Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • XAV-1550D

VAŽNO: Ova datoteka namijenjena je upotrebi samo s određenim modelima. Svi navedeni modeli ne prodaju se u svim državama.

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Rješava problem pri kojem je početak datoteke FLAC isprekidan kad su zvučni podaci sadržani u prvom dijelu datoteke
 • Poboljšava sigurnost programskih datoteka proizvoda

Prethodne koristi i poboljšanja

 • Rješava problem pri kojem upravljanje dodirom u načinu WebLink Cast ne radi kada je verzija operativnog sustava aplikacije Host App 13.4 ili novija

Informacije o datoteci

Naziv zip datoteke

 • XAV-1550D_v112.zip

Verzija datoteke

 • 1.12

Veličina datoteke

 • 8,16 MB (8,557,269 bajta)

Datum izdavanja

 • 05-11-2020

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Slijedite navedene korake kako biste provjerili koja je trenutno instalirana verzija programskih datoteka na jedinici:
Ako imate verziju 1.12, ne trebate ažurirati programske datoteke.

 1. Glavnu komponentu postavite na „ON” (Uključeno).
 2. Na početnom zaslonu odaberite „Settings“ (Postavke).
 3. Odaberite "General" (Općenito).
 4. Odaberite „Firmware Version“ (Verzija programskih datoteka). Prikazat će se trenutačna verzija programskih datoteka.

Preuzimanje i instaliranje

Upute za preuzimanje ažuriranja

 1. Povežite USB uređaj za pohranu s PC-jem s najmanje 10 MB slobodnog prostora i upotrijebite uređaj s maksimalno 32 GB USB memorije (FAT16/FAT32).
  Napomene:
  • USB memorija s formatom exFAT nije podržana
  • USB memorija s više od 32 GB nije podržana.
 2. Provjerite je li PC povezan s internetom.
 3. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računalo.
 4. Raspakirajte preuzetu zip datoteku. U njoj su tri datoteke (SLSO1120.FIR/SLMD1120.U88/SLDS1120.up6).
 5. Kopirajte sve tri datoteke u korijenski direktorij USB memorije koja je povezana s PC-jem.
 6. Odspojite USB memoriju iz računala.

Važna napomena

 • Parkirajte automobil na sigurno mjesto i pokrenite motor kako biste izbjegli smanjenje napona u napajanju jedinice.
 • Nemojte isključivati jedinicu tijekom ažuriranja.
 • Nemojte odspajati USB memoriju tijekom ažuriranja.
 • Postavite datum i vrijeme nakon ažuriranja.

1. korak: Instaliranje ažuriranja

 1. Povežite USB memoriju s USB priključkom na glavnoj jedinici.
 2. Odaberite "Settings" (Postavke) na početnom zaslonu. Ako ne možete pronaći ikonu "Settings" (Postavke), prijeđite prstom s dna početnog zaslona, a zatim zdesna nalijevo.
 3. Odaberite "General" (Općenito).
 4. Odaberite „Firmware Version“ (Verzija programskih datoteka).
 5. Odaberite „Update“ (Ažuriraj).
  • Ako ne možete pritisnuti gumb "Update" (Ažuriraj), provjerite strukturu datoteke u USB memoriji. Datoteka ažuriranja možda nije spremljena na točnu lokaciju u USB memoriji ili vrsta datoteke nije podržana.
  • Ako se na jedinici prikazuje poruka "Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port" (Posjetite web-mjesto za podršku i povežite USB uređaj (s programskim datotekama ažuriranja) s USB priključkom), provjerite datoteke u USB memoriji. Na USB memoriji možda se ne nalazi točna datoteka za ažuriranje.
  • Preuzmite najnoviju datoteku ažuriranja ako prikazana verzija nije 1.12. Možda ne upotrebljavate točnu datoteku za ažuriranje.
 6. Ponovno odaberite „Update“ (Ažuriraj). Jedinica će započeti s ažuriranjem.
  Za ažuriranje je potrebno približno pet minuta.

2. korak: Provjerite je li ažuriranje uspjelo

 1. Glavnu komponentu postavite na „ON” (Uključeno).
 2. Odaberite "Settings" (Postavke) na početnom zaslonu.
 3. Odaberite "General" (Općenito).
 4. Odaberite „Firmware Version“ (Verzija programskih datoteka). Prikazat će se trenutačna verzija programskih datoteka. Kada se kao broj verzije prikaže 1.12, znači da je ažuriranje programskih datoteka dovršeno.

Ako ne možete ažurirati programske datoteke, pokušajte s drugim USB uređajem.

Pitanja i odgovori

Rješavanje problema

Gumb Update (Ažuriraj) je zasivljen: Provjerite jesu li datoteke SLSO1120.FIR, SLMD1120.U88 i SLDS1120.up6 pravilno pohranjene u korijenskom direktoriju na USB uređaju za pohranu.

Prikazuje se poruka [This data is not compatible] (Podaci nisu kompatibilni): USB uređaj za pohranu možda je u kvaru ili ne sadrži točne datoteke ažuriranja. Izbrišite postojeće datoteke USB uređaja za pohranu ili upotrijebite drugi USB uređaj za pohranu, a zatim ponovite cijeli postupak preuzimanja i ažuriranja ispočetka.