Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:
 • NW-E393 / NW-E394 / NW-E395

Informacije o preuzimanju

 • Naziv: Ažuriranje upravljačkog softvera 1.01 za NW-E393 / NW-E394 / NW-E395
 • Datum izdanja: 21-10-2016
 • Veličina datoteke: 7.71 MB(8.089.285 bajtova)
 • Trebam li ga preuzeti? Ovo ažuriranje nije potrebno ako je vaš Walkman pomoću funkcije za automatsko ažuriranje upravljačkog softvera već ažuriran na verziju upravljačkog softvera 1.01.
  Ako niste sigurni, lako ćete na sljedeći način provjeriti verziju upravljačkog softvera:
  1. Pritisnite i držite gumb BACK/HOME (NATRAG/POČETNO) dok se ne prikaže izbornik Home (Početno).
  2. Odaberite (Settings) (Postavke), [Common Settings] (Standardne postavke) i [Unit Information] (Informacije o jedinici).
  3. Provjerite broj modela i verziju upravljačkog softvera
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšana funkcija nasumične reprodukcije
  • Poboljšane ostale funkcije

Zahtjevi sustava

Operacijski sustavi

Najnovija verzija ažuriranja upravljačkog programa kompatibilna je s najčešće korištenim verzijama sustava Macintosh:

 • macOS 10.13 - 10.15
Računalni hardver

Najnovija verzija ažuriranja upravljačkog softvera kompatibilna je sa sljedećim hardverom:

 • CPU:
  • 1 GHz ili više
 • Memorija:
  • 1 GB ili više (32-bitna verzija)/2 GB ili više (64-bitna verzija)

Preuzmite

Prije nadogradnje

Nakon ažuriranja upravljački softver ne može biti vraćen na prethodnu verziju.

Prenesite sve podatke s jedinice na računalo jer bi se podaci koji su ostali na jedinici tijekom nadogradnje mogli izgubiti.
Ne jamčimo da se zapisi i datoteke neće oštetiti ili izbrisati prilikom ovog ažuriranja.

Tijekom nadogradnje jedinici je potrebno otprilike 30 MB slobodnog prostora. Potvrdite da je količina slobodnog prostora dovoljna.

Ako nema dovoljno slobodnog prostora u ugrađenoj flash memoriji, prenesite sve nepotrebnepodatke natrag na računalo da biste povećali slobodan prostor.

Instalirajte

Na računalo se prijavite kao administrator

 1. Preuzimanje programa ažuriranja pokreće se klikom gumba „Download” (Preuzmi) pri dnu ove obavijesti.
 2. Nakon preuzimanja povežite WALKMAN® s osobnim računalom pomoću USB kabela koji ste dobili.
 3. Zatvorite sve programe u računalu
 4. Dvaput kliknite spremljenu datoteku, a zatim pratite upute na zaslonu.
  Tijekom nadogradnje ne odspajate jedinicu s računala.
  Napomena za korisnike sustava macOS 10.15: Prilikom prvog pokretanja alata za ažuriranje na uređajima sa sustavom macOS 10.15, pojavit će se poruka [„Software Update Tool” would like to access files on a removable volume] („Alat za ažuriranje softvera” želi pristupiti datotekama na izmjenjivom prostoru za pohranu). Ako pritisnete [OK ] (U redu), ažuriranje započinje. Ako pritisnete [Don’t Allow] (Nemoj dozvoliti), prikazat će se poruka o pogrešci, a ažuriranje neće uspjeti.
 5. Kada se pojavi poruka o dovršetku nadogradnje, kliknite [Finish] (Završi).

Nakon ažuriranja potvrdite da je nova verzija uspješno instalirana praćenjem koraka u odjeljku [Do I need to download it?] (Trebam li ga preuzeti?) na vrhu ove stranice.

Ako je prikazana verzija upravljačkog softvera „1.01”, nadogradnja je uspješna.