Informacije o preuzimanju

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesu za Sonyjeve proizvode.

Sony uvijek brine o kvaliteti i zadovoljstvu svojih klijenata te stoga nudi ažuriranje upravljačkog softvera za DSLR-A330. Pogledajte odjeljak "Preuzimanje i instalacija" ovog dokumenta zbog uputa za preuzimanje i instaliranje ažuriranja upravljačkog softvera.

Nakon što pročitate informacije o upravljačkom softveru kliknite "Prihvati" kako biste pokrenuli preuzimanje upravljačkog softvera koji odgovara vašem modelu fotoaparata.

Informacije o preuzimanju

Datum izdavanja
 • 05/11/2009
Primjenjivi modeli
 • DSLR-A330
Verzija upravljačkog softvera na koju se ovo odnosi
 • Ver. 1.00
Poboljšanja u odnosu na prethodne verzije upravljačkog softvera

Ako je [Metering mode] [Način mjerenja] postavljen na načine mjerenja [Center weighted] [Centrirano ] ili [Spot] [U jednoj točki], nakon potvrde fokusa ekspozicija će se zaključati. (Prilikom snimanja u AF načinu).

Priprema

Prema uputama u nastavku provjerite verziju upravljačkog softvera:

Ako je verzija upravljačkog softvera Ver.1.10, tada upravljački softver nije potrebno ažurirati.

 1. Sklopkom uključite napajanje fotoaparata
 2. Pritisnite gumb MENU [IZBORNIK] kako biste prikazali izbornik
 3. Pomoću horizontalnih gumba na kontrolnom gumbu odaberite Tab 3 [Kartica 3] izbornika Setup Menu [Postavljanje].
 4. Pritiskom kontrolnog gumba odaberite "Version" [Verzija] 5. Pritisnite središte kontrolnog gumba.
 6. Verzija upravljačkog softvera prikazat će se na LCD zaslonu 7. Da biste zatvorili prikaz broja verzije, pritisnite središte kontrolnog gumba.

Zahtjevi sustava

 • Windows® 8
  Windows® 7
 • Izvor napajanja fotoaparata
  Potpuno napunjeni baterijski modul NP-FH50 ili adapter izmjenične struje AC-PW10AM (prodaje se zasebno)
  Ažuriranje se može provesti samo ako pokazivač razine napunjenosti baterije pokazuje najmanje tri ikone baterije ili više. Preporučujemo da koristite dovoljno napunjenu bateriju ili ACPW10AM (prodaje se zasebno).
 • USB kabel isporučen s fotoaparatom
  Kabel će biti potreban ako računalo nema utor za karticu koji je prikladan za medij za snimanje.

  Rad se ne jamči ako koristite komercijalno dostupan USB kabel.
 • Medij za snimanje
  Jedan od sljedećih medija za snimanje: Memory Stick PRO Duo ili Memory Stick PRO-HG Duo SD memorijska kartica ili SDHC memorijska kartica

  Najprije u fotoaparatu formatirajte medij za snimanje. Prije formatiranja izradite sigurnosnu kopiju podataka koji se nalaze na mediju za snimanje.

Instalirajte

 • 1. korak - Preuzmite ažuriranje upravljačkog softvera na računalo  • Ne smije se izvoditi niti jedan program osim vašeg internetskog preglednika.
  • Morate prihvatiti uvjete Ugovora krajnjeg korisnika licence na dnu stranice. Nakon što pročitate ovaj ugovor kliknite "Accept" (Prihvati). Otvorit će se skočni prozor.
  • Kliknite poveznicu "Preuzmi" koja odgovara vašem operacijskom sustavu.
  • Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

 • 2. korak - Izlučite preuzetu datoteku.  Dvostruko kliknite preuzetu datoteku da je izlučite. Ovisno o operacijskom sustavu, datoteka će se nakon preuzimanja možda automatski izlučiti.  Ova slika prikazuje slučaj preuzimanja datoteke ažuriranja za DSLR-A380 (za Windows ®). Naziv datoteke datoteke ažuriranja za DSLR-A230 je DSCA230V110.exe, a za DSLR-A330 je DSCA330V110.exe.

  Nakon dekomprimiranja trebala bi se stvoriti sljedeća datoteka:
  (*) Nastavak *.APP možda se neće vidjeti što ovisi o računalu.
  (*) Budući da je ova datoteka upravljački softver za fotoaparat nije je potrebno otvarati.
 • 3. korak - Kopirajte datoteku ažuriranja na medij za snimanje (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD memorijska kartica / SDHC memorijska kartica)  • 3. korak - Kopirajte datoteku ažuriranja na medij za snimanje (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD memorijska kartica / SDHC memorijska kartica) koji ćete koristiti za ažuriranje.
   U fotoaparatu formatirajte medij za snimanje.

   Napomene:

   • Ažuriranje upravljačkog softvera možda se neće pokrenuti ako medij za snimanje nije formatiran.
   • Imajte u vidu da će se svi podaci, uključujući zaštićene slike, formatiranjem izbrisati i neće se moći vratiti.

   Kako formatirati medij za snimanje:

   1. Isključite fotoaparat, a zatim u njega umetnute pripremljeni medij za snimanje. Pazite da je sklopka memorijske kartice na strani umetnutog medija.   2. Gurnite sklopku napajanja POWER u položaj ON [UKLJ.].
   3. Pritisnite gumb MENU [IZBORNIK] kako biste prikazali izbornik, a zatim pomoću gumba Control [Upravljanje] odaberite Playback menu-1 [Reprodukcija-1].
   4. Pomoću multiselektora odaberite "Format" [Formatiraj] u izborniku Playback menu-1 [Reprodukcija-1], a zatim pritisnite gumb Center multiselektora.
   5. Pojaviti će se prozor za potvrdu. Pomoću multiselektora odaberite [OK], a zatim pritisnite gumb Center multiselektora.
   6. Nakon dovršetka formatiranja pritisnite gumb MENU [IZBORNIK] kako biste isključili izbornik.

  • Kopirajte datoteku ažuriranja na medij za snimanje
   Kopirajte datoteku ažuriranja DSCAxxx.APP na formatirani medij za snimanje (Memory Stick Pro Duo / SD memorijska kartica).
  • Ako računalo ima utor za karticu prikladan za medij za snimanje.

   • Umetnite medij za snimanje formatiran pomoću fotoaparata u utor za karticu na računalu.
   • Kopirajte dekomprimiranu datoteku ažuriranja (DSCAxxx.APP) u korijensku mapu medija za snimanje.    Napomena: Medij za snimanje najprije se MORA formatirati pomoću fotoaparata. Prije formatiranja izradite sigurnosnu kopiju svojih podataka jer će se svi podaci (uključujući zaštićene slike) tijekom postupka formatiranja izbrisati i neće se moći vratiti.

   • Ako računalo nema utor za karticu kompatibilan s Memory Stickom Duo:

    Prije kopiranja datoteke provjerite USB vezu.
    • U fotoaprat umetnite bateriju (ili povežite adapter izmjenične struje AC-PW10AM)
    • Umetnite formatirani medij za snimanje u fotoaparat (pazite da je medij za snimanje formatiran pomoću fotoaparata, a ne računala).
    • Gurnite sklopku napajanja u položaj ON [UKLJ.].
    • Pritisnite gumb MENU [IZBORNIK] kako biste pomoću kontrolnog gumba prikazali 3 izbornika Setup Menu [Postavljanje].
    • Provjerite je li "USB connection" [USB veza] postavljena na "Mass Storage" [Masovna pohrana].    • Fotoaparat povežite na računalo pomoću USB kabela.    • Odaberite dekomprimiranu datoteku ažuriranja DSCAxxx.APP i kopirajte je s računala u korijensku mapu medija za snimanje u fotoaparatu.    • Nakon što je datoteka kopirana, prekinite USB vezu.
 • 4. korak - Ažurirajte upravljački softver fotoaparata.  Važno: Prilikom ažuriranja upravljačkog softvera koristite potpuno napunjeni baterijski modul NP-FH50 ili AC-PW10AM adapter izmjenične struje/punjač (prodaje se zasebno).
  Ne uklanjajte bateriju ili adapter izmjenične struje tijekom postupka ažuriranja jer bi se inače fotoaparat mogao trajno oštetiti.

  1. Isključite fotoaparat, a zatim u njega umetnute pripremljeni medij za snimanje. Pazite da je sklopka memorijske kartice na strani umetnutog medija.  2. Pritisnite gumb MENU [IZBORNIK], a zatim uključite napajanje uz još uvijek pritisnuti gumb MENU [IZBORNIK].

  3. Kada se pojavi sljedeći prozor za potvrdu, uporabite kontrolni gumba da odaberete "OK", a zatim pritisnite središte kontrolnog gumba kako biste potvrdili odabir.   Ako se na LCD zaslonu ne otvori prozor za potvrdu:

   • Ako medij za snimanje nije formatiran, ažuriranje upravljačkog programa možda se neće pokrenuti.
   • Neka je datoteka ažuriranja (DSCAxxx.app) u korijenskoj mapi medija za snimanje.
  4. Započet će postupak ažuriranja te će se prikazati sljedeći zaslon.  5. Ne isključujte fotoaparat dok se postupak ažuriranja ne dovrši. (Ažuriranje traje pribl. 30 s)
  6. Nakon što je postupak ažuriranja upravljačkog softvera dovršen prikazat će se sljedeći zaslon. Budući da će se fotoaparat automatski ponovno pokrenuti nakon pribl. 10 s, pričekajte ponovno pokretanje fotoaparata.  7. Nakon ponovnog pokretanja fotoaparata isključite ga, a zatim uklonite medij za snimanje. Nakon toga provjerite je li verzija upravljačkog softvera fotoaparata ispravno ažurirana.
 • 5. korak - Provjerite verziju softvera
  1. Sklopkom uključite napajanje fotoaparata
  2. Pritisnite gumb MENU [IZBORNIK] kako biste prikazali izbornik
  3. Pomoću horizontalnih gumba na kontrolnom gumbu odaberite Tab 3 [Kartica 3] izbornika Setup Menu [Postavljanje].
  4. Pritiskom kontrolnog gumba odaberite "Version" [Verzija]  5. Pritisnite središte kontrolnog gumba.
  6. Verzija upravljačkog softvera prikazat će se na LCD zaslonu: Provjerite je li verzija "Ver.1.10"  7. Da biste zatvorili prikaz broja verzije, pritisnite središte kontrolnog gumba.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • /DSCA330V110.exe