Modeli na koje se ovo odnosi

Ove su informacije za sljedeće modele:
 • NW-A25/A25HN
 • NW-A26/A26HN
 • NW-A27/A27HN

Informacije o preuzimanju

 • Naziv: Ažuriranje verzije 1.11 upravljačkog softvera za NW-A25(HN)/NW-A26(HN)/NW-A27(HN)
 • Datum izdavanja: 05-11-2015
 • Trebam li ga preuzeti?Ovaj pomoćni program za ažuriranje nije potreban ako je vaš Walkman već ažuriran na verziju upravljačkog softvera 1.11 putem funkcije za automatsko ažuriranje upravljačkog softvera.
  Ako niste sigurni, lako ćete na sljedeći način provjeriti verziju upravljačkog softvera:
  1. Pritisnite i držite tipku BACK/HOME (NATRAG/POČETNO) dok se ne prikaže izbornik Home (Početno)
  2. Odaberite [Settings] (Postavke), [Common Settings] (Standardne postavke) i [Unit Information] (Informacije o jedinici).
  3. Provjerite broj modela i verziju upravljačkog softvera
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Rješava problem u kojem WALKMAN ponekad ne prikazuje slike albuma
  • Rješava problem u kojem WALKMAN ponekad ne radi ispravno tijekom reprodukcije ili se samostalno ponovno pokreće

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)

Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja upravljačkog softvera kompatibilna je sa sljedećim hardverom:

 • CPU:
  • 1 GHz ili više
 • Memorija:
  • 1 GB ili više (32-bitna verzija)/2 GB ili više (64-bitna verzija)

Preuzmite

Prije ažuriranja

Nakon ažuriranja upravljački softver ne može biti vraćen na prethodnu verziju.

Unaprijed prenesite sve podatke s jedinice na računalo jer bi se podaci koji su ostali na jedinici tijekom nadogradnje mogli izgubiti.
Ne jamčimo da se zapisi i datoteke neće oštetiti ili izbrisati prilikom ovog ažuriranja.

Tijekom nadogradnje jedinici je potrebno otprilike 85MB slobodnog prostora. Provjerite veličinu prema koracima u nastavku.

 1. Pritisnite i držite tipku BACK/HOME (NATRAG/POČETNO) dok se ne prikaže izbornik Home (Početno)
 2. Odaberite [Settings] (Postavke), [Common Settings] (Standardne postavke) i [Unit Information] (Informacije o jedinici).
 3. Provjerite "Free/Total Memory Space" (Slobodno/Ukupno memorijskog prostora).

Odaberite „System Storage” (Sistemska pohrana) kao lokaciju za prijenos putem USB-a.

 1. Pritisnite i držite gumb BACK/HOME (NATRAG/POČETNO) dok se ne prikaže izbornik Home (Početno).
 2. Odaberite (SD Card Settings) (Postavke SD kartice), [Storage for File Transfer] (Pohrana za prijenos datoteka), [Location for USB Transfer] (Lokacija za USB prijenos).
 3. Postavite na [System Storage] (Sistemska pohrana).

Instalirajte

 1. Preuzimanje programa ažuriranja pokreće se klikom gumba “Download” (Preuzmi) pri dnu ove obavijesti.
 2. Nakon preuzimanja Walkman povežite s računalom putem USB-a.
 3. Zatvorite sve programe na računalu
 4. Dvaput kliknite spremljenu datoteku (NW-A20_V1_11.dmg, 58.9 MB / 61,852,924 bytes) i postupajte prema sljedećim prikazanim porukama.
   Tijekom nadogradnje ne odspajate jedinicu s računala.
   Tijekom ažuriranja USB veza automatski se kontrolira, a pokazivač „Connecting USB” (Povezivanje USB-a) ne prikazuje se na zaslonu.
   Na nekim računalima može se pojaviti i poruka o prekidu USB veze.
 5. Kada se pojavi poruka o dovršetku nadogradnje, kliknite gumb [Finish] (Završi).