Informacije o preuzimanju

09/02/2010

O ovoj nadogradnji :

RDR-HXD770 / 870 / 970 / 1070 koji su prodani u svim državama imaju problem Nestajanja digitalnog kanala. Kako bismo ovaj problem riješili, pružamo ažuriranje upravljaèkog softvera na verziju 1.70.

Tvrtka Sony isprièava se zbog bilo kakvih neugodnosti koje ste imali, a koje su proizašle iz ovog problema. Ažuriranje upravljaèkog softvera sigurno æe optimizirati performanse vašeg recordera i predstavlja dio našeg stalnog nastojanja za održavanjem visoke kvalitete proizvoda.

Upozorenje:

Na prednjoj ploèi provjerite naziv modela svojeg recordera.

 • Pažljivo pratite upute za ažuriranje. Nepoštivanje uputa može dovesti do prekida postupka ažuriranja i neodzivanja recordera ili do potrebe za njegovim popravkom.
 • Ne iskljuèujte recorder niti ga ne odspajajte iz zidne utiènice izmjeniène struje. Gubitak napajanja tijekom instalacije ažuriranja upravljaèkog programa može dovesti do neodzivanja recordera ili do potrebe za njegovim popravkom.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • sr07S170.mem

Veličina datoteke

 • 14.16 Mb

Instalirajte

Prije poèetka :

 • Za snimanje ažuriranja upravljaèkog softvera uporabite prazan CD-R disk marke dobre kvalitete ili potpuno izbrisani CD-RW disk.
 • Recorder možda neæe moæi ispravno èitati prljav disk ili disk s ogrebotinama.
 • Potrebno vam je raèunalo s CD-R ili CD-RW snimaèem i softver za snimanje na CD.


 • Provjerite verziju upravljaèkog softvera recordera:  • Ukljuèite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen DVD recorder.
  • Ukljuèite DVD recorder.
  • Na daljinskom upravljaèu pritisnite gumb SYSTEM MENU (SISTEMSKI IZBORNIK).
  • Odaberite Initial Setup (Poèetno postavljanje).
  • Pritisnite gumb ENTER.
  • Odaberite Audio Out (Audio izlaz).
  • Pritisnite gumb ENTER.
  • Odaberite Dolby Digital Output (Dolby digitalni izlaz).
  • Pritisnite gumb ENTER.
  • Oznaèite Dolby Digital, a zatim pritisnite gumb ANGLE (KUT).
  • Verzija upravljaèkog softvera koji je trenutno instaliran na DVD recorderu prikazat æe se na zaslonu televizora kao VERSION: (VERZIJA:). Ako je broj verzije 1.70 ili veæi, vaš DVD recorder nije potrebno ažurirati.
  • Za izlaz pritisnite tipku SYSTEM MENU (SISTEMSKI IZBORNIK).

Postupak preuzimanja :

 1. Prije preuzimanja datoteke trebate prihvatiti izjavu o odricanju od odgovornosti.
  Prije preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke pažljivo i temeljito proèitajte sve informacije. Nepoštivanje uputa može dovesti do neodazivanja DVD recordera ili potrebe za popravkom.
 2. Nakon što ste prihvatili izjavu o odricanju od odgovornosti spremite datoteku ažuriranja na radnu površinu raèunala.
  Nakon dovršetka ažuriranja provjerite iznosi li velièina datoteke 14.845.952 bajtova.
  To æete provjeriti tako da desno kliknete datoteku, odaberete "svojstva", a zatim provjerite prikazuje li se na kartici "Opæenito" sljedeæi podatak o velièini:  Ako se podatak o velièini na vašem raèunalu razlikuje, izbrišite preuzetu datoteku, izbrišite meðumemoriju svojeg internetskog preglednika, a zatim ponovno preuzmite datoteku.

 3. Snimite datoteku ažuriranja na novi, prazan CD-R disk ili na potpuno izbrisani CD-RW pomoæu naèina snimanja diska odjednom i ISO 9660 CD-ROM formata datoteènog sustava.

  Važne napomene:
  • Provjerite je li sesija diska zatvorena / disk je finaliziran.
  • Provjerite je li stvaranje diska izvedeno ispravno bez ikakvih pogrešaka. Ako dvojite, ponovno stvorite novi disk s ažuriranjem.
  • Snimanje diska s ažuriranjem pomoæu softvera za paketno zapisivanje nije podržano. (Paketno zapisivanje je tehnologija snimanja na optièki disk koja omoguæuje da se CD i DVD mediji na koje se može višekratno snimati koriste na slièan naèin kao i disketa.)
  • Ne stvarajte disk s ažuriranjem koristeæi postupak koji nije ovdje naveden.

Postupak ažuriranja upravljaèkog softvera

 • Tijekom postupka ažuriranja ne iskljuèujte DVD recorder niti ga ne odspajajte iz izvora napajanja.
  Time biste mogli oštetiti recorder i uèiniti ga neupotrebljivim, a to æe zahtijevati i popravak DVD recordera.
 • Dok se ažuriranje ne dovrši ne pritišæite niti jednu tipku osim one iz uputa.
  Time biste mogli oštetiti recorder i uèiniti ga neupotrebljivim, a to æe zahtijevati i popravak DVD recordera.
 • Postupak ažuriranja upravljaèkog softvera može približno do 8 minuta. Prije poèetka ažuriranja upravljaèkog softvera na recorderu proèitajte cijeli postupak.
 • Ulagaè diska automatski æe se tijekom ažuriranja otvoriti. Prije ažuriranja uklonite sve što bi moglo ometati ulagaè diska.
 • DVD recorder vratit æe se na tvornièke postavke. Nakon instaliranja ažuriranja trebat æete konfigurirati recorder.
 1. Provjerite je li TV prijemnik ispravno spojen na DVD recorder.
 2. Pritiskom gumba POWER (NAPAJANJE) ukljuèite DVD recorder.
 3. Za otvaranje ulagaèa diska pritisnite gumb OPEN/ CLOSE (OTVORI/ZATVORI).
 4. Postavite disk s ažuriranjem u ulagaè diska.
 5. Na DVD recorderu istodobno pritisnite gumb REC-STOP (SNIMI-ZAUSTAVI) i gumb (Play) (Reproduciraj). Ulagaè diska automatski se zatvara.
 6. Ne provodite nikakve postupke dok se ažuriranje ne dovrši. Nakon poèetka ažuriranja zaslon TV prijemnika æe nestati i zacrnit æe se
 7. Ažuriranje poèinje automatski. "DISC-DWLD" (PREUZIMANJE S DISKA) pojavljuje se na prednjoj ploèi prikaza.

  (traje približno 2 minuta.)

 8. Ulagaè diska automatski se otvara.


 9. Uklonite disk. Ne gurajte ulagaè diska.
  Ostavite DVD recorder kakav jest.
  Ne iskljuèujte DVD recorder niti ga ne odspajajte iz izvora napajanja.
 10. Na prednjoj ploèi prikaza prikazivat æe se niz razlièitih poruka. To je normalno. Ne koristite recorder za to vrijeme.

  (traje približno 6 minuta.)

 11. Ulagaè diska automatski se zatvara, a napajanje se iskljuèuje.
 12. Ažuriranje je sada dovršeno.

  Napomena: ako se pojavi poruka pogreške, iskljuèite DVD recorder, a zatim iz poèetka ponovite postupak ažuriranja.

 13. Provjerite verziju upravljaèkog softvera recordera:
  • Ukljuèite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen DVD recorder.
  • Ukljuèite DVD recorder.
  • Na daljinskom upravljaèu pritisnite gumb SYSTEM MENU (SISTEMSKI IZBORNIK).
  • Odaberite Initial Setup (Poèetno postavljanje).
  • Pritisnite gumb ENTER.
  • Odaberite Audio Out (Audio izlaz).
  • Pritisnite gumb ENTER.
  • Odaberite Dolby Digital Output (Dolby digitalni izlaz).
  • Pritisnite gumb ENTER.
  • Oznaèite Dolby Digital, a zatim pritisnite gumb ANGLE (KUT).
  • Verzija upravljaèkog softvera koji je trenutno instaliran na DVD recorderu prikazat æe se na zaslonu televizora kao VERSION: (VERZIJA:). Ako broj verzije nije 1.70, iz poèetka ponovite postupak ažuriranja.
  • Za izlaz pritisnite tipku SYSTEM MENU (SISTEMSKI IZBORNIK).