Modeli na koje se ovo odnosi

Ove su informacije za sljedeće modele:
 • SA-NS310
 • SA-NS410
 • SA-NS510

Informacije o preuzimanju

 • Naziv:Ažuriranje mrežnog upravljačkog softvera 2.01.2.16 za SA-NS310/410/510
 • Datum izdanja:18/07/2013
 • Prednosti i poboljšanja
  • Dodana je kompatibilnost sa sustavom Windows 8. Zvučnik će biti prikazan na privjesku Uređaji.
  • Bit će dodana radnja DLNA traženja; ova funkcija može se koristiti za pretraživanje ostalih DLNA kompatibilnih uređaja.
  • Uklonjeni su i neki drugi problemi.

Preuzmite

Preuzimanjem najnovije verzije aplikacije sustava možete koristiti najnovije funkcije. Jedinica pristupa poslužitelju tvrtke Sony kako bi ažurirala sustav. Ako je novo ažuriranje dostupno, svjetlo indikatora UPDATE (AŽURIRAJ) svijetli bojom dok ste spojeni na Internet. Prije ažuriranja softvera, pobrinite se da je isključena ostala oprema povezana sa sustavom.

Kako ažurirati?

 1. Uključite kabel izmjenične struje u zidnu utičnicu.
 2. Uključite jedinicu. Ako je novo ažuriranje dostupno, svjetlo indikatora UPDATE (AŽURIRAJ) svijetli zelenom bojom dok je jedinica spojena na Internet.
 3. Pritisnite i držite tipku UPDATE (AŽURIRAJ) pri dnu jedinice dok svjetlo indikatora ne prestane svijetliti.Pokreće se ažuriranje. Indikator UPDATE (AŽURIRAJ) tijekom ažuriranja treperi.

Napomena:

 • Za dovršetak ažuriranja potrebno je otprilike 5 minuta.
 • Pazite da ne pokušate provesti bilo koju od sljedećih radnji dok je ažuriranje u tijeku.
  • Isključivanje jedinice
  • Isključivanje kabela izmjenične struje
  • Priključivanje ili isključivanje mrežnog (LAN) kabela
 • Ako internetsko okruženje koristite putem proxy poslužitelja, morate postaviti proxy poslužitelj.