Informacije o preuzimanju

O ovom ažuriranju (05/02/2013)

Hvala na vašem neprestanom zanimanju za proizvode Sony.

Sony uvijek brine o kvaliteti i zadovoljstvu svojih klijenata te stoga nudi ažuriranje upravljačkog softvera za fotoaparat Interchangeable Lens Digital Camera SLT-A37. Načine preuzimanja i instaliranja ovog ažuriranja upravljačkog softvera potražite u odjeljku "Preuzimanje i instalacija" na ovoj stranici.

Važno:

Ako imate probleme u vezi s ažuriranjem upravljačkog softvera, kontaktirajte s tvrtkom SonyProvjerite inačicu upravljačkog softvera fotoaparata

Kako biste provjerili inačicu upravljačkog softvera svojeg fotoaparata, slijedite upute u nastavku
Ako je inačica upravljačkog softvera Ver.1.04 ili novija, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Izbornik) --> Setup (Postavljanje) --> Version (Inačica).
 2. Inačica upravljačkog softvera prikazuje se kao na slici u nastavku.

Modeli na koje se ovo odnosi

Ovo ažuriranje upravljačkog softvera vrijedi samo za SLT-A37 koji trenutačno ima inačicu upravljačkog softvera 1.03 ili stariju

Poboljšanja

Ovaj pomoćni program ažurira upravljački softver SLT-A37 na inačicu 1.03 i pruža sljedeće prednosti:


podrška za sljedeće automatske kompenzacijske usklađene objektive: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Zahtjevi sustava

Priprema za ažuriranje upravljačkog softvera

 • Računalni hardver
  • Prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više
  • RAM: 512 MB ili više
   Napomena: Prije ažuriranja upravljačkog softvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjeni baterijski modul s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FM500H
   ili
   Adapter izmjenične struje AC-PW10AM (prodaje se zasebno)

   Napomena: Ažuriranje se može provesti samo ako pokazivač razine napunjenosti baterije pokazuje (tri oznake) ili više. Preporučujemo vam da upotrijebite potpuno napunjenu bateriju ili adapter izmjenične struje AC-PW10AM (prodaje se zasebno).
 • USB-kabel isporučen s fotoaparatom

  Napomena: Uspješnost ažuriranja nije zajamčena s drugim USB-kabelom.

Instalirajte

Važne napomene:

 • Prilikom ažuriranja upravljačkog softvera koristite potpuno napunjeni baterijski modul s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FM500H ili adapter izmjenične struje AC-PW10AM (prodaje se zasebno).
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju ili adapter izmjenične struje, jer u protivnom fotoaparat možda više neće raditi zbog iznenadnog prekida napajanja.
 • Prije toga iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.
 • Tijekom ažuriranja ne prekrivajte senzore okulara (A.); u suprotnom bi se LCD monitor mogao prebaciti na Tražilo. Ako na LCD monitoru ništa ne vidite, pritisnite [gumb FINDER/LCD (TRAŽILO/LCD)] (B.).

1. korak: Preuzmite program za ažuriranje upravljačkog softvera

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Na dnu stranice pročitajte izjavu o ograničenju odgovornosti te se klikom na potvrdni okvir suglasite s uvjetima i odredbama. Zatim kliknite gumb Download (Preuzmi).
 3. Započet će preuzimanje datoteke [Update_SLTA37V104.exe].
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

2. korak: Pokrenite program za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater

 1. Zatvorite sve otvorene programe na računalu.
 2. Dvostruko kliknite datoteku [Update_SLTA37V104.exe] koju ste preuzeli kako biste pokrenuli program za ažuriranje upravljačkog softvera.


  Otvara se prozor programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater.

 3. Prema uputama u prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater na fotoaparatu odaberite Menu (Izbornik) --> Setup (Postavljanje) --> USB Connection (USB veza), a zatim provjerite je li odabrana mogućnost Mass Storage (Masovna pohrana).
  Ako je odabran drugi način pohrane, a ne Mass Storage (Masovna pohrana), odaberite Mass Storage (Masovna pohrana). 4. Ako to još niste učinili, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.
 5. Fotoaparat priključite na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
  Napomena: USB Mode (USB način rada) pojavljuje se na LCD monitoru fotoaparata.
 6. Provjerite je li na programskoj traci u donjem desnom kutu zaslona računala prikazana ikona "Sigurno ukloni hardver".
 7. Nakon što ste navedeno provjerili, kliknite Next (Dalje) u prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater. Slika 4 pojavljuje se u prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater, a slika 5 pojavljuje se na LCD zaslonu fotoaparata.
  • Tijekom ažuriranja prilikom klika na Next (Sljedeće) ne prekrivajte senzore okulara (A. na slici 6); u protivnom bi se LCD monitor mogao prebaciti na Tražilo. Ako na LCD zaslonu ništa ne vidite, pritisnite [FINDER/LCD] (gumb TRAŽILO/LCD)] (B. na slici 6).
  • Ako se na LCD zaslonu fotoaparata ne pojavi slika 5, isključite USB kabel iz fotoaparata i prijeđite na "Postupak oporavka" detaljno opisan na dnu ove stranice.

  Napomena: Od sada ne isključujte fotoaparat dok se ne dovrši ažuriranje upravljačkog softvera.
  Ako računalo ne može pronaći fotoaparat, na zaslonu računala prikazat će se poruka " Could not find the camera for this update." (Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje). Ako do toga dođe, pokušajte sljedeće. - Odspojite USB-kabel i ponovno ga priključite. - Ako računalo ima više USB-priključaka, pokušajte spojiti na njih.
  - Odspojite USB-kabel i ponovno ga priključite.
  - Ako računalo ima više USB-priključaka, pokušajte spojiti na njih.
  Kad se fotoaparat poveže s računalom pomoću USB-kabela, poruka koja traži ponovno pokretanje računala mogla bi se ponekad pojaviti na zaslonu računala. U tom slučaju, uklonite baterijski modul ili adapter izmjenične struje, ponovno pokrenite računalo i slijedite postupak od koraka "2. Start up Firmware Updater" (Pokretanje programa Firmware Updater).

  Slika: 4

  Slika: 5

  Slika: 6

 8. Nakon potvrde zaslona na slikama 4 i 5, kliknite Next (Sljedeće). Trenutačna inačica i inačica nakon ažuriranja pojavit će se u donjem lijevom dijelu zaslona. (Slika 7)
 9. Nakon potvrde da je Current Version (Trenutna inačica) Ver.1.01 ili Ver.1.02 ili Ver.1.03 kliknite Next (Sljedeće).

  Napomena: Ako se pojavi zaslon prikazan na slici 8, ažuriranje nije potrebno. Prema poruci zaustavite USB vezu i kliknite Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite baterijski modul ili adapter izmjenične struje, vratite bateriju ili ponovno povežite adapter izmjenične struje pa uključite fotoaparat.

  Slika 7: Potrebno je ažuriranje.


  Slika 8: Ažuriranje nije potrebno.

 10. Kliknite ikonu "Sigurno ukloni hardver" na programskoj traci u donjem desnom dijelu zaslona računala kako biste zaustavili USB vezu prema uputi sa slike 9.
  Napomena: USB kabel ostavite povezanim i nakon zaustavljanja USB veze na računalu gornjim postupkom.
  Slika 9

 11. Pritisnite središte [multiselektora] kako biste proveli resetiranje fotoaparata.

  Napomena: Kad se pritisne središte [multiselektora] zaslon se isključuje. Prijeđite na sljedeći korak.
 12. U prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater kliknite Next [Dalje] (slika 12).

 13. Nakon resetiranja provjerava se ponovno povezivanje fotoaparata i pojavljuje se zaslon sa slike 13.
 14. Za pokretanje ažuriranja kliknite Pokreni. Tijekom ažuriranja pojavljuje se traka napretka (približno 5 minuta).
  Napomena: Tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat niti odspajajte USB kabel.
  Slika 13

 15. Kad je ažuriranje dovršeno, pojavljuje se zaslon prikazan na slici 14. Kliknite Finish (Završi) i odspojite USB kabel.
  Slika 14

 16. Isključite fotoaparat, uklonite baterijski modul ili adapter izmjenične struje, vratite bateriju ili ponovno povežite adapter izmjenične struje pa uključite fotoaparat.

3. korak: Potvrdite je li inačica upravljačkog softvera fotoaparata Ver.1.04.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Izbornik) --> Setup (Postavljanje) --> Version (Inačica).
 2. Inačica upravljačkog softvera prikazuje se kao na slici u nastavku. (Slika 15)