Modeli na koje se ovo odnosi

Ove su informacije za sljedeće modele:
 • FDR-AX53

Informacije o preuzimanju

 • Naziv: Ažuriranje softvera sustava ver. 1.02 za FDR-AX53 (Windows)
 • Datum izdanja:06/09/2016
 • Prednosti i poboljšanja
  • Poboljšava stabilnost slike kod pomicanja ili naginjanja dok upotrebljavate tronožac

Zahtjevi sustava

Operativni sustavi

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava kompatibilna je s najčešće upotrebljavanim verzijama sustava Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Napomene:
  * Starter izdanje nije podržano.

Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja softvera sustava kompatibilna je sa sljedećim hardverom:
 • Prostor na tvrdom disku: 300 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Prije ažuriranja softvera sustava zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.
 • Izvor napajanja fotoaparata
  Potpuno napunjeni baterijski modul NP-FV70 ili AC adapter s mogućnošću ponovnog punjenja
 • USB-kabel isporučen s fotoaparatom
  Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB-kabelom.

Preuzmite

Važne napomene:

 • Prilikom ažuriranja softvera sustava upotrijebite potpuno napunjen komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FV70 ili adapter za izmjeničnu struju.
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju, jer u suprotnom fotoaparat možda više neće raditi zbog iznenadnog prekida napajanja.
 • Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.
 • Ažuriranje softvera sustava traje oko 20 minuta i tijekom tog vremena računalo ne smije prijeći u stanje mirovanja. Ako se to dogodi, ažuriranje će se prekinuti pa ćete morati ponovno pokrenuti postupak ažuriranja od početka.

Način preuzimanja programa za ažuriranje softvera sustava:

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Pri dnu stranice pročitajte izjavu o ograničenju odgovornosti te klikom na potvrdni okvir potvrdite svoju suglasnost s uvjetima i odredbama. Zatim kliknite gumb Download (Preuzmi).
 3. Započet će preuzimanje datoteke Update_FDR-AX53V102.exe.
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

  Za korisnike sustava Windows 8.1 i Windows 10:

  U početnim postavkama programa Internet Explorer ažurirana datoteka bit će spremljena u mapi Downloads (Preuzimanja). Na Početnom zaslonu kliknite pločicu Desktop (Radna površina) i u Exploreru pronađite preuzetu datoteku u mapi Downloads (Preuzimanja).

Instalirajte

Nakon uspješnog preuzimanja datoteke, spremni ste za instaliranje ažuriranja sustava ver. 1.02 za FDR-AX53.

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje softvera.

 1. Zatvorite sve otvorene programe na računalu.
 2. Dvaput kliknite datoteku [Update_FDR-AX53V102.exe] koju ste preuzeli kako biste pokrenuli program System Software Updater (ažuriranje softvera sustava).


  Pojavljuje se prozor programa System Software Updater (ažuriranje softvera sustava).

 3. Uključite fotoaparat

  U skladu s uputama u prozoru programa System Software Updater (ažuriranje softvera sustava) odaberite [Menu] (Izbornik) – [Setup] (Postavljanje) – [Connection] (Povezivanje) – [USB Connection Setting] (Postavke USB veze) na fotoaparatu i provjerite je li odabrana opcija Mass Storage (Masovna pohrana).

  Ako je odabran neki drugi način, a ne [Mass Storage] (Masovna pohrana), odaberite [Mass Storage] (Masovna pohrana).

 4. Prije toga, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu. Fotoaparat priključite na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
  „USB Mode” (USB način rada) pojavljuje se na LCD zaslonu fotoaparata.
 5. Nakon što potvrdite LCD zaslon fotoaparata, kliknite [Next] (Dalje) Trenutačna verzija i verzija nakon ažuriranja prikazuju se u donjem lijevom dijelu zaslona.

 6. Nakon što provjerite je li [Current version] (Postojeća verzija) [Ver.1.01] (Ver. 1.01 ) ili je starija verzija, kliknite [Next] (Sljedeće).
  Ako je [Current version] (Trenutačna verzija) [Ver.1.02] (Ver.1.02), ažuriranje nije potrebno. U skladu s porukom, prekinite USB vezu i kliknite Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite komplet baterija ili adapter za izmjeničnu struju, a zatim ponovno uključite fotoaparat.

 7. Pojavljuje se zaslon prikazan u nastavku.


 8. Nakon automatskog ponovnog postavljanja pojavljuje se zaslon prikazan u nastavku i ažuriranje započinje. Tijekom ažuriranja pojavljuje se traka napretka (oko 20 minuta).

  Napomena: Tijekom ažuriranja fotoaparat mora biti stalno uključen, a USB kabel stalno spojen.
 9. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovno pokrenuti. Provjerite je li fotoaparat uključen i pričekajte da se ponovno prikaže LCD zaslon. Kliknite [Finish] (Završi) kada se prikaže LCD zaslon i odspojite USB kabel.

Korak 2: Provjerite je verzija softvera sustava fotoaparata ver. 1.02.

 1. Na fotoaparatu odaberite [Menu] (Izbornik) – [General Settings] (Opće postavke) - [Version] (Verzija). Ako se javi ver.1.02, verzija softvera sustava jest ver.1.02.