Informacije o preuzimanju

 • Datum izdavanja: 23-06-2016
 • Naziv: Ažuriranje upravljačkog softvera na verziju 1700
 • Modeli na koje se ovo odnosi: MEX-XB100BT
 • Prednosti i poboljšanja:
   • Rješava rijetke slučajeve u kojima se audio jedinica spontano vraća na izvorne postavke kada se paljenje promijeni s ACC OFF (dodatna oprema isključena) na ACC ON (dodatna oprema uključena)
   • Rješava problem kada se audio jedinica ne može pokrenuti (buđenje) dok je motor automobila uključen
   • Napomena: ako se jedinica ne može pokrenuti dok je motor uključen i problem se ne može riješiti pritiskom na gumb za vraćanje izvornih postavki na glavnoj jedinici, provedite sljedeće korake:

    1. Isključite motor automobila.
    2. Odspojite glavnu komponentu od napajanja akumulatora automobila i pričekajte nekoliko minuta, a zatim ponovno spojite glavnu jedinicu na napajanje akumulatora.
    3. Uključite motor automobila i provjerite je li se glavna komponenta uključila.
    4. Ažurirajte upravljački softver proizvoda.

 • Verzije upravljačkog softvera na koje se ovo odnosi:
  • Ako je verzija upravljačkog softvera vaše komponente starija od verzije „1600”, obavezno provedite ažuriranje.
  • Ako je verzija upravljačkog softvera vaše komponente „1700” ili novija, ne morate provesti ažuriranje

Kako provjeriti verziju upravljačkog softvera na glavnoj komponenti

 1. Postavite glavnu komponentu na „ON” (UKLJUČENO)
 2. Na glavnoj komponenti pritisnite i držite gumb „SOURCE” („SRC”) (IZVOR) 1 sekundu kako biste isključili izvor zvuka i prikazali sat.
 3. Pritisnite gumb „MENU” (IZBORNIK)
 4. Okrenite kotačić za upravljanje kako biste prikazali „SET GENERAL” (POSTAVI OPĆE) i pritisnite kotačić za upravljanje
 5. Okrenite kotačić za upravljanje kako biste prikazali „SET FIRMWARE” (POSTAVI UPRAVLJAČKI SOFTVER) i pritisnite kotačić za upravljanje
 6. Okrenite kotačić za upravljanje kako biste prikazali „FW VERSION” (VERZIJA UPRAVLJAČKOG SOFTVERA) i pritisnite kotačić za upravljanje. Prikazat će se trenutačna verzija upravljačkog softvera. Ako je prikazana verzija „1700” ili novija, ne trebate provesti ažuriranje

Instalirajte

1. Priprema: kako pripremiti USB uređaj za pohranu za ažuriranje upravljačkog softvera

 1. Povežite USB uređaj s računalom i obavezno ga formatirajte odabirom datotečnog sustava FAT16 ili FAT32
 2. Provjerite je li računalo povezano s internetom
 3. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računalo
  • Naziv datoteke: 15BTHIGH_v1700.dat
  • Veličina datoteke: 3,10 MB (3.260.480 bajta)
 4. Kopirajte datoteku za ažuriranje u korijenski direktorij USB uređaja povezanog s računalom
 5. Prekinite vezu USB uređaja s računalom

2. Ažuriranje: kako ažurirati upravljački softver glavne komponente pomoću USB uređaja za pohranu

Napomene:

 • Obavezno provedite sve korake navedene u nastavku
 • Za postupak ažuriranja u vozilu potrebna je približno 1 minuta
 • Parkirajte vozilo na sigurno mjesto i pokrenite motor kako biste izbjegli pad napona u komponenti.

 1. Povežite USB memoriju s glavnom komponentom i provjerite prikazuje li se „USB NO MUSIC” (USB BEZ GLAZBE) na glavnoj komponenti
 2. Na glavnoj komponenti pritisnite i držite gumb „SOURCE” („SRC”) (IZVOR) 1 sekundu kako biste isključili izvor zvuka i prikazali sat.
 3. Pritisnite gumb „MENU” (IZBORNIK)
 4. Okrenite kotačić za upravljanje kako biste prikazali „SET GENERAL” (POSTAVI OPĆE) i pritisnite kotačić za upravljanje
 5. Okrenite kotačić za upravljanje kako biste prikazali „SET AUTO OFF” (POSTAVI AUTOMATSKI ISKLJUČENO) i pritisnite kotačić za upravljanje
 6. Okrenite kotačić za upravljanje kako biste prikazali „SET A.OFF xx” (POSTAVI A. ISKLJUČENO xx) i namjestite tu postavku na „NO” (NE). Provjerite prikazuje li se na komponenti „SET A.OFF NO” (POSTAVI A. ISKLJUČENO NE) (pogledajte snimke zaslona u nastavku), a zatim pritisnite kotačić za upravljanje 7. Okrenite kotačić za upravljanje kako biste prikazali „SET FIRMWARE” (POSTAVI UPRAVLJAČKI SOFTVER) i pritisnite kotačić za upravljanje
 8. Okrenite kotačić za upravljanje kako biste prikazali „FW UPDATE” (AŽURIRANJE UPRAVLJAČKOG SOFTVERA) i pritisnite kotačić za upravljanje
 9. Okrenite kotačić za upravljanje kako biste prikazali „FW UPDATE-YES” (AŽURIRANJE UPRAVLJAČKOG SOFTVERA – DA) i pritisnite kotačić za upravljanje. Ažuriranje započinje i najprije se prikazuje „CHECKING” (PROVJERA). Postupak bi trebao trajati približno 1 minutu i ako je ažuriranje uspješno, komponenta će se automatski ponovno pokrenuti iz stanja ISKLJUČENOG izvora (prikazuje se sat)
 10. Provjerite je li verzija upravljačkog softvera ažurirana u skladu s navedenim postupkom „Kako provjeriti verziju upravljačkog softvera na glavnoj komponenti”. Ako se prikazuje broj verzije „1700”, ažuriranje upravljačkog softvera je dovršeno.
 11. Ako je prije ažuriranja upravljačkog softvera upotrijebljena postavka AUTO OFF (AUTOMATSKI ISKLJUČENO), ponovno je namjestite na AUTO OFF

VAŽNO: preporučujemo izbrišete podatke o Bluetooth uparivanju za jedinicu pohranjene na vašem mobilnom telefonu i ponovno izvršite uparivanje kako biste izbjegli moguće probleme s Bluetooth vezom. Pojedinosti o tome kako očistiti podatke o Bluetooth uparivanju potražite u priručniku s uputama za mobilni telefon.