Informacije o preuzimanju

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesu za Sonyjeve proizvode.

Sony uvijek brine o kvaliteti i zadovoljstvu svojih klijenata te stoga nudi ažuriranje upravljačkog softvera za DSLR-A700. Načine preuzimanja i instaliranja ovog ažuriranja upravljačkog softvera potražite u odjeljku "Preuzimanje i instalacija" ovog dokumenta.


Važno: Ako se ažuriranje upravljačkog softvera ne može provesti kontaktirajte Sony. Nakon ažuriranja fotoaparata formatirajte medij za snimanje ili izbrišite datoteku ažuriranja (DSCA700.app) s medija za snimanje.

Poboljšanja i riješeni problemi
 • Dodan je odabir automatskog bracketinga ekspozicije (pojedinačno & kontinuirano) s 3 snimke u 2 EV koraka.
 • Dodana je opcija isključivanja značajke High ISO NR.
 • Poboljšana je kvaliteta slike u visokoj ISO postavki.
 • Poboljšan je automatski balans bijele boje i performance optimizatora D-Range Optimizer.
 • Poboljšana je pouzdanost za komunikaciju između kućišta fotoaparata i vertikalne ručke.


Primjenjivi modeli
 • DSLR-A700/A700P/A700K/A700Z/A700H


Verzije upravljačkog softvera na koje se ovo odnosi:
 • Ver.1, Ver.2, Ver.3


Kako odrediti verziju upravljačkog softvera

 1. Gurnite sklopku napajanja POWER u položaj ON [UKLJ.].
 2. Pritisnite gumb MENU [IZBORNIK].
 3. Dok je prikazan izbornik pritisnite gumb DISP [PRIKAZ].
 4. Verzija upravljačkog softvera prikazana je u prozoru na LCD zaslonu.
 5. Pritisnite središte multiselektora za izlazak.
Napomena : Ako je verzija upravljačkog softvera "Ver.4", tada nije potrebno ažuriranje upravljačkog softvera.

Zahtjevi za računalo i hardver

 1. Trebate računalo koje udovoljava sljedećim zahtjevima:

  • Jedan od sljedećih operacijskih sustava:

   1. Windows® Vista Home Basic / Home Premium / Ultimate / Business / Enterprise (*)
   2. Windows® XP Home Edition/Professional (*)
   3. Windows® 2000 Professional
   4. Mac OS X (v10.1.3 - v10.5)

    (*) 64-bitna i Starter izdanja nisu podržana.


    Napomena : Kod operacijskih sustava 98/98 Second Edition / Millennium Edition USB veza između fotoaparata i računala nije moguća. Zbog toga bi vaše računalo moralo imati utor za karticu ili čitač kartice koji je prikladan za vaš medij za snimanje.
  • USB priključak.
  • Utor za karticu kompatibilan s medijem za snimanje koji će se koristiti.
  • Najmanje 5MB ili više slobodnog prostora na disku.
  • Najmanje 32MB ili više RAM memorije.

 2. Izvor napajanja

  Prilikom provođenja ažuriranja upravljačkog softvera pazite da je baterijski modul NP-FM500H potpuno napunjen ili koristite adapter/punjač izmjenične struje AC-VQ900AM.

 3. Medij za snimanje

  Potreban je jedan od sljedećih medija za snimanje:

  • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick PRO-HG Duo* s kapacitetom od 16MB ili više
   * "Memory Stick Duo" je pojam koji će se koristiti u ovom odjeljku.
  • CF (CompactFlash) kartica s kapacitetom od 16MB ili više
  • Microdrive

   Napomena: Medij za snimanje najprije se MORA formatirati pomoću fotoaparata. Prije formatiranja izradite sigurnosnu kopiju svojih podataka jer će se svi podaci (uključujući zaštićene slike) tijekom postupka formatiranja izbrisati i neće se moći vratiti.
 4. USB kabel

  Koristite originalni USB kabel koji ste dobili s fotoaparatom. Uspjeh ažuriranja nije zajamčen ako se koristi USB kabel koji nije originalan.

  Napomena : USB kabel potreban je samo ako se računalo koristi bez kompatibilnog utora za karticu za medij za snimanje.

 • 1. korak - Preuzmite ažuriranje upravljačkog softvera na računalo.
  • Ne smije se izvoditi niti jedan program osim vašeg internetskog preglednika.
  • Morate prihvatiti uvjete Ugovora krajnjeg korisnika licence na dnu stranice. Nakon što pročitate ovaj ugovor kliknite "Accept" (Prihvati). Otvorit će se skočni prozor.
  • Kliknite poveznicu "Preuzmi" koja odgovara vašem operacijskom sustavu.
  • Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

 • 2. korak - Izlučite preuzetu datoteku. Dvostruko kliknite preuzetu datoteku da je izlučite. Ovisno o operacijskom sustavu, datoteka će se nakon preuzimanja možda automatski izlučiti.

  Stvara se sljedeća datoteka: DSCA700.app [veličina datoteke: 4.719.092 bajta]*

  (*) Nastavak imena datoteke možda se neće vidjeti što ovisi o postavkama vašeg operacijskog sustava.

 • 3. korak - Kopirajte datoteku ažuriranja na medij za snimanje (Memory Stick Duo/ CF kartica/ Microdrive).
  • Pripremite medij za snimanje (Memory Stick Duo / CF kartica / Microdrive) koji ćete koristiti za ažuriranje, a zatim ga formatirajte pomoću fotoaparata.
   Napomene:

   • Ako medij nije formatiran, ažuriranje upravljačkog programa možda se neće pokrenuti.
   • Imajte u vidu da će se svi podaci, uključujući zaštićene slike, formatiranjem izbrisati i neće se moći vratiti.   Kako formatirati medij za snimanje:

   1. Gurnite sklopku napajanja POWER u položaj ON [UKLJ.].
   2. Pritisnite gumb MENU [IZBORNIK], a zatim opciju "Memory card" [Memorijska kartica] postavite na vrstu koju koristite (Memory Stick Duo / CF kartica / Microdrive) za ažuriranje u izborniku Setup-2 [Postavljanje-2].   3. Pomoću multiselektora odaberite "Format" [Formatiraj] u izborniku Playback-1 [Reprodukcija-1], a zatim pritisnite gumb Center multiselektora.
   4. Pojaviti će se prozor za potvrdu. Pomoću multiselektora odaberite [OK], a zatim pritisnite gumb Center multiselektora.
   5. Nakon dovršetka formatiranja pritisnite gumb MENU [IZBORNIK] kako biste isključili izbornik.


  • Ako računalo ima utor za karticu kompatibilan s Memory Stickom Duo ili CF karticom ili Microdriveom:

   • Umetnite medij za snimanje formatiran pomoću fotoaparata u utor za karticu na računalu.
   • Iskopirajte datoteku ažuriranja (DSCA700.app) u korijenski direktorij medija za snimanje.
   • Napomena: Medij za snimanje najprije se MORA formatirati pomoću fotoaparata. Prije formatiranja izradite sigurnosnu kopiju svojih podataka jer će se svi podaci (uključujući zaštićene slike) tijekom postupka formatiranja izbrisati i neće se moći vratiti.


  • Ako računalo nema utor za karticu kompatibilan s Memory Stickom Duo ili CF karticom ili Microdriveom:

   • Umetnite formatirani medij za snimanje u fotoaparat (pazite da je medij za snimanje formatiran pomoću fotoaparata, a ne računala).
   • Umetnite potpuno napunjeni bateriju (NP-FM500H) u fotoaparat ili na njega povežite adapter izmjenične struje.
   • Gurnite sklopku napajanja u položaj ON [UKLJ.].
   • Pritisnite gumb MENU [IZBORNIK] kako biste prikazali izbornik Recording [Snimanje].
   • Pomoću multiselektora odaberite 2. stranicu izbornika postavljanja , a zatim provjerite je li "USB connection" [USB veza] postavljena na "Mass Storage" [Masovna pohrana].
   • Ako nije, promijenite je na "Mass Storage" [Masovna pohrana] na sljedeći način:

    • Pomoću multiselektora odaberite "USB connection" [USB veza].
    • Pritisnite središte multiselektora za izlazak.
    • Pomoću multiselektora odaberite "Mass Storage" [Masovna pohrana], a zatim pritisnite središte kontrolera.


   • Pritisnite gumb MENU [IZBORNIK] za isključivanje izbornika.
   • Povežite fotoaparat i računalo pomoću USB kabela isporučenog s fotoaparatom.
   • Iskopirajte datoteku ažuriranja (DSCA700.app) u korijenski direktorij medija za snimanje koji je umetnut u fotoaparat.
   • Kada je datoteka kopirana, odspojite USB kabel.
 • 4. korak - Ažurirajte upravljački softver fotoaparata.Važno: Prilikom ažuriranja upravljačkog softvera koristite potpuno napunjeni baterijski modul NP-FM500H ili AC-VQ900AM adapter/punjač izmjenične struje (prodaje se zasebno).
  Ne uklanjajte bateriju ili adapter izmjenične struje tijekom postupka ažuriranja jer bi se inače fotoaparat mogao trajno oštetiti.

  1. Gurnite sklopku napajanja POWER u položaj ON [UKLJ.], zatim odaberite vrstu memorijske kartice koju ćete koristiti za ažuriranje (Memory Stick Duo / CF kartica / Microdrive), a potom gurnite sklopku napajanja POWER u položaj OFF [ISKLJ.]
  2. Sada umetnite medij za snimanje na kojemu se nalazi datoteka ažuriranja u fotoaparat. Tijekom guranja sklopke POWER napajanja u položaj ON [UKLJ.] pritisnite i držite gumb MENU [IZBORNIK].
  3. Pojaviti će se prozor za potvrdu.
  4. Ako se na LCD zaslonu ne otvori prozor za potvrdu:

   • Ako medij za snimanje nije formatiran, ažuriranje upravljačkog programa možda se neće pokrenuti.
   • Neka je datoteka ažuriranja (DSCA700.APP) u korijenskoj mapi medija za snimanje.


  5. Pomoću multiselektora označite "OK", a zatim za potvrdu pritisnite središte multiselektora. Ako odaberete "No" [Ne], postupak će se prekinuti.
  6. Počinje postupak ažuriranja.
  7. Nakon što se postupak ažuriranja dovrši pojavljuje se poruka s obavijesti da je ažuriranje dovršeno te da će se fotoaparat automatski ponovno pokrenuti nakon približno 10 s.
  8. Nakon ponovnog pokretanja fotoaparata gurnite sklopku napajanja u položaj OFF [ISKLJ.]. i uklonite medij za snimanje.

 • 5. korak - Provjerite verziju softvera

  • Gurnite sklopku napajanja u položaj ON [UKLJ.].
  • Pritisnite gumb MENU [IZBORNIK]. Sada se na LCD zaslonu prikazuje MENU [IZBORNIK].
  • Pritisnite gumb DISP (Display) [Prikaz].
  • Sada će prozor prikazivati verziju upravljačkog softvera na LCD zaslonu. Provjerite je li prikazana verzija "Ver.4".
  • Da biste zatvorili prikaz broja verzije, pritisnite središte multiselektora.
  • Važno: Ako se ažuriranje upravljačkog softvera ne može provesti kontaktirajte Sony. Nakon ažuriranja fotoaparata formatirajte medij za snimanje ili izbrišite datoteku ažuriranja (DSCA700.app) s medija za snimanje.