Informacije o preuzimanju

Sony vam želi ponuditi mogućnost da učitate posljednje dogradnje programa upravljačkog softwarea za vaš DVD Player, dajući vam slobodu da uživate reprodukciju novijih formata u vaše slobodno vrijeme. Molimo vas prihvatite uvjete ukratko opisane ispod odbacite započinjanje učitavanja i stvorite CD-ROM da biste izveli uspješnju dogradnju vašeg DVD Playera kako bi pročitali posljednje raspoložive DivX verzije.

Pozor : Postoji opasnost od oštećivanja DVD Playera ako ne slijedite točne priložene upute u kojem slučaju ćete trebati kontraktirati vaš lokalni Sony svrvisni centar. Kako biste izbjegli takve komplikacije molimo pažljivo slijedite niže navedene korake.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • SNEEC900.BIN

Veličina datoteke

 • -

Instalirajte

 1. Učitajte nadograđenu software datoteku na vaš PC
 2. Snimite datoteku na neiskorišten CD-R.
  • Stavite datoteku za nadogradnju softwarea (SCEEC900.BIN) izravno u korijenski direktorij.
   Ne stavljajte ga u drugu mapu.
  • Ne snimajte neku drugu datoteku osim ove na isti disk.
  • Ne mijenjajte ime datoteke.
  • Rabite sustav datoteke ISO 9660 Razina 1/2 ili njezin proširen format, Joliet.
  • Način 1/2/XA
  • Pojedinačna svsija
  • Polako zapisuje brzinu (npr. 1x, 2x, 4x or 8x)
  • Daje konačan oblik CD-R-a.
 3. Potvrđivanje reprodukcije verzije upravljačkog softwarea
  • S isključenim uređajem za reproduciranje, postupno pritisnite 1 --> 2 --> 3 --> gumb za uključivanje i isključivanje uređaja na daljinskom upravljaču.
   Gumb za uključivanje i isključivanje uređaja
  • Na zaslonu televizora prikazat će sv verzija upravljačkog softwarea uređaja za reproduciranje. Npr.
  • Pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje kako biste isključili uređaj za repoduciranje. Tekuća verzija
   • Pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje (Power) kako biste isključili uređaj za reproduciranje.
 4. Otvorite ulagač i umetnite disk u uređaj za reproduciranje i krenite s igranjem.
 5. Na zaslonu sv prikazuje "Loading".Upravljački software pronađen.
 6. Molimo vas pričekajte dok sv na zaslonu ne prikaže poruka "UPGRADE FILE DETECTED" i pojavit će sv "PRESS PLAY" na prednjoj upravljačkoj ploči zaslona. Pritisnite gumb PLAY.Upravljački software pronađen.
 7. Na zaslonu sv pojavljuje "COPYING FILE.". Pričekajte kratko dok sv ulagač diska automatski otvori i uklonite disk.
 8. Na zaslonu i upravljačkoj ploči zaslona kratko će sv prikazati poruka "UPGRADING". Molimo Vas pričekajte 3 ili 4 minute i ne prekidajte proces nadograđivanja. Za Vas je važno da:
  • Ne isključujte uređaj za reproduciranje.
  • Ne upravljajte s uređajem za reproduciranje niti ne pritišćite neki drugi gumb na njemu.
  • Ne zatvarajte ulagač diska (ručno ili gurajući gumb za otvaranje/zatvaranje). Upravljački software pronađen.
 9. Zatvorit će sv ulagač diska i ponovo će sv pojaviti uobičajeni zaslon. Sada je sigurno upravljati DVD Playerom. Kada je prikazana opcija Qicksvtup molimo odaberite ju, kako biste je namjestili.Upravljački software pronađen.
 10. Potvrđivanje nove verzije upravljačkog softwarea uređaja za reproduciranje
  • Isključite DVD Player pomoću gumba Power za uključivanje i isključivanje
  • S isključenim uređajem za reproduciranje, postupno pritisnite 1 --> 2 --> 3 --> gumb za uključivanje i isključivanje uređaja na daljinskom upravljaču.
   Gumb za uključivanje i isključivanje uređaja
  • Na zaslonu televizora pojavit će sv verzija upravljačkog softwarea uređaja za reproduciranje - molimo provjerite da je nadogradnja izvršena.
  • Pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje kako biste isključili uređaj za reproduciranje prije korištenja.Upravljački software pronađen.
 11. Pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje na daljinskom upravljaču kako biste uključili uređaj za reproduciranje i sada je spreman za uobičajenu uporabu.

NAPOMENE KORISNIKU

Postupci nakon nadogradnje

Stvaranje vanjskih podnaslova datoteka
 1. Nužno je promijeniti imena naslova filmova i vanjskog podnaslova datoteke u isto ime.

  Na primjer:

  ○:sony.avi, sony.srt
  ×:sony.avi, sonysubtitle.srt
  "avi" je DivX film datoteka a "srt" je podnaslov datoteke u ovom primjeru.

 2. Također je nužno staviti film datoteku i podnaslov datoteku u istu mapu i snimiti ih nas isti disk.
  (Napomena: nije podržan format Packet Write)

  Ova nadogradnja dopušta DVD Playeru čitanje sljedećih formata vanjskih podnaslova:

  ".srt": SubRip
  ".smi": SAMI davanje naslova
  ".sub": Mikro DVD
  ".sub": SubViewer 2.0
  ".ssa": SubStation Alpha
  ".ass": Napredna SubStation Alpha
  ".txt": TMPlayer, DVD sustav podnaslova
  Molimo imajte na umu da drugi slični formati nisu podržani.
Uključivanje prikaza fonta DVD Playera
 1. Pritisnite DISPLAY na daljinskom upravljaču kako biste isključili Control Menu Display (Magic Pad).
 2. Pritisnite SUBTITLE kako biste uključili podnaslove.
 3. Pritisnite SUBTITLE više puta zaredom kako biste prebacili na željeni font.
  Font sv mijenja svakim pritiskom.Sljedeći fontovi za vanjske podnaslove biti će prepoznati

CP1250: Albanski, Bosanski, Hrvatski, Češki, Engleski, Njemački, Mađarski, Islandski, Irski, Poljski, Rumunjski, Slovački, Slovenski
CP1251: Bugarski, Bjeloruski, Engleski, Makedonski, Moldavski, Ruski, Srpski, Ukrajinski
CP1253: Grčki
CP1254: Albanski, Danski, Nizozemski, Engleski, Estonski, Finski, Franscuski, Gelski, Njemački, Talijanski Kurdski (latinica), Norveški, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski

Napomene
Ukoliko je pritisnuto SUBTITLE kada podnaslovi nisu kompatibilni za reproduciranje na ovom DVD Playeru, pojavljuje sv poruka naznačavajući da nema snimljenog podnaslova. Čak i ukoliko sv takva poruka ne pojavi, podnaslovi mogu još uvijek biti nereproducirani.

Dok je uključen Control Menu neće sv pojaviti podnaslovi. Neki podnaslovi možda sv neće prikazati čak i ukoliko sv nalaze u datoteci s ekstenzijom ".srt," ".smi," ".sub," ".ass," ".ssa," or ".txt."

Kada su podnaslovi prikazani postoji mogućnost da zvuk i slika budu prekinuti. Mogu biti prikazana do tri retka podnaslova. Maksimalan broj znakova po retku je 54.

Unicode fontovi nisu podržani.