Informacije o preuzimanju

Sony vam želi ponuditi mogućnost da učitate posljednje dogradnje programa upravljačkog softwarea za vaš DVD Player, dajući vam slobodu da uživate reprodukciju novijih formata u vaše slobodno vrijeme. Molimo vas prihvatite uvjete ukratko opisane ispod odbacite započinjanje učitavanja i stvorite CD-ROM da biste izveli uspješnju dogradnju vašeg DVD Playera kako bi pročitali posljednje raspoložive DivX verzije.

Pozor : Postoji opasnost od oštećivanja DVD Playera ako ne slijedite točne priložene upute u kojem slučaju ćete trebati kontraktirati vaš lokalni Sony servisni centar. Kako biste izbjegli takve komplikacije molimo pažljivo slijedite niže navedene korake.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • ha9_ec85.bin

Veličina datoteke

 • -

Instalirajte

 1. Učitajte nadograđenu software datoteku na Vaš PC.
 2. Snimite datoteku na neiskorišten CD-R.
  • Stavite datoteku za nadogradnju softwarea izravno u korijenski direktorij.
   Ne stavljajte ga u drugu mapu.
  • Ne snimajte neku drugu datoteku osim ove na isti disk.
  • Ne mijenjajte ime datoteke.
  • Rabite sustav datoteke ISO 9660 Razina 1/2 ili njezin prošireni format Joliet.
  • Način 1/2XA
  • Pojedinačna sesija
  • Polako zapisuje brzinu (npr. 2x, 4x)
  • Daje konačan oblik CD-Ra.

 3. Otvorite ulagač i umetnite disk u uređaj za reproduciranje i krenite s igranjem.
 4. Molimo Vas pričekajte dok se na zaslonu ne prikaže poruka "UPGRADE FILE DETECTED" . Zatim će se na zaslonu pojaviti "PRESS PLAY TO START" . Pritisnite gumb PLAY.
 5. Pronađen upravljački software.

 6. Za zaslonu se prikazuje "COPYING FILE". . Pričekajte kratko dok se ulagač diska automatski otvori i uklonite disk.
 7. Na zaslonu i upravljačkoj ploči zaslona kratko će se prikazati poruka "UPGRADING". Molimo Vas pričekajte 3 ili 4 minute i ne prekidajte proces nadograđivanja. Za Vas je važno da:
  • Ne isključujte uređaj za reproduciranje.
  • Ne upravljajte s uređajem za reproduciranje niti ne pritišćite neki drugi gumb na njemu.
  • Ne zatvarajte ulagač diska (ručno ili gurajući gumb za otvaranje/zatvaranje).

  Pronađen upravljački software

 8. Zatvorit će se ulagač diska i ponovno će se pojaviti uobičajeni zaslon. Sada je sigurno upravljati DVD Playerom. Kada je prikazana opcija QuickSetup molimo odaberite ju, kako biste je namjestili.
 9. Pronađen upravljački software
  Pronađen upravljački software

NAPOMENE KORISNIKU

Postupci nakon nadogradnje


Stvaranje vanjskih podnaslova datoteka
 1. Nužno je promijeniti imena naslova filmova i vanjskog podnaslova datoteke u isto ime.

  Na primjer:

  ○:sony.avi, sony.srt
  ×:sony.avi, sonysubtitle.srt
  "avi" je DivX film datoteka a "srt" je podnaslov datoteke u ovom primjeru.

 2. Također je nužno staviti film datoteku i podnaslov datoteku u istu mapu i snimiti ih nas isti disk.
  (Napomena: nije podržan format Packet Write)

  Ova nadogradnja dopušta DVD Playeru čitanje sljedećih formata vanjskih podnaslova:

  ".srt": SubRip
  ".smi": SAMI davanje naslova
  ".sub": Mikro DVD
  ".sub": SubViewer 2.0
  ".ssa": SubStation Alpha
  ".ass": Napredna SubStation Alpha
  ".txt": TMPlayer, DVD sustav podnaslova
  Molimo imajte na umu da drugi slični formati nisu podržani.

Uključivanje prikaza fonta DVD Playera

 1. Pritisnite DISPLAY na daljinskom upravljaču kako biste isključili Control Menu Display (Magic Pad).
 2. Pritisnite SUBTITLE kako biste uključili podnaslove.
 3. Pritisnite SUBTITLE više puta zaredom kako biste prebacili na željeni font.
  Font se mijenja svakim pritiskom.Sljedeći fontovi za vanjske podnaslove biti će prepoznati

CP1250: Albanski, Bosanski, Hrvatski, Češki, Engleski, Njemački, Mađarski, Islandski, Irski, Poljski, Rumunjski, Slovački, Slovenski
CP1251: Bugarski, Bjeloruski, Engleski, Makedonski, Moldavski, Ruski, Srpski, Ukrajinski
CP1253: Grčki
CP1254: Albanski, Danski, Nizozemski, Engleski, Estonski, Finski, Franscuski, Gelski, Njemački, Talijanski Kurdski (latinica), Norveški, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski

Napomene
Ukoliko je pritisnuto SUBTITLE kada podnaslovi nisu kompatibilni za reproduciranje na ovom DVD Playeru, pojavljuje se poruka naznačavajući da nema snimljenog podnaslova. Čak i ukoliko se takva poruka ne pojavi, podnaslovi mogu još uvijek biti nereproducirani.

Dok je uključen Control Menu neće se pojaviti podnaslovi. Neki podnaslovi možda se neće prikazati čak i ukoliko se nalaze u datoteci s ekstenzijom ".srt," ".smi," ".sub," ".ass," ".ssa," or ".txt."

Kada su podnaslovi prikazani postoji mogućnost da zvuk i slika budu prekinuti. Mogu biti prikazana do tri retka podnaslova. Maksimalan broj znakova po retku je 54.

Unicode fontovi nisu podržani.