Informacije o preuzimanju

Zahvaljujemo se na vašem stalnom interesu za Sonyjeve proizvode.

Sony nudi ažuriranje upravljačkog softvera za digitalni fotoaparat "Cyber-Shot" DSC-HX20V.

 • Datum izdavanja: 23/08/2012
 • Naziv:Update_DSCHX20VV101.exe
 • Modeli na koje se ovo odnosi:DSC-HX20V sa sljedećim serijskim brojevima:
  • 3500101 - 3514600
  • 3517851 - 3533400
  • 3536201 - 3566770
  • 4450001 - 4543600
  • 5248751 - 5251150
  • 5254151 - 5276000
  • 5280401 - 5285350
  • 5287751 - 5296500
  • 5298951 - 5321500
  Napomena: Može postojati nekoliko slučajeva u kojima se ažuriranje ne može primijeniti čak i ako je serijski broj unutar gore navedenog raspona.
 • Prednosti i poboljšanja: Ovo ažuriranje rješava problem kod kojeg se usmjereni zaslonski prikaz tijekom snimanja i usmjereni snimljeni podaci u podacima slike pomiču za 90 stupnjeva u odnosu na ispravan smjer.

Zahtjevi sustava

 • Računalni hardver
  • Prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više
  • RAM: 512 MB ili više
  Napomena:Prije ažuriranja upravljačkog softvera zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.
 • Potpuno napunjeni baterijski modul NP-BG1 s mogućnošću ponovnog punjenja (isporučen)
 • Micro USB kabel (isporučen)

  Napomena: Ažurirani rad ne jamči se s bilo kojim drugim USB kabelom.

Instalirajte


Važne napomene:

 • Tijekom ažuriranja upravljačkog softvera koristite potpuno napunjeni baterijski modul NP-BG1 s mogućnošću ponovnog punjenja.
 • Kako biste isključili opciju "USB Power Supply" (Napajanje putem USB-a), na fotoaparatu odaberite [MENU] (Izbornik)--> [Settings] (Postavke) --> [Main Settings] (Glavne postavke) --> [USB Power Supply] (Napajanje putem USB-a) i postavite je na [Off] (Isključeno).
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju; u suprotnom fotoaparat možda više neće raditi zbog iznenadnog prekida napajanja.
 • Prije toga iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.
 • Po dovršetku ažuriranja fotoaparat se vraća na zadane postavke. (Međutim, podaci slike u internoj memoriji neće se izbrisati.)

1. korak Preuzmite program za ažuriranje upravljačkog softvera

 1. Preuzmite datoteku programa za ažuriranje upravljačkog softvera pod nazivom [Update_DSCHX20VV101.exe].
 2. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

2. korak Pokrenite program za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater

 1. Zatvorite sve trenutno otvorene programe na računalu.
 2. Dvostruko kliknite datoteku [Update_DSCHX20VV101.exe] koju ste preuzeli kako biste pokrenuli program za ažuriranje upravljačkog softvera (slika 1).

  Slika 1


 3. Prema uputama u prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater na fotoaparatu odaberite [MENU] (Izbornik) --> [Settings] (Postavke) --> [Main Settings] (Glavne postavke) --> [USB Connect Setting] (Postavka USB veze), a zatim provjerite je li odabrana mogućnost [Mass Storage] (Masovna pohrana).
  Ako je odabran drugi način pohrane, a ne Mass Storage [Masovna pohrana], odaberite Mass Storage (Masovna pohrana) (slika 2).

  Slika 2
 4. Ako to još niste učinili, prije prelaska na sljedeće korake uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 5. Fotoaparat priključite na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
  Napomena: USB Mode (USB način rada) pojavljuje se na LCD monitoru fotoaparata.
 6. Provjerite je li na programskoj traci zaslona računala prikazana ikona "Sigurno ukloni hardver".
 7. Nakon što ste gore navedeno provjerili kliknite Next (Dalje) u prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater. Slika 3 pojavljuje se u prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater, a slika 4 pojavljuje se na LCD zaslonu fotoaparata.
  Napomena: Od sada NE isključujte fotoaparat dok se ne dovrši ažuriranje upravljačkog softvera.

  Slika 3


  Slika 4


 8. Nakon provjere zaslona na slikama 3 i 4 kliknite Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija nakon ažuriranja pojavit će se u donjem lijevom dijelu zaslona. (Slika 5)
 9. Nakon što provjerite da je [Current Version] (Trenutna verzija) verzija [Ver.1.00] kliknite Next (Dalje).
  Važno: Ako je trenutna verzija [Ver.1.01], ažuriranje nije potrebno. Prema poruci zaustavite USB vezu i kliknite Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite baterijski modul, ponovno umetnite bateriju i uključite fotoaparat.

  Slika 5


 10. Kliknite ikonu "Sigurno ukloni hardver" na programskoj traci u donjem desnom dijelu zaslona računala kako biste zaustavili USB vezu prema uputi sa slike 6.
  Napomena: USB kabel ostavite povezanim i nakon zaustavljanja USB veze na računalu gornjim postupkom.

  Slika 6


 11. Pritisnite središte kontrolnog kotačića kako biste proveli resetiranje fotoaparata.
  Napomena: Kad se pritisne središte kontrolnog kotačića zaslon se isključuje. Prijeđite na sljedeći korak.(slika 7)

  Slika 7


 12. U prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater kliknite Next (Dalje) (slika 8).

  Slika 8


 13. Nakon resetiranja provjerava se ponovno povezivanje fotoaparata i pojavljuje se zaslon sa slike 9. Pratite upute na zaslonu.
 14. Za pokretanje ažuriranja kliknite Pokreni. Tijekom ažuriranja pojavljuje se traka napretka (približno 5 minuta).
  Napomena:Tijekom ažuriranja ne isključujte fotoaparat niti ne odspajajte USB kabel.

  Slika 9


 15. Kad je ažuriranje dovršeno pojavljuje se zaslon prikazan na slici 10. Kliknite Finish (Završi) i odvojite USB kabel.

  Slika 10


 16. Isključite fotoaparat, uklonite baterijski modul, ponovno umetnite bateriju i uključite fotoaparat.
 17. Provedite početno postavljanje (jezik, datum i vrijeme itd.).

3. korak Provjerite je li verzija upravljačkog softvera fotoaparata Ver.1.01.

 • Na fotoaparatu odaberite[MENU] (Izbornik)--> [Settings] (Postavke) --> [Main Settings] (Glavne postavke)--> [Version] (Verzija).
 • Verzija upravljačkog softvera prikazuje se kao na donjoj slici.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_DSCHX20VV101.exe

Veličina datoteke

 • 82.3 Mb