Modeli na koje se ovo odnosi

Ove su informacije primjenjive za sljedeće modele Blu-ray Disc playera:

 • BDP-S370 / S373

Informacije o preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno, a s najnovijom verzijom upravljačkog softvera možete još više dobiti od svojeg Blu-ray playera.

 • Naziv: Ažuriranje upravljačkog softvera Blu-ray playera na verziju M03.R.804
 • Datum izdavanja: 07/01/2015
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšajte sigurnost enkripcije
 • Ograničenja: samo za upotrebu s Blu-ray playerima prodanim u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli.

Zahtjevi sustava

Vaš je upravljački softver možda već ažuriran, a naročito ako imate novi model Blu-ray playera. Ako je broj verzije M03.R.804 ili viši, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, lako ćete na sljedeći način provjeriti koju verziju upravljačkog softvera imate:

 1. Uključite TV i provjerite je li namješten na ulaz na koji je povezan vaš Blu-ray player pa ako je player povezan na utičnicu HDMI 2, kao ulaz odaberite HDMI 2.
 2. Uključite Blu-ray player. Ako počne reproducirati disk, pritisnite STOP i pričekajte da se prikaže izbornik XrossMediaBar (XMB™).
 3. Na traci XrossMediaBarTM označite Setup > System Settings (Postavljanje > Postavke sustava), a zatim pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite ENTER.
 4. Označite Quick Start Mode (Način brzog pokretanja) i provjerite je li postavljen na OFF (ISKLJUČENO). Ako je odabrano "ON" (UKLJUČENO), ažuriranje možda neće uspjeti.
 5. Označite System Information (Informacije o sustavu), a zatim odaberite ENTER.
 6. Na zaslonu TV-a broj verzije upravljačkog softvera izgleda ovako:
  "Software Version M03.R.804 " - ako je broj verzije M03.R.804 ili viši, već imate najnoviju verziju upravljačkog softvera.

Instalirajte

Postoje 2 jednostavna načina za ažuriranje upravljačkog softvera na Blu-ray playeru:

 1. Sony Home Audio i Video : Učitavanje upravljačkog softwarea  

  Postupak Network Update [Mrežna nadogradnja] je jednostavan, pa se stoga preporučuje da koristite taj način za nadogradnju upravljačkog softvera Blu-ray playera.

  • Prije preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke pažljivo i temeljito pročitajte sve informacije. Nepoštivanje uputa može dovesti do neodazivanja playera ili potrebe za njegovim popravkom.
  • Ovaj je pomoćni program samo za uporabu s Blu-ray playerima koji su prodani u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli.
  • Da biste uporabili ovaj način nadogradnje, potrebno je da je player ispravno povezan na aktivnu internetsku vezu.
  • Da biste proveli nadogradnju upravljačkog softvera, potrebno je da je player ispravno povezan na kompatibilni televizor.
  • Postupak nadogradnje upravljačkog softvera obično traje 15 do 30 minuta, ovisno o konfiguraciji sustava i mrežnoj vezi.

  Upute:

  • Prije početka:
  1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen Blu-ray Disc player.
  2. Povežite LAN terminal na Blu-ray Disc na internetski izvor pomoću Ethernet kabela.
  3. Uključite Blu-ray Disc player.
  4. Ako je neki disk u playeru, uklonite ga.
  • Provođenje nadogradnje:
  1. Na traci xross media bar™ pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite "Setup" - "Network Update" [Postavljanje - Ažuriranje mreže], a zatim pritisnite tipku ENTER.
  2. Na televizoru se prikazuje poruka "Perform version update?" [Provesti ažuriranje verzije?].
  3. Odaberite "OK", a zatim pritisnite tipku ENTER.
  4. Počinje postupak preuzimanja, a zaslon preuzimanja prikazuje se na zaslonu televizora.
  5. Tijekom preuzimanja na zaslonu televizora i prednjoj ploči prikaza playera prikazuje se poruka "DL */9".Napomena : Simbol "*" mijenja se od "0" do "9," pokazujući napredak preuzimanja.
  6. Nakon dovršetka preuzimanja počinje nadogradnja,a na prednjoj ploči prikaza playera pojavljuje se "VUP".
  7. Tijekom instalacije nadogradnje na prednjoj ploči prikaza playera prikazuje se poruka "VUP */9".Napomena : Simbol "*" mijenja se od "0" do "9," pokazujući napredak nadogradnje.
  8. Nadogradnja upravljačkog softvera je dovršena kada se na prednjoj ploči prikaza playera pojavi FINISH [ZAVRŠI].UPOZORENJE!! Ne upravljajte niti ne isključujte player dok se ne prikaže ova poruka. To bi moglo dovesti do neodzivanja Blu-ray Disc playera ili do potrebe za njegovim popravkom.
  9. Blu-ray Disc player automatski će se isključiti.
  10. Uključite Blu-ray Disc player.
  11. Provjerite trenutnu verziju upravljačkog softvera kako biste potvrdili da je nadogradnja uspješno instalirana.Napomena: Ako su posljednje tri znamenke broja verzije 804, nadogradnja upravljačkog softvera je uspješna.

  Mogući problemi vezani uz mrežnu nadogradnju  Na prednjoj ploči prikaza playera prikazano je "SYS ERR" ili "VUP NG".

  1. Pritisnite i držite tipku "POWER" nekoliko sekundi dok se jedinica ne isključi.
  2. Uključite Blu-ray Disc player.
  3. Ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje.
  4. Ako se stanje nakon ponovne nadogradnje ne popravi, kontaktirajte Sony.


  Pri izvršavanju mrežne nadogradnje na zaslonu televizijskog prijemnika nalazi se poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može se potvrditi], a vi ne možete nadograditi upravljački softver.

  Problem može biti u mrežnoj vezi. Provjerite jesu li mrežne postavke Blu-ray Disc playera ispravne.

  1. Provjerite je li LAN kabel uključen u priključnicu.
  2. Provjerite postavku mreže, a zatim provjerite ima li Blu-ray Disc player vlastitu IP adresu. Ako koristite proxy poslužitelj, umjesto naziva glavnog proxy poslužitelja u polje "Proxy Server" [Proxy poslužitelj] upišite IP adresu proxy poslužitelja koji koristite.
  3. Zatim ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje.


  Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.

  Ponovno uključite player. Zatim ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje.  Kada se nakon provođenja nadogradnje player uključi, na prednjoj ploči prikaza stalno se pojavljuju poruke "WELCOME" [DOBRODOŠLI] ili "WAIT" [PRIČEKAJTE].

  Kontaktirajte Sony.  Nadogradnja upravljačkog softvera (Ne radi se o preuzimanju) nije dovršena nakon više od 30 minuta izvršavanja.

  Kontaktirajte Sony.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • UPDATA_M03R804.ZIP

Veličina datoteke

 • -