Informacije o preuzimanju

O ovom ažuriranju (05/02/2013)

Zahvaljujemo se na vašem stalnom interesu za Sonyjeve proizvode.

Sony uvijek brine o kvaliteti i zadovoljstvu svojih klijenata te stoga nudi ažuriranje upravljačkog softvera za fotoaparat Interchangeable Lens Digital Camera SLT-A77. Načine preuzimanja i instaliranja ovog ažuriranja upravljačkog softvera potražite u odjeljku "Preuzimanje i instalacija" na ovoj stranici.

Važno:

Ako imate probleme vezane uz ažuriranje upravljačkog softvera, kontaktirajte SonyProvjerite verziju upravljačkog softvera svojeg fotoaparata

Da biste provjerili verziju upravljačkog softvera svojeg fotoaparata, pratite upute u nastavku
Ako je verzija upravljačkog softvera ver.1.07 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Izbornik] --> Setup [Postavljanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija upravljačkog softvera prikazuje se kao na donjoj slici.

Modeli na koje se ovo odnosi

Ovo ažuriranje upravljačkog softvera vrijedi samo za SLT-A77 koji trenutačno ima verziju upravljačkog softvera 1.06 ili nižu

Poboljšanja

Ovaj pomoćni program ažurira upravljački softver SLT-A77 na verziju 1.07 i pruža sljedeće prednosti:

 • Omogućava podršku za sljedeće automatske kompenzacijske usklađene objektive: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Prethodno ažuriranje (1.06) donijelo je sljedeća poboljšanja:

 1. Dodatna opcija omogućavanja ili onemogućavanja gumba MOVIE
 2. Povećani broj objektiva s automatskom kompenzacijom: SAL30M28,SAL50F14,SAL2470Z,SAL2875,SAL70400G,SAL70200G,SAL35F14G,SAL1635Z

Zahtjevi sustava

Priprema za ažuriranje upravljačkog softvera

 • Računalni hardver
  • Prostor na tvrdom disku: 200 MB ili više
  • RAM: 512 MB ili više
   Napomena: Prije ažuriranja upravljačkog softvera zatvorite sve ostale aplikacijske softvere.
 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Potpuno napunjeni baterijski modul s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FM500H
   ili
   Adapter izmjenične struje AC-PW10AM (prodaje se zasebno)

   Napomena: Ažuriranje se može provesti samo ako pokazivač razine napunjenosti baterije pokazuje (tri oznake) ili više. Preporučujemo vam da upotrijebite potpuno napunjenu bateriju ili adapter izmjenične struje AC-PW10AM (prodaje se zasebno).
 • USB kabel isporučen s fotoaparatom

  Napomena: Ažurirani rad ne jamči se s bilo kojim drugim USB kabelom.

Instalirajte

Važne napomene:

 • Prilikom ažuriranja upravljačkog softvera koristite potpuno napunjeni baterijski modul s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FM500H ili adapter izmjenične struje AC-PW10AM (prodaje se zasebno).
 • Tijekom ažuriranja ne uklanjajte bateriju ili adapter izmjenične struje; u suprotnom fotoaparat možda više neće raditi zbog iznenadnog prekida napajanja.
 • Prije toga iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.
 • Tijekom ažuriranja ne prekrivajte senzore okulara (A.); u suprotnom bi se LCD monitor mogao prebaciti na Tražilo. Ako na LCD monitoru ništa ne vidite, pritisnite [gumb FINDER / LCD (TRAŽILO / LCD)] (B.).

1. korak: Preuzmite program za ažuriranje upravljačkog softvera

 1. Prijavite se kao korisnik s pravima administratora.
 2. Na dnu stranice pročitajte izjavu o odricanju od odgovornosti te se klikom na potvrdni okvir suglasite s uvjetima i odredbama. Zatim kliknite gumb Download [Preuzmi].
 3. Započet će preuzimanje datoteke [Update_SLTA77V107.exe].
 4. Spremite datoteku na radnu površinu računala (preporučeno).

2. korak: Pokrenite program za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater

 1. Zatvorite sve trenutno otvorene programe na računalu.
 2. Dvostruko kliknite datoteku [Update_SLTA77V107.exe] koju ste preuzeli kako biste pokrenuli program za ažuriranje upravljačkog softvera.


  Otvara se prozor programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater.

 3. Prema uputama u prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater na fotoaparatu odaberite Menu [Izbornik] --> Setup [Postavljanje] --> USB Connection [USB veza], a zatim provjerite je li odabrana mogućnost Mass Storage [Masovna pohrana].
  Ako je odabran drugi način pohrane, a ne Mass Storage [Masovna pohrana], odaberite Mass Storage [Masovna pohrana]. 4. Ako to još niste učinili, iz fotoaparata uklonite memorijsku karticu.
 5. Fotoaparat priključite na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
  Napomena: USB Mode [USB način rada] pojavljuje se na LCD monitoru fotoaparata.
 6. Provjerite je li na programskoj traci u donjem desnom kutu zaslona računala prikazana ikona "Sigurno ukloni hardver".
 7. Nakon što ste gore navedeno provjerili kliknite Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater. Slika 1 pojavljuje se u prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater, a slika 2 pojavljuje se na LCD zaslonu fotoaparata.
  • Tijekom ažuriranja prilikom klika na Next [Dalje] ne prekrivajte senzore okulara (A. na slici 2.1); u suprotnom bi se LCD monitor mogao prebaciti na Tražilo. Ako na LCD monitoru ništa ne vidite, pritisnite [gumb FINDER / LCD (TRAŽILO / LCD)] (B. na slici 2.1).
  • Ako se na LCD zaslonu fotoaparata ne pojavi slika 2, isključite USB kabel iz fotoaparata i prijeđite na "Postupak oporavka" detaljno opisan na dnu ove stranice.
  Napomena: Od sada ne isključujte fotoaparat dok se ne dovrši ažuriranje upravljačkog softvera.
  Slika 1Slika 2
  Slika 2.1

 8. Nakon provjere zaslona na slikama 1 i 2 kliknite Next [Dalje] Trenutna verzija i verzija nakon ažuriranja pojavit će se u donjem lijevom dijelu zaslona. (Slika 3)
 9. Nakon što potvrdite da je Current Version [Trenutna verzija]Ver.1.03, Ver.1.04, Ver.1.05 ili Ver.1.06 kliknite Next [Dalje].
  Ako se pojavi zaslon prikazan na slici 4, ažuriranje nije potrebno. Prema poruci zaustavite USB vezu i kliknite Finish [Završi]. Isključite fotoaparat, uklonite baterijski modul ili adapter izmjenične struje, vratite bateriju ili ponovno povežite adapter izmjenične struje pa uključite fotoaparat.
  Slika 3: Potrebno je ažuriranje.

  Slika 4: Ažuriranje nije potrebno.

 10. Kliknite ikonu "Sigurno ukloni hardver" na programskoj traci u donjem desnom dijelu zaslona računala kako biste zaustavili USB vezu prema uputi sa slike 5.
  Napomena: USB kabel ostavite povezanim i nakon zaustavljanja USB veze na računalu gornjim postupkom.
  Slika 5

 11. Pritisnite središte [multiselektora] kako biste proveli resetiranje fotoaparata.


  Napomena: Kad se pritisne središte [multiselektora] zaslon se isključuje. Prijeđite na sljedeći korak.
 12. U prozoru programa za ažuriranje upravljačkog softvera Firmware Updater kliknite Next [Dalje] (slika 5).
 13. Nakon resetiranja provjerava se ponovno povezivanje fotoaparata i pojavljuje se zaslon sa slike 6.
 14. Za pokretanje ažuriranja kliknite Pokreni. Tijekom ažuriranja pojavljuje se traka napretka (približno 5 minuta).
  Napomena: Tijekom ažuriranja nikada ne isključujte fotoaparat niti ne odspajajte USB kabel.
  Slika 6

 15. Kad je ažuriranje dovršeno pojavljuje se zaslon prikazan na slici 7. Kliknite Završi i odspojite USB kabel.
  Slika 7

 16. Isključite fotoaparat, uklonite baterijski modul ili adapter izmjenične struje, vratite bateriju ili ponovno povežite adapter izmjenične struje pa uključite fotoaparat.

3. korak: Provjerite je li verzija upravljačkog softvera fotoaparata Ver.1.07.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Izbornik] --> Setup [Postavljanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija upravljačkog softvera prikazuje se kao na donjoj slici.

Postupak oporavka

Ako uspostavljanje USB veze nije bilo uspješno, pratite upute u nastavku:

 1. Uključite fotoaparat.
 2. Istodobno pritisnite gumbe MENU [IZBORNIK], Playback [Reprodukcija] i MOVIE [FILM].
 3. Tijekom pritiskanja ovih gumba isključite fotoaparat.
 4. Otpustite gumbe i pričekajte više od 30 sekundi.
 5. Ponovno istodobno pritisnite gumbe MENU [IZBORNIK], Playback [Reprodukcija] i MOVIE [FILM].
 6. Tijekom pritiskanja ovih gumba uključite fotoaparat.
 7. Otpustite gumbe.

Nakon provođenja gornjeg postupka pokušajte ponovno ažurirati počinjući od koraka 2.3.