Informacije o preuzimanju

O ovoj nadogradnji:

Ovaj pomoćni program nadograđuje upravljački softver BDV-IT1000 na verziju 010 i pruža sljedeće prednosti:

Poboljšanja u odnosu na upravljački softver verzije 006:

 • Poboljšava BD-Java kompatibilnost kako bi se poboljšala interaktivnost s nekim BD-ROM-ovima.
 • Poboljšava BD-Live izvedbu zbog poboljšanja interaktivnosti.

Upozorenje:

 • Ovaj pomoćni program je namijenjen samo za korištenje s BDV-IT1000 koji se prodaje u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli.
 • Pažljivo pratite upute programa UPDATE_BDV1000_VER010.EXE. Nepoštivanje uputa može dovesti do prekida izvršavanja datoteke UPDATE_BDV1000_VER010.EXE i neodzivanja sustava kućnog kina ili do potrebe za njegovim popravkom.
 • Ne isključujte sustav kućnog kina niti ga ne odspajajte iz zidne utičnice izmjenične struje. Gubitak napajanja tijekom instalacije upravljačkog programa UPDATE_BDV1000_VER010.EXE može dovesti do neodzivanja sustava kućnog kina ili do potrebe za njegovim popravkom.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • UPDATE_BDV1000_VER010.EXE

Veličina datoteke

 • -

Priprema

Postoje dva postupka za provođenje ažuriranja upravljačkog softvera BDV-IT1000:

 • Network Update [Mrežno ažuriranje]:
  • Postupak Network Update [Mrežno ažuriranje] je jednoznačan, pa se stoga preporučuje da koristite način mrežnog ažuriranja.
  • BDV-IT1000 ćete trebati povezati na internetski izvor pomoću Ethernet kabela.
 • Stvaranje diska ažuriranja koji će se umetnuti u BDV-IT1000.
  • Koristite novi CD-R disk na koji se može snimati poznate marke kako biste na njega ispržili ovo ažuriranje upravljačkog softvera. Sustav kućnog kina možda neće moći ispravno čitati prljav disk ili disk s ogrebotinama.
  • Potrebno vam je računalo s CD pisačem i softverom za prženje.
  • Preuzeta datoteka stvorit će ISO sliku. ISO slika (.iso) je slika diska datotečnog sustava ISO 9660.
  • Većina pomoćnih programa za autoriziranje CD-a na disk može zapisivati ISO datoteke. Za više informacija provjerite datoteke pomoći softvera za autoriziranje CD-a.
   NE KORISTITE CD-RW. Preporučuje se CD-R disk.

Provjerite verziju upravljačkog softvera sustava kućnog kina:

 • Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen BDV-IT1000 sustav kućnog kina.
 • Uključite BDV-IT1000 sustav kućnog kina.
 • Ako sustav kućnog kina počne reproducirati disk, pritisnite gumb "STOP" te prije nastavka pričekajte dok se na zaslonu televizora ne prikaže zaslon Sony Blu-ray Disc™.
 • Na zaslonu "xross media bar™" (XMB™) pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite "Setup" > "System Settings"[Postavljanje > Postavke sustava], a zatim pritisnite tipku ENTER.
 • Pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite "System Information" [Informacije sustava], a zatim pritisnite tipku ENTER.
 • Pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite "System Information" [Informacije sustava], a zatim pritisnite tipku ENTER.
 • Verzija upravljačkog softvera koji je trenutno instaliran na sustavu BDV-IT1000 prikazat će se prema donjoj slici na zaslonu televizora:

  VERZIJA SOFTVERA XX.X.006

  Ako je broj verzije softvera 010 ili veći, tada nije potrebno instalirati ovo ažuriranje upravljačkog softvera.

Postupak Network Update [Mrežno ažuriranje] je jednoznačan, pa se stoga preporučuje da koristite način mrežnog ažuriranja za ažuriranje upravljačkog softvera BDV-IT1000.

Ako sustav BDV-IT1000 ne možete povezati s internetskim izvorom, uporabite način "Update Disc" [Disk ažuriranja] iz odjeljka u nastavku.

 • Prije preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke pažljivo i temeljito pročitajte sve informacije. Nepoštivanje uputa može dovesti do neodazivanja BD/DVD kućnog kina ili potrebe za popravkom.
 • Da biste uporabili ovaj način potrebno je da je sustav kućnog kina ispravno povezan na aktivnu internetsku vezu.
 • Da biste proveli ažuriranje upravljačkog softvera, potrebno je da je sustav kućnog kina ispravno povezan na kompatibilni televizor.

Postupak ažuriranja upravljačkog softvera obično traje 15 do 30 minuta, ovisno o konfiguraciji sustava i mrežnoj vezi.

 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen BD/DVD sustav kućnog kina.
 2. Povežite LAN terminal na sustavu kućnog kina na internetski izvor pomoću Ethernet kabela.
 3. Uključite BD/DVD sustav kućnog kina.
 4. Ako je neki disk u sustavu, uklonite ga.
 5. Na traci xross media bar® (XMB®) pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite Setup - Network Update [Postavljanje - Ažuriranje mreže], a zatim pritisnite tipku ENTER.
 6. Prikazuje se poruka Perform version update? [Provesti ažuriranje verzije?]. 7. Odaberite OK, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 8. Započinje postupak preuzimanja te se prikazuje zaslon preuzimanja.
  Na zaslonu TV-a prikazano je DOWNLOAD */9 ("*" se mijenja od "0" do "9," pokazujući napredak) na zaslonu TV prijemnika i na prednjem prikazu sustava. 9. Nakon postupka preuzimanja počinjte ažuriranja, a na prednjoj ploči prikaza sustava prikazuje se UPDATE [AŽURIRANJE].
 10. Pri ažuriranju:
  Na prednjoj ploči prikaza prikazano je UPDATE */9 ("*" se mijenja od "0" do "9," pokazujući napredak).
 11. Ažuriranje upravljačkog programa je dovršeno kada se na prednjoj ploči prikaza sustava kućnog kina pojavi COMPLETE! [DOVRŠI].
  Ne upravljajte niti ne isključujte sustav dok se ne prikaže ova poruka. Ako to učinite, BD/DVD sustav kućnog kina se možda neće odzivati i možda će biti potreban popravak.
 12. BD/DVD sustav kućnog kina će se automatski isključiti.
 13. Uključite BD/DVD sustav kućnog kina.
 14. Provjerite verziju upravljačkog softvera:Mogući problemi vezani uz mrežno ažuriranje

Na prednjoj ploči prikaza sustava kućnog kina prikazano je "SYSTEM ERR" ili "UPDATE NG".

 1. Odspojite, a zatim ponovno spojite kabel izmjenične struje.
 2. Uključite BD/DVD sustav kućnog kina.
 3. Ponovno provedite postupak mrežnog ažuriranja.
 4. Ako se stanje nakon ponovnog ažuriranja ne popravi, kontaktirajte Sony.

Pri izvršavanju mrežnog ažuriranja na zaslonu televizijskog prijemnika nalazi se poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može se potvrditi], a vi ne možete ažurirati upravljački softver.

Problem može biti u mrežnoj vezi. Provjerite jesu li mrežne postavke sustava kućnog kina ispravne.

 1. Provjerite je li LAN kabel uključen u priključnicu.
 2. Provjerite postavku mreže, a zatim provjerite ima li BD/DVD sustav kućnog kina vlastitu IP adresu. Ako koristite proxy poslužitelj, umjesto naziva glavnog proxy poslužitelja u polje "Proxy Server" [Proxy poslužitelj] upišite IP adresu proxy poslužitelja koji koristite.
 3. Zatim ponovno provedite postupak mrežnog ažuriranja.

Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.

Ponovno uključite BD/DVD sustav kućnog kina. Zatim ponovno provedite postupak mrežnog ažuriranja.

Postupak mrežnog ažuriranja sastoji se od dva dijela: preuzimanja i ažuriranja. Ako se, nakon dovršetka prvog dijela, preuzimanja, postupak ažuriranja upravljačkog softvera ne završi nakon više od 30 minuta izvođenja.
Kontaktirajte Sony.

Ako BDV-IT1000 ne možete povezati s internetskim izvorom, uporabite način s diskom ažuriranja.
Ako načinom "Mrežnog ažuriranja" iz gornjeg odjeljka uspješno ažurirate sustav BDV-IT1000, tada ne trebate provoditi ovaj postupak.

 • Pažljivo pratite upute za ažuriranje. Nepoštivanje uputa može dovesti do prekida ažuriranja i neodzivanja sustava kućnog kina ili do potrebe za njegovim popravkom.
 • Ne isključujte sustav kućnog kina niti ga ne odspajajte iz zidne utičnice izmjenične struje. Gubitak napajanja tijekom instalacije upravljačkog softvera može dovesti do neodzivanja sustava kućnog kina ili do potrebe za njegovim popravkom.
 • Koristite novi CD-R disk na koji se može snimati poznate marke kako biste na njega ispržili ovo ažuriranje upravljačkog softvera. Sustav kućnog kina možda neće moći ispravno čitati prljav disk ili disk s ogrebotinama.
 • Preporučeni operacijski sustav za računalo na koje će se preuzeti ažuriranje upravljačkog softvera:
  • Potreban je operacijski sustav Microsoft® Windows® 98SE ili noviji.
  • Preporučen je operacijski sustav Windows® Vista®, Windows® XP ili Windows® 2000 (Service Pack 4).
 • Potrebno vam je računalo s CD pisačem i softverom za prženje.
 • Većina pomoćnih programa za autoriziranje CD-a na disk može zapisivati ISO datoteke. Za više informacija provjerite datoteke pomoći softvera za autoriziranje CD-a.

Postupak preuzimanja :

 1. Preuzmite datoteku UPDATE_BDV1000_VER010.EXE u privremeni ili direktorij za preuzimanje (zabilježite taj direktorij zbog reference).
 2. Idite do direktorija u koji je datoteka preuzeta i provjerite iznosi li veličina datoteke UPDATE_BDV1000_VER010.EXE 51.284.992 bajta.
 3. Desno kliknite datoteku UPDATE_BDV1000_VER010.EXE, a zatim odaberite "Svojstva".
 4. Na zaslonu " UPDATE_BDV1000_VER010.EXE Properties" [Svojstva UPDATE_BDV1000_VER010.EXE] provjerite je li navedena "Size:" [Veličina:] "49,4 MB (51.284.992 bajta)". 5. Za pokretanje izlučivanja ažuriranja upravljačkog softvera dvostruko kliknite datoteku UPDATE_BDV1000_VER010.EXE.
 6. U dijaloškom okviru UPDATE_BDV1000_VER010.EXE upišite lokaciju ili kliknite gumb "Browse..." [Pregledaj...] kako biste odabrali lokaciju nekomprimiranog ažuriranja, a zatim kliknite "OK". Datoteka UPDATE_BDV1000_VER010.ISO izlučit će se na navedenu lokaciju.
 7. Za stvaranje diska ažuriranja iz datoteke UPDATE_BDV1000_VER010.ISO uporabite opciju "Burn Image" [Isprži sliku] u softveru za prženje CD-a.

Važne napomene:

 • Provjerite je li disk finaliziran.
 • Provjerite je li stvaranje diska izvedeno ispravno bez ikakvih pogrešaka. Ako dvojite, ponovno stvorite novi disk ažuriranja.
 • Prženje diska ažuriranja pomoću softvera za paketno zapisivanje nije podržano. (Paketno zapisivanje je tehnologija snimanja na optički disk koja omogućuje da se CD mediji na koje se može višekratno snimati koriste na sličan način kao i disketa.)
 • Ne stvarajte disk ažuriranja koristeći postupak koji nije ovdje naveden.

Postupak ažuriranja upravljačkog softvera:

 • Tijekom postupka ažuriranja ne isključujte sustav kućnog kina niti ga ne odspajajte iz izvora napajanja. Time biste mogli oštetiti sustav kućnog kina i učiniti ga neupotrebljivim, a to će zahtijevati i njegov popravak.
 • Dok se ažuriranje ne dovrši ne pritišćite niti jednu tipku osim one iz uputa. Time biste mogli oštetiti sustav kućnog kina i učiniti ga neupotrebljivim, a to će zahtijevati i njegov popravak.
 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen BD/DVD sustav kućnog kina.
 2. Uključite BD/DVD sustav kućnog kina.
 3. Disk ažuriranja postavite u sustav i zatvorite ulagač diska.
 4. Nakon učitavanja diska pojavljuje se poruka Perform version update? [Provesti ažuriranje verzije?]. 5. Odaberite OK, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 6. Postupak preuzimanja započinje, a na prednjoj ploči prikaza pojavljuje se "UPDATE" [AŽURIRANJE].
 7. Pri ažuriranju:
  Na prednjoj ploči prikaza prikazano je UPDATE */9 ("*" se mijenja od "0" do "9," pokazujući napredak). 8. Ažuriranje upravljačkog programa je dovršeno kada se na prednjoj ploči prikaza sustava kućnog kina pojavi COMPLETE! [DOVRŠI].
  Ne upravljajte niti ne isključujte sustav dok se ne prikaže ova poruka. Ako to učinite, BD/DVD sustav kućnog kina se možda neće odzivati i možda će biti potreban popravak.
 9. Izvadite disk ažuriranja iz sustava.
 10. Uključite BD/DVD sustav kućnog kina.
 11. Provjerite verziju upravljačkog softvera:Mogući problemi vezani uz način s diskom ažuriranja

Na prednjoj ploči prikaza sustava kućnog kina prikazano je "SYS ERR" ili "UPDATE NG".

 1. Odspojite, a zatim ponovno spojite kabel izmjenične struje.
 2. Uključite BD/DVD sustav kućnog kina.
 3. Ponovno pratite upute diska ažuriranja.
 4. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Sony.

Nakon umetanja diska ne prikazuje se "UPDATE" na prednjoj ploči prikaza sustava kućnog kina.

Uklonite disk ažuriranja iz sustava kućnog kina te izbrišite datoteke ažuriranja s računala. Ponovno preuzmite ažuriranje i ponovite cijeli gornji postupak kako biste stvorili novi disk ažuriranja i instalirali ažuriranje upravljačkog softvera.

Na koji način mogu provjeriti je li disk ažuriranja ispržen
Nakon stvaranja diska, provjerite je li naziv diska na računalu "BV10-00010".

Tijekom ažuriranja došlo je do prekida napajanja.
Uključite BD/DVD sustav kućnog kina, a zatim ponovno pratite upute diska ažuriranja.

Kada dvostruko kliknem na datoteku ažuriranja UPDATE_BDV1000_VER010.EXE koju sam preuzeo s web-mjesta ažuriranja ne stvara se datoteka UPDATE_BDV1000_VER010.ISO, a pojavljuje se sljedeća poruka: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
Preuzimanje možda nije uspjelo. Izbrišite preuzetu datoteku i ponovno je preuzmite.

Ažuriranje upravljačkog softvera nije dovršeno nakon više od 30 minuta izvršavanja.
Kontaktirajte Sony.