Informacije o preuzimanju

Funkcija Search [Traži] ili Shuffle/Repeat [Ponovi / Izmiješaj] određenog broja uređaja NW-E503/NW-E505/NW-E507 Network WALKMAN možda u određenim uvjetima neće ispravno raditi.

Da bi se ovaj problem riješio, osigurano je ažuriranje upravljačkog softvera.

Dodatna značajka:

Nova funkcija Clock [Sat] također je dodana ovom ažuriranju (Clock 2). Pogledajte donju sliku:

Jedinice na koje se ovo odnosi:

Network WALKMAN NW-E503/NW-E505/NW-E507 s upravljačkim softverom verzije 1.0

Važna napomena:

Da biste pročitali postupak Preuzimanja i instalacije , kliknite gumb +.

Pročitajte izjavu o odricanju od odgovornosti na dnu ove stranice, a zatim kliknite Preuzmi kako biste preuzeli program.

Instalirajte

Pratite postupak u nastavku kako biste provjerili verziju upravljačkog programa koja je instalirana na vašem NW-E503/NW-E505/NW-E507 Network WALKMANU:

 1. Pritisnite i držite tipku SEARCH [TRAŽI] MENU [IZBORNIK] dok se ne prikaže MENU [IZBORNIK].
 2. Idite do Advanced Menu [Izbornik Napredno], a zatim za potvrdu pritisnite .
 3. Pronađite stavku Information [Informacije], a zatim pritisnite
 4. Ako je verzija upravljačkog softvera 2.0, NE TREBATE AŽURIRATI UPRAVLJAČKI SOFTVER NW-E503/NW-E505/NW-E507 Network WALKMANA. Odaberite NO [NE] i EXIT [IZAĐI].
 5. Za povratak natrag i izlazak pritisnite SEARCH MENU [TRAŽI > IZBORNIK].
 6. Ako je verzija upravljačkog softvera 1.0:

  • Stvorite sljedeću mapu na C:\ disku računala: : WMFWUPG
  • Pročitajte izjavu o odricanju od odgovornosti na dnu ove stranice, a zatim kliknite
   Preuzmi za preuzimanje programa:

   NW-E50X_V2_0C.exe - 2239 Kb (ovisno o vašem modelu).
  • Pratite upute i spremite program u mapu C:\WMFWUPG
  • Provjerite iznosi li veličina preuzete datoteke 2239 MB. Ako ne, tada izbrišite datoteku i ponovite korak b.

  Prije nastavka trebat ćete izraditi sigurnosnu kopiju svih podataka koji se nalaze na NW-E503/NW-E505/NW-E507 Network WALKMANU na računalu te na Network WALKMANU osloboditi najmanje 3 MB memorije.

  Za izradu sigurnosne kopije podataka pročitajte informacije u nastavku. 7. Zatvorite sve trenutno otvorene programe na računalu. (Ako je aktivirana opcija Run SonicStage automatically when an ATRAC Audio Device is connected [Automatski pokreni program SonicStage kada se poveže ATRAC audio uređaj] deaktivirajte je u programu SonicStage.)
 8. Na računalu idite do mape C:\ WMFWUPG , a zatim dvostruko kliknite NW-E50X_V2_0C.exe, ovisno o modelu koji imate.
 9. Kliknite Unzip [Izluči] da biste izlučili sve datoteke u mapu C:\ WMFWUPG. 10. Da biste izašli i povezali Network WALKMAN za nadogradnju, kliknite Close [Zatvori].
 11. Otvorite mapu koja se nalazi u mapi C:\ WMFWUPG, zatim dvostruko kliknite FWUpdater.exe, a potom pratite upute na zaslonu.
 12. Ne odspajajte USB kabel čak i ako na Network WALKMANU nije prikazano USB Connect [USB veza] ili ako računalo prikazuje da nema povezanih USB uređaja.
 13. Nakon dovršetka ažuriranja kliknite Finish [Završi]
 14. Odspojite USB kabel od Network WALKMANA i provjerite verziju upravljačkog softvera ponavljanjem 1. koraka. Verzija mora biti 2.0
 15. Ažuriranje upravljačkog softvera je dovršeno.

Za početak preuzimanja prihvatite donju izjavu o odricanju od odgovornosti

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NW-E50X_V2_0C.exe

Veličina datoteke

 • 2.19 Mb