Informacije o preuzimanju

O ovom ažuriranju (05/02/2013)

Hvala na vašem neprestanom zanimanju za proizvode Sony.

Sony uvijek brine o kvaliteti i zadovoljstvu svojih klijenata te stoga nudi ažuriranje upravljačkog softvera za fotoaparat Interchangeable Lens Digital Camera SLT-A37. Načine preuzimanja i instaliranja ovog ažuriranja upravljačkog softvera potražite u odjeljku "Preuzimanje i instalacija" na ovoj stranici.

Važno:

Ako imate probleme u vezi s ažuriranjem upravljačkog softvera, kontaktirajte s tvrtkom SonyProvjerite inačicu upravljačkog softvera fotoaparata

Kako biste provjerili inačicu upravljačkog softvera svojeg fotoaparata, slijedite upute u nastavku
Ako je inačica upravljačkog softvera Ver.1.0.3 ili novija, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Izbornik) --> Setup (Postavljanje) --> Version (Inačica).
 2. Inačica upravljačkog softvera prikazuje se kao na slici u nastavku.

Modeli na koje se ovo odnosi

Ovo ažuriranje upravljačkog softvera vrijedi samo za SLT-A37 koji trenutačno ima inačicu upravljačkog softvera 1.03 ili stariju

Poboljšanja

Ovaj pomoćni program ažurira upravljački softver SLT-A37 na inačicu 1.04 i pruža sljedeće prednosti:


podrška za sljedeće automatske kompenzacijske usklađene objektive: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Zahtjevi sustava

Priprema za ažuriranje upravljačkog softvera

 • Računalni hardver
  • Prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više
  • RAM: 512 MB ili više
   Napomena: Prije ažuriranja upravljačkog softvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjeni punjivi baterijski modul NP-FW50
   ili
   Adapter izmjenične struje AC-PW20 (zasebno u prodaji)

   Napomena: Ažuriranje se može provesti samo ako pokazivač razine napunjenosti baterije pokazuje (tri oznake) ili više. Preporučujemo da upotrijebite potpuno napunjenu bateriju ili adapter izmjenične struje AC-PW20AM (zasebno u prodaji).
 • USB-kabel isporučen s fotoaparatom

  Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB-kabelom.

Instalirajte

Važne napomene:

 • Prilikom ažuriranja upravljačkog softvera upotrijebite potpuno napunjeni baterijski modul s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FM50H ili adapter izmjenične struje AC-PW20AM (zasebno u prodaji).
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju ili adapter izmjenične struje, jer u protivnom fotoaparat možda više neće raditi zbog iznenadnog prekida napajanja.
 • Prije toga iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.
 • Tijekom ažuriranja ne prekrivajte senzore okulara (A.); u suprotnom bi se LCD monitor mogao prebaciti na Tražilo. Ako na LCD monitoru ništa ne vidite, pritisnite [gumb FINDER/LCD (TRAŽILO/LCD)] (B.).

1. korak: Preuzmite program za ažuriranje upravljačkog softvera

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Na dnu stranice pročitajte izjavu o ograničenju odgovornosti te se klikom na potvrdni okvir suglasite s uvjetima i odredbama. Zatim kliknite gumb Download (Preuzmi).
 3. Započet će preuzimanje datoteke [Update_SLTA57V104.dmg].
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

2. korak: Pokrenite program za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater

  Zatvorite sve otvorene programe na računalu.

 1. Dvaput kliknite datoteku [Update_SLTA57V104.dmg] koju ste preuzeli kako biste pokrenuli program za ažuriranje upravljačkog softvera.
 2. U ovom trenutku još nemojte spajati fotoaparat.
 3. Datoteka [Update_SLTA57V104]) je proširena.
 4. Dvaput kliknite ikonu FirmwareUpdater.
 5. Za učitavanje proširenja kernela pojavit će se poruka koja pita dopuštate li aplikaciji da izvrši promjene. Upišite zaporku za račun administratora.


  1. Otvara se Firmware Updater MAC.


 6. Zatvorite sve otvorene programe na računalu.
 7. Prema uputama programa Firmware Updater MAC, na fotoaparatu odaberite Menu (Izbornik) --> Setup (Postavljanje) --> USB Connection (USB veza), a zatim provjerite je li odabrana mogućnost Mass Storage (Masovna pohrana).
  Ako je odabran drugi način pohrane, a ne Mass Storage (Masovna pohrana), odaberite Mass Storage (Masovna pohrana). 8. Ako to još niste učinili, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.
 9. Fotoaparat priključite na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
  Napomena: USB Mode (USB način rada) pojavljuje se na LCD monitoru fotoaparata.
 10. Unutar programa Firmware Updater MAC kliknite Next (Sljedeće). Slika 4 pojavljuje se unutar programa Firmware Updater MAC, a slika 5 pojavljuje se na LCD zaslonu fotoaparata.
  • Tijekom ažuriranja prilikom klika na Next (Sljedeće) ne prekrivajte senzore okulara (A. na slici 6); u protivnom bi se LCD monitor mogao prebaciti na Tražilo. Ako na LCD zaslonu ništa ne vidite, pritisnite [FINDER/LCD] (gumb TRAŽILO/LCD)] (B. na slici 6).
  • Ako se na LCD zaslonu fotoaparata ne pojavi slika 2, isključite USB kabel iz fotoaparata i prijeđite na "Postupak oporavka" detaljno opisan na dnu ove stranice.

  Napomena: Od sada ne isključujte fotoaparat dok se ne dovrši ažuriranje upravljačkog softvera.
  Ako računalo ne može pronaći fotoaparat, na zaslonu računala prikazat će se poruka " Could not find the camera for this update." (Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje). Ako do toga dođe, pokušajte sljedeće. - Odspojite USB-kabel i ponovno ga priključite. - Ako računalo ima više USB-priključaka, pokušajte spojiti na njih.
  - Odspojite USB-kabel i ponovno ga priključite.
  - Ako računalo ima više USB-priključaka, pokušajte spojiti na njih.
  Kad se fotoaparat poveže s računalom pomoću USB-kabela, poruka koja traži ponovno pokretanje računala mogla bi se ponekad pojaviti na zaslonu računala. U tom slučaju, uklonite baterijski modul ili adapter izmjenične struje, ponovno pokrenite računalo i slijedite postupak od koraka "2. Start up Firmware Updater" (Pokretanje programa Firmware Updater).

  Slika: 4

  Slika: 5

  Slika: 6

 11. Nakon potvrde zaslona na slikama 4 i 5, kliknite Next (Sljedeće). Trenutačna inačica i inačica nakon ažuriranja pojavit će se u donjem lijevom dijelu zaslona. (Slika 7)
 12. Nakon potvrde da je Current Version (Trenutna inačica) Ver.1.01 ili Ver.1.02 ili Ver.1.03 kliknite Next (Sljedeće).

  Slika 7: Potrebno je ažuriranje.


 13. Pritisnite središte [multiselektora] kako biste proveli resetiranje fotoaparata.


  Napomena: Kad se pritisne središte [multiselektora] zaslon se isključuje. Prijeđite na sljedeći korak.
 14. Unutar programa Firmware Updater MAC kliknite Next (Sljedeće) (slika 11).

 15. Nakon resetiranja provjerava se ponovno povezivanje fotoaparata i pojavljuje se zaslon sa slike 12.Kliknite Run (Pokreni)
  za početak ažuriranja. Tijekom ažuriranja pojavljuje se traka napretka (približno 5 minuta).
  Napomena: Tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat niti odspajajte USB kabel.

 16. Kad je ažuriranje dovršeno, pojavljuje se zaslon prikazan na slici 13. Kliknite Finish (Završi) i odspojite USB kabel.
  Slika 13

 17. Napomena: Isključite fotoaparat, uklonite baterijski modul ili adapter izmjenične struje, vratite bateriju ili ponovno povežite adapter izmjenične struje pa uključite fotoaparat.

3. korak: Potvrdite je li inačica upravljačkog softvera fotoaparata Ver.1.04.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Izbornik) --> Setup (Postavljanje) --> Version (Inačica).
 2. Inačica upravljačkog softvera prikazuje se kao na slici u nastavku. (Slika 14)