Informacije o preuzimanju

O ovom ažuriranju (17/12/2010)

Zahvaljujemo se na vašem stalnom interesu za Sonyjeve proizvode.

Sony uvijek brine o kvaliteti i zadovoljstvu svojih klijenata te stoga nudi ažuriranje upravljačkog softvera za verziju 1.05 za MHS-TS10 / MHS-TS20 / MHS-TS20K bloggie™ touch Mobile HD snap fotoaparate. Načine preuzimanja i instaliranja ovog ažuriranja upravljačkog softvera potražite u odjeljku "Preuzimanje i instalacija" na ovoj stranici.

Važno:

Ako imate probleme vezane uz ažuriranje upravljačkog softvera, kontaktirajte SonyProvjerite verziju upravljačkog softvera svojeg bloggie™ touch Mobile HD snap fotoaparata

Da biste provjerili verziju upravljačkog softvera svojeg bloggie™ touch Mobile HD snap fotoaparata, pratite upute u nastavku.

 1. Pazite da je bloggie™ touch Mobile HD snap fotoaparat isključen.
 2. Istodobno pritisnite i držite tipke "Movie" (Film)(*1) i "ON/OF" (UKLJ./ISKLJ.)(*2) otprilike 3 sekunde.

 3. Fotoaparat prikazuje verziju upravljačkog softvera između ikona Self-Timer [Samostalno temp. isključivanje] i "Playback" [Reprodukcija].
  Položaj ikone verzije upravljačkog softvera na zaslonu može se razlikovati ovisno o orijentaciji fotoaparata kao što je prikazano u nastavku.

 • Ako je verzija upravljačkog softvera Ver.1.05 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno.
 • Ako je verzija upravljačkog softvera Ver.1.04 ili starija, tada morate provesti ažuriranje upravljačkog softvera.

Modeli na koje se ovo odnosi

 • MHS-TS10 / MHS-TS20 / MHS-TS20K s verzijom upravljačkog softvera 1.04 ili starijom

Poboljšanja

Ovaj pomoćni program ažurira upravljački softver MHS-TS10 / TS20 /TS20K na verziju 1.05 i pruža sljedeće prednosti:

 • Poboljšanje korisničkog sučelja za funkciju "Format";
 • Poboljšanje korisničkog sučelja za rad dodirnog panela;
 • Poboljšanje korisničkog sučelja za funkciju fokusa.


Instalirajte

Važne napomene:

 • Prije provođenja ažuriranja upravljačkog softvera pazite da je vaš bloggie™ touch Mobile HD snap fotoaparat potpuno napunjen.

1. korak: preuzmite program za ažuriranje upravljačkog softvera

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Nakon što pročitate izjavu o odricanju od odgovornosti kliknete gumb [Prihvaćam] na dnu ove stranice.
 3. Počet će preuzimanje datoteke [FIRMWARE.BIN] file (9,89 MB (10.375.168 bajta)).
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

2. korak: Povežite bloggie™ touch Mobile HD snap fotoaparat na računalo pomoću isporučenog USB veznog kabela

Za sustav Windows:

 1. Fotoaparat povežite s računalom pomoću isporučenog USB veznog kabela.
  Na LCD zaslonu pojavljuje se "USB Mode / Mass Storage" [USB način rada / masovna pohrana]. 2. Računalo će otkriti dva pogona kako slijedi:

  Napomena: slova pogona mogu se razlikovati ovisno o vašem računalnom okruženju.
  • "BLOGGIE(D:)"
  • "Bloggie Software(E:)" ili "BLOGGIE_SW(E:)"

  Napomena: ako je "LUN Settings" [LUN postavka] (nalazi se na bloggie™ dodirnom zaslonu pod stavkom (Postavke) --> [LUN postavke]) postavljena na "Single" [Pojedinačno], računalo će otkriti samo jedan pogon kako slijedi:
  • "BLOGGIE(D:)"


Za Mac OS:

 1. Fotoaparat povežite s računalom pomoću isporučenog USB veznog kabela.
  Na LCD zaslonu pojavljuje se "USB Mode / Mass Storage" [USB način rada / masovna pohrana]. 2. Računalo će otkriti dva pogona kako slijedi:
  • "BLOGGIE"
  • "BLOGGIE_SW"

  Napomena: ako je "LUN Settings" [LUN postavka] (nalazi se na bloggie™ dodirnom zaslonu pod stavkom (Postavke) --> [LUN postavke]) postavljena na "Single" [Pojedinačno], računalo će otkriti samo jedan pogon kako slijedi:
  • "BLOGGIE"

3. korak: Kopirajte upravljački softver u internu memoriju bloggie™ touch Mobile HD snap fotoaparata

Za sustav Windows:

  • Ako računalo u 2. koraku otkrije 2 pogona:
   1. Dvostruko kliknite pogon sa slovom pogona koje je po abecedi prvo.
    ("BLOGGIE(D:)" u primjeru iz 2. koraka)
    Napomena: slova pogona mogu se razlikovati ovisno o vašem računalnom okruženju.
   2. Kopirajte preuzetu datoteku "FIRMWARE.BIN" s radne površine računala na taj pogon.
  • Ako računalo u 2. koraku otkrije samo 1 pogon:
   1. Dvostruko kliknite pogon koji je otkriven.
    ("Bloggie(D:)" u primjeru iz 2. koraka)
   2. Kopirajte preuzetu datoteku "FIRMWARE.BIN" s radne površine računala na taj pogon.
 1. Isključite fotoaparat iz računala na sljedeći način:
  1. Na programskoj traci dvostruko kliknite .  2. Kliknite (USB Mass Storage Device) [USB uređaj za masovnu pohranu] --> [Stop].
  3. U prozoru za potvrdu potvrdite uređaj, a zatim kliknite [OK].
  4. Kliknite [OK].
  5. Veza uređaja s računalom je prekinuta.

   Napomena : 4. korak nije potreban za sustav Windows XP.
 2. Isključite USB vezni kabel iz fotoaparata.


Za Mac OS:

  • Ako računalo u 2. koraku otkrije 2 pogona:
   1. Dvostruko kliknite pogon označen kao "BLOGGIE".
   2. Kopirajte preuzetu datoteku "FIRMWARE.BIN" s radne površine računala na taj pogon.
  • Ako računalo u 2. koraku otkrije samo 1 pogon:
   1. Dvostruko kliknite pogon koji je otkriven.
   2. Kopirajte preuzetu datoteku "FIRMWARE.BIN" s radne površine računala na taj pogon.
 1. Isključite fotoaparat iz računala na sljedeći način:
  • Prije prekida veze povucite i spustite ikonu pogona na ikonu "Smeće".
 2. Isključite USB vezni kabel iz fotoaparata.


4. korak: Pokrenite ažuriranje upravljačkog softvera

 1. Provjerite je li ikona baterije u gornjem desnom kutu LCD zaslona puna.
 2. Isključite fotoaparat pritiskom gumba "ON/OFF" [UKLJ/ISKLJ].
 3. Ponovno pritisnite gumb "ON/OFF" [UKLJ/ISKLJ] kako biste uključili fotoaparat.
 4. Ažuriranje upravljačkog softvera automatski će se pokrenuti.
 5. Animirana poruka pojavljuje se na LCD zaslonu kao što je prikazano u nastavku. 6. Nakon 10 sekundi fotoaparat će se automatski ponovno pokrenuti.

  Napomena: Tijekom ažuriranja upravljačkog softvera ne isključujte fotoaparat jer biste ga mogli oštetiti.

5. korak: Provjerite radi li vaš bloggie™ touch Mobile HD snap fotoaparat ispravno i je li verzija upravljačkog softvera 1.05

 1. Uključite fotoaparat i provjerite radi li sustav ispravno.
 2. Prema postupku na vrhu ove stranice u odjeljku "O ovom ažuriranju" provjerite je li verzija upravljačkog softvera 1.05.


Napomena:

Ako se fotoaparat nakon provođenja ažuriranja upravljačkog softvera ne pokreće, kontaktirajte Sony

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • FIRMWARE.BIN

Veličina datoteke

 • -