanja objekta, uključujući Eye AF (Fokusiranje očiju) u stvarnom vremenu (za ljude i životinje) i Praćenje u stvarnom vremenu
  • AF/AE praćenje tijekom kontinuiranog snimanja pri najviše 11 sličica u sekundi
  Napomene:
  • STF objektivi imaju samo mogućnost ručnog fokusiranja
  • Telekonvertori nisu podržani za upotrebu s ikakvim adapterima za A-Mount objektive
  • Automatsko fokusiranja nije dostupno tijekom snimanja filma prilikom upotrebe adaptera za A-Mount objektive LA-EA5
  • Za AE praćenje otvor blende fiksiran je za prvi kadar, a brzina zatvarača i ISO upotrebljavaju se za prilagodbu ekspozicije
 • Poboljšava cjelovitu ravnotežu na fotoaparatu
Pogledajte Vodič za pomoć za upotrebu ažuriranih funkcija.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje softvera sustava ILCE-6600 (firmver) ver. 1.10 (Mac)

Verzija datoteke

 • 1.10

Veličina datoteke

 • 318.3 MB (318,334,927 bajtova)

Datum izdavanja

 • 03-09-2020

Priprema

Provjerite verziju softvera sustava

Slijedite upute u nastavku da biste provjerili softversku verziju sustava. Ako je softverska verzija sustava ver. 1.10, ne morate ga ažurirati.

 1. Na fotoaparatu odberite Menu (Izbornik) → Setup [6] (Postavljanje [6]) → Version (Verzija).
 2. Verzija softvera sustava prikazuje se kao na slici u nastavku.
  Verzija softvera sustava

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava kompatibilna je sa sljedećim verzijama operacijskih sustava Macintosh:

 • macOS 10.13 – 10.15

  Važno:
  za operacijski sustav macOS 11 – 12, provjerite je li "System Software Update Helper" instaliran prije nego ažurirate softver.

Računalni hardver

Za ovaj softver sustava potreban je sljedeći hardver:

 • Prostor na tvrdom disku: 600 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više

Drugi hardver

 • Izvor napajanja uređaja.
  Potpuno napunjen komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FZ100.
  Napomena: Ažuriranje se može izvršiti samo kad je razina napajanja baterije Razina napunjenosti baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da upotrijebite potpuno napunjenu bateriju.
 • USB kabel priložen je uz uređaj
  Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB kabelom.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Prije ažuriranja softvera sustava zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.
 • Upotrijebite potpuno napunjenu bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja (NP-FZ100).
 • Nemojte vaditi bateriju tijekom ažuriranja jer iznenadni gubitak napajanja može uzrokovati kvar fotoaparata.
 • Prije nego što započnete postupak ažuriranja izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Postupak ažuriranja softvera sustava trajat će približno 15 minuta. Računalo ne smije prijeći u stanje mirovanja tijekom tog vremena.
  Ako računalo prijeđe u stanje mirovanja tijekom tog vremena i ažuriranje se prekine, morat ćete ponovno pokrenuti cijeli postupak ažuriranja.
 • Ne otvarajte poruku „About This System Software Updater“ (Informacije o programu za ažuriranje softvera sustava) u izborniku programa za ažuriranje softvera sustava zato što time možete srušiti softver programa za ažuriranje.
 • Ne spajajte fotoaparat na bilo druge uređaje osim na svoje računalo.
 • Još nemojte povezivati fotoaparat i računalo.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Nakon što pročitate izjavu o odricanju odgovornosti, pritisnite [Download] (Preuzimanje).
 2. Započet će preuzimanje datoteke [Update_ILCE6600V110.dmg].
 3. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji se trenutno izvode na računalu.
 2. Dvaput pritisnite preuzetu datoteku [Update_ILCE6600V110.dmg]. U ovom trenutku nemojte još spajati fotoaparat.
  Napomena: Ako ste povezali fotoaparat s računalom, prekinite mu vezu prije provođenja postupka.
 3. Proširit će se datoteka [Update_ILCE6600V110].
 4. Dvaput pritisnite ikonu [UpdateSetting Tool]. UpdateSetting Tool (Alat za ažuriranje postavki)
 5. Za učitavanje nastavka kernela prikazat će se poruka s pitanjem dopuštate li aplikaciji da izvrši promjene. Unesite lozinku za račun administratora.
  Unesite korisničko ime i lozinku

  Kada se prikaže poruka sustava, prikazat će se zaslon za sigurnost i privatnost.
  • Ako se prije poruke "Security and Privacy" (Sigurnost i privatnost) prikaže sljedeća poruka, pritisnite gumb [OK].
   Pritisnite gumb OK.
  • Otvorite karticu "General" (Općenito) na zaslonu "Security and Privacy" (Sigurnost i privatnost) i dopustite čitanje softvera sustava "Sony Corporation".
   Zaslon sigurnosti i privatnosti
   Napomena: ako ste to ranije odobrili, zaslon za sigurnost i privatnost neće se prikazati.
  • Ako se od vas zatraži da ponovno pokrenete računalo nakon pritiska na gumb [Allow] (Dopusti), ponovno ga pokrenite i vratite se na početak postupka ažuriranja.
  • Ako zaslon sigurnosti i privatnosti ne nestane, zatvorite prozor.
  • Ako gumb [Allow] (Dopusti) nije prikazan, povežite se s internetom i pokušajte ponovo od početka, tj. od odjeljka "Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje".
  • Ako se prikažu obje poruke, a zaslon sigurnosti i privatnosti ne nestane, zatvorite ih s pomoću gumba [OK].
   Zaslon blokiranog proširenja sustava
 6. Spojite fotoaparat na računalo.
  • Prikazat će se dijaloški okvir za USB vezu.
   Uređaj priključite na računalo pomoću USB kabela.
  • Povežite fotoaparat s PC-jem pomoću USB kabela (priložen). "USB Mode" (USB način rada) pojavljuje se na LCD zaslonu fotoaparata.
   Napomena: Ako je USB kabel povezan prije nego što se prikaže dijaloški okvir s upitom o USB vezi, prekinite vezu između USB kabela i započnite ispočetka iz odjeljka "1. korak Pokrenite program za ažuriranje".
  • Pritisnite [OK]. Ako se prikazuje poruka, zatvorite je pomoću gumba [OK].
   Pritisnite gumb OK.
   Napomena: Tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat i ne odspajajte USB kabel.
 7. Pokrenut će se program za ažuriranje softvera sustava.
  Program za ažuriranje softvera sustava
  Napomena: Ako se alat za ažuriranje softvera sustava ne pokrene, dvaput pritisnite opciju [System Software Updater] (Alat za ažuriranje softvera sustava) u mapi [Update_ILCE6600V110] (Ažuriranje ILCE6600V110) – [Resources] (Resursi).
 8. Uključite fotoaparat.
 9. U skladu s uputama u prozoru alata za ažuriranje softvera sustava na fotoaparatu odaberite Menu (Izbornik) > Setup [4] (Postavljanje [4]) > USB Connection (USB povezivanje) i provjerite je li odabrana opcija Mass storage (Masovna pohrana). Ako je odabran neki drugi način, a ne Mass Storage (Masovna pohrana), odaberite Mass Storage (Masovna pohrana).
  Masovna pohrana
 10. Kada fotoaparat povežete s računalom s pomoću priloženog USB kabela, na LCD zaslonu fotoaparata prikazat će se "USB Mode" (USB način rada).
  Napomena: Ako računalo ne može pronaći uređaj, prikazuje se poruka „Could not find the camera for this update“ (Nije moguće pronaći fotoaparat za to ažuriranje) na zaslonu računala. Pokušajte sljedeće:
  • Odspojite USB kabel i ponovno ga priključite.
  • Ako računalo ima više USB priključaka, pokušajte spojiti na njih.

  Dok je fotoaparat priključen na računalo USB kabelom, može se ponekad pojaviti poruka u kojoj se od vas traži da ponovno pokrenete računalo.
  U tom slučaju izvadite bateriju iz fotoaparata, ponovno pokrenite računalo i slijedite upute iz odjeljka "2. korak Pokrenite program za ažuriranje".
 11. Kliknite [Sljedeće].
  Napomena: Na donjoj lijevoj strani zaslona prikazat će se trenutačni broj verzije i broj ažurirane verzije. Ako je trenutačna verzija softvera sustava 1.10 ili novija, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju iskopčajte fotoaparat iz računala, pritisnite [Finish] (Dovrši), isključite fotoaparat, uklonite komplet baterija, ponovno umetnite baterije i zatim ponovo uključite fotoaparat.

  Potrebno je ažuriranje
  Trenutna verzija i ažurirani brojevi verzija

  Ažuriranje nije potrebno
  Ažuriranje nije potrebno
 12. Fotoaparat će se automatski ponovno pokrenuti.
  Fotoaparat se automatski ponovno pokrenuo
  Napomena: Ikona učitavanja možda se neće prikazati ovisno o verziji operacijskog sustava koji upotrebljavate.
 13. Pokrenite ažuriranje.
  Nakon automatskog ponovnog postavljanja započet će ažuriranja i pojavit će se traka napretka.
  VAŽNO: Tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat i ne odspajajte USB kabel.
  Napomena: Za dovršetak ažuriranja bit će potrebne otprilike 15 minuta.
  Traka napretka ažuriranja
 14. Nakon ažuriranja fotoaparat se automatski ponovno pokreće.
 15. Nakon što se ponovo pojavi LCD zaslon, pritisnite [Finish] (Dovrši) i odspojite USB kabel.
  Kliknite Finish (Dovrši)

  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja ponekad se može prikazati upozorenje o oporavku podataka. To je normalno. Pričekajte dok upozorenje ne nestane.
  Oporavak podataka. Pričekajte...

2. korak: Provjerite verziju softvera svojeg uređaja.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Izbornik) → Setup [6] (Postavljanje [6]) → Version (Verzija)
 2. Verzija softvera sustava prikazuje se kao na slici u nastavku.
  Ažurirana verzija softvera sustava

Pitanja i odgovori

Ažuriranje se ne dovršava

Ako je monitor zacrnjen dulje od 15 minuta, slijedite ove korake za rješavanje problema:

 1. Odspojite USB kabel iz računala.
 2. Uklonite bateriju i adapter za izmjeničnu struju iz fotoaparata, odložite ga na nekoliko minuta, a zatim ponovno umetnite bateriju ili spojite adapter za izmjeničnu struju.
 3. Ponovno pokrenite računalo.
 4. Uključite fotoaparat i ponovite postupak instalacije.