Informacije o preuzimanju

Ako punite pomoću USB adaptera izmjenične struje za punjenje ili s računalom koje je u stanju čekanja ili hibernacije, vijek baterije može se skratiti.

Nakon što se prikaže NO DATABASE [NEMA BAZE PODATAKA] ili NO DATA [NEMA PODATAKA], računalo, iako je povezana, jedinicu možda neće prepoznati.

Dodatna značajka:

Omogućuje podršku za WMA format.

Jedinice na koje se ovo odnosi:

Network WALKMAN NW-A608 s upravljačkim softverom verzija 1.0 i 1.1.

Važna napomena:

Da biste pročitali postupak Preuzimanja i instalacije , kliknite gumb +.

Pročitajte izjavu o odricanju od odgovornosti na dnu ove stranice, a zatim kliknite Preuzmi kako biste preuzeli program.

Instalirajte

Da biste provjerili verziju upravljačkog softvera koja je instalirana na vašem NW-A608 WALKMANU:
 1. Pritisnite i držite tipku DISP/FUNC [PRIKAZ/FUNKCIJA] dok se ne pojavi izbornik Function [Funkcija].
 2. Okrenite sklopku Shuttle kako biste odabrali Music Library [Glazbena biblioteka], a zatim pritisnite tipku (PLAY/STOP) [REPRODUCIRAJ/ZAUSTAVI].
 3. Pritisnite i držite tipku SEARCH/MENU [TRAŽI/IZBORNIK] dok se ne pojavi izbornik Setting [Postavka].
 4. Okrenite sklopku Shuttle kako biste odabrali Advanced Menu [Napredni izbornik], a zatim pritisnite tipku (PLAY/STOP) [REPRODUCIRAJ/ZAUSTAVI].
 5. Okrenite sklopku Shuttle kako biste odabrali Information [Informacije], a zatim pritisnite tipku (PLAY/STOP) [REPRODUCIRAJ/ZAUSTAVI].
 6. U opciji [4:] provjerite verziju upravljačkog softvera okretanjem sklopke Shuttle.
  • Stvorite sljedeću mapu na C:\ disku računala: FWUP
  • Pročitajte izjavu o odricanju od odgovornosti na dnu ove stranice, a zatim kliknite
   Preuzmi za preuzimanje programa:

   NW-A600_V2_0.exe - 6.55 MB.
  • Pratite upute i spremite program u mapu C:\FWUP
  • Provjerite iznosi li veličina preuzete datoteke 6,55 MB. Ako ne, tada izbrišite datoteku i ponovite korake za preuzimanje.
Postupak nadogradnje

Nakon što je preuzimanje dovršeno, pratite korake u nastavku kako biste program nadogradili.

 1. Prije pokretanja nadogradnje provjerite imate li na NW-A608 Walkmanu najmanje 3 MB slobodnog prostora.
 2. Jedinicu povežite na računalo.
 3. Zatvorite sve trenutno otvorene programe na računalu.
 4. Kliknite gumb Start na programskoj traci, a zatim Pokreni - otvara se dijaloški okvir Pokreni.
 5. Idite do datoteke C:\FWUP\NW-A600_V2_0.exe u tekstualnom okviru Otvori, a zatim kliknite OK. Program će se pokrenuti.
 6. Pratite sljedeće snimke zaslona

  *Tijekom nadogradnje ne odspajajte USB kabel.

  *Tijekom nadogradnje USB veza automatski se regulira, a pokazivač USB Connect [USB veza] isključuje se s kontrolom. Na nekim računalima može se pojaviti poruka prekida USB veze. 7. Prihvatite Ugovor o licenci, a zatim kliknite Next [Dalje]. 8. Povežite NW-A608 na računalo, a zatim kliknite OK. 9. Zatvorite sve programe, a zatim kliknite OK. 10. Za pokretanje postupka nadogradnje kliknite OK. 11. Postupak nadogradnje je u tijeku. 12. Upravljački softver uspješno je nadograđen. Kliknite Finish [Završi].
Nakon nadogradnje

Nakon uspješnog instaliranja programa nadogradnje provjerite verziju prema gornjim koracima. Instalacija programa nadogradnje je uspješna ako je na zaslonu prikazano "2.0".

Za početak preuzimanja prihvatite donju izjavu o odricanju od odgovornosti

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NW-A600_V2_0.exe

Veličina datoteke

 • -