Modeli na koje se ovo odnosi

Ove su informacije za sljedeće modele:
 • ILCA-77M2

Informacije o preuzimanju

 • Naziv:Firmware update Ver.2.00 for ILCA-77M2 (Windows)
 • Datum izdanja:11/12/2014
 • Prednosti i poboljšanja:
   • Veća brzina automatskog fokusa
   • Omogućava snimanje 50p/25p (PAL način) i 60p/30p/24p (NTSC način) videozapisa u XAVC S formatu koji podržava visoke brzine prijenosa podataka

    * Pri snimanju videozapisa u XAVC S formatu pobrinite se da se koristi SDXC kartica klase 10 ili brža nakon formatiranja kartice pomoću uređaja ažuriranog softverom sustava. Ako formatirate memorijsku karticu, svi podaci bit će izbrisani. Pobrinite se da su podaci na kartici sigurnosno kopirani prije formatiranja.

    * Pogledajte Pomoć za pojedinosti o značajkama XAVC S snimanju filmova.

Provjerite verziju upravljačkog softvera svojeg fotoaparata

Da biste provjerili verziju upravljačkog softvera svojeg fotoaparata, pratite upute u nastavku
Ako je verzija upravljačkog softvera ver.2.00 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Izbornik] --> Setup [Postavljanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija upravljačkog softvera prikazuje se kao na donjoj slici.

Zahtjevi sustava

Operativni sustavi

Najnovija verzija ažuriranja upravljačkog programa kompatibilna je s najčešće korištenim verzijama sustava Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
  Napomene:
  * Starter izdanje nije podržano.

Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja upravljačkog programa kompatibilna je sa sljedećim hardverom:
 • Prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Prije ažuriranja upravljačkog softvera zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.
 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjeni baterijski modul s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FM500H
   ili
   Adapter izmjenične struje AC-PW10AM (prodaje se zasebno)
   Napomena: Ažuriranje se može provesti samo ako pokazivač razine napunjenosti baterije pokazuje (tri oznake) ili više. Preporučujemo vam da upotrijebite potpuno napunjenu bateriju ili adapter izmjenične struje AC-PW10AM (prodaje se zasebno).
 • USB kabel isporučen s fotoaparatom
  Napomena: Ažurirani rad ne jamči se s bilo kojim drugim USB kabelom.

Preuzmite

 • Prilikom ažuriranja upravljačkog softvera koristite potpuno napunjeni baterijski modul NP-FM500H ili adapter izmjenične struje AC-PW10AM (prodaje se zasebno).
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju ili adapter izmjenične struje; u suprotnom fotoaparat možda više neće raditi zbog iznenadnog prekida napajanja.
 • Prije toga iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.
 • Tijekom ažuriranja ne prekrivajte senzore okulara; u suprotnom bi se LCD monitor mogao prebaciti na tražilo. Ako na LCD monitoru ništa ne vidite, pritisnite gumb [FINDER/LCD] (TRAŽILO/LCD).
  camera_illustration
 • Ažuriranje upravljačkog softvera traje približno 10 minuta i stoga se pobrinite da vaše računalo ne prijeđe u modus mirovanja. Ako računalo prijeđe u modus mirovanja i prekine se ažuriranje, ponovite cjelokupan postupak ažuriranja.

Preuzmite program za ažuriranje upravljačkog softvera

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Nakon što pročitate izjavu o odricanju od odgovornosti kliknite gumb[Download] (Preuzmi) u nastavku.
 3. Počet će preuzimanje datoteke [Update_ILCA77M2V200.exe].
 4. Datoteku pohranite na računalo.

 5. Napomena za korisnike operativnog sustava Windows 8 / 8.1:

  U početnim postavkama Internet Explorera ažurirana datoteka bit će spremljena u mapi [Downloads] (Preuzimanja). Na Početnom zaslonu kliknite pločicu [Desktop] (Radna površina) i u Exploreru pronađite preuzetu datoteku u mapi [Downloads] (Preuzimanja).

Instalirajte

 1. Zatvorite sve trenutno otvorene programe na računalu.
 2. Dvostruko kliknite datoteku [Update_ILCA77M2V200.exe] koju ste preuzeli kako biste pokrenuli program za ažuriranje upravljačkog softvera. Otvara se prozor programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater.


  Kliknite za povećanje


 3. Prema uputama u prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater na fotoaparatu odaberite Setup Subpage 4 --> Setup [Postavljanje] --> USB Connection [USB veza], a zatim provjerite je li odabrana mogućnost Mass Storage [Masovna pohrana].
  Ako je odabran drugi način pohrane, a ne Mass Storage [Masovna pohrana], odaberite Mass Storage [Masovna pohrana]. 4. Pomoću isporučenog USB kabela povežite fotoaparat s računalom, a LCD zaslon fotoaparata će se isključiti. Prijeđite na sljedeći korak.
  Napomena: Ako se LCD zaslon fotoaparata ne isključuje, isprobajte sljedeće metode:
  • Odvojite USB kabel od kamkordera, a zatim ga ponovno spojite.
  • Ako na računalu postoji još jedan slobodan USB priključak, na njega spojite USB kabel.
 5. Provjerite je li na programskoj traci u donjem desnom kutu zaslona računala prikazana ikona "Sigurno ukloni hardver". - Ako na programskoj traci nije prikazana ikona "Sigurno ukloni hardver", prijeđite na sljedeći korak.
 6. U prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater kliknite Next [Dalje]. Na zaslonu računala pojavit će se sljedeći prozor:


  Kliknite za povećanje


  Istodobno će se na LCD zaslonu fotoaparata pojaviti poruka "Follow computer instructions" (Pratite upute na računalu). -Od ovog trenutka ne isključujte fotoaparat dok se ne dovrši ažuriranje upravljačkog softvera.
 7. Kliknite Next [Dalje]. Trenutačna verzija i verzija nakon ažuriranja pojavit će se u donjem lijevom dijelu zaslona softvera Firmware Updater.


  Kliknite za povećanje


  Ako je trenutačna verzija upravljačkog softvera ver.2.00 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu, kliknite Finish (Završi), isključite fotoaparat, izvadite baterijsko punjenje i/ili adapter izmjenične struje, ponovno umetnite bateriju ili povežite adapter izmjenične struje, a zatim uključite fotoaparat.
 8. Kliknite Next [Dalje]
 9. Kada se pojavi sljedeći prozor, zaustavite USB vezu klikom ikone "Sigurno ukloni hardver" ( ) na programskoj traci u donjem desnom dijelu zaslona računala. Međutim, vezu između fotoaparata i računala pomoću USB kabela ne prekidajte.


  Kliknite za povećanje


  Napomena: Ako na programskoj traci nije prikazana ikona "Sigurno ukloni hardver", prijeđite na sljedeći korak.
 10. Kliknite Next [Dalje]
 11. Kada se na LCD zaslonu fotoaparata pojavi poruka Reset camera (Resetiraj fotoaparat), pritisnite središte kontrolnog kotačića kako biste fotoaparat resetirali. - LCD zaslon će se isključiti. 12. U prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater kliknite Next [Dalje].
 13. Nakon resetiranja provjerava se ponovno uspostavljena veza s fotoaparatom i pojavljuje se sljedeći prozor:


  Kliknite za povećanje


 14. Za pokretanje ažuriranja kliknite Pokreni. Tijekom ažuriranja pojavit će se traka napretka (približno 10 minuta). -tijekom ažuriranja ne isključujte fotoaparat niti ne odspajajte USB kabel.
 15. Nakon dovršetka ažuriranja pojavit će se sljedeći prozor. Kliknite Završi i odvojite USB kabel.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Kliknite za povećanje


 16. Isključite fotoaparat, uklonite baterijski modul i/ili adapter izmjenične struje, vratite bateriju ili ponovno povežite adapter izmjenične struje pa uključite fotoaparat.

Provjerite je li verzija upravljačkog softvera fotoaparata Ver 2.00

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Izbornik] --> Setup subpage 6 [Postavljanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija upravljačkog softvera prikazuje se kao na donjoj slici.