Informacije o preuzimanju

O ovoj nadogradnji (25/12/2014) :

Ovaj pomoćni program nadograđuje upravljački softver SMP-N100 na verziju M05.R.086 i pruža sljedeće prednosti:

 • Improves the encryption security

Prednosti koje su pružale prethodne nadogradnje uključene u verziji M05.R.086:

 • Dodaje podršku za značajku Party Streaming™
 • Dodaje podršku za značajku Renderer
 • Poboljšava HDMI veze


Upozorenje:

 • Ovaj pomoćni program je namijenjen samo za korištenje s upravljačkim softverom SMP-N100 koji se prodaje u Europi. U svim zemljama ne prodaju se svi modeli.
 • Pažljivo pratite upute za upravljački softver. Nepoštivanje uputa može dovesti do prekida postupka upravljačkog softvera i neodzivanja sustava ili do potrebe za njegovim popravkom.
 • Ne isključujte player niti ga ne odspajajte iz zidne utičnice izmjenične struje. Gubitak napajanja tijekom instalacije upravljačkog softvera može dovesti do neodzivanja sustava ili do potrebe za njegovim popravkom.
 • SMP-N100 će se vratiti na tvorničke postavke. Nakon instaliranja nadogradnje trebat ćete ponovno konfigurirati player.

Priprema

Provjerite verziju upravljačkog softvera sustava:

 • Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen Network Media Player.
 • Uključite Network Media Player.
 • Prije nastavka pričekajte dok se na zaslonu televizora ne pojavi izbornik xross media bar™.
 • Pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite "Setup" [Postavljanje] - "System Settings" [Postavke sustava], a zatim pritisnite tipku ENTER.
 • Pomoću strelica na daljinskom upravljaču označite "System Information" [Informacije sustava], a zatim pritisnite tipku ENTER.
 • Verzija upravljačkog softvera koji je trenutno instaliran na Network Media playeru prikazat će se prema donjoj slici na zaslonu televizora:

  SOFTWARE VERSION M.05.R.071

  Ako je broj verzije softvera M.05.R.086 ili veći, tada nije potrebno instalirati ovu nadogradnju upravljačkog softvera.

Upravljački softver SMP-N100 Network Media playera može se nadograditi samo provođenjem Network Upgrade [Mrežna nadogradnja].

 • Da biste proveli nadogradnju, pomoću Ethernet kabela trebate povezati Network Media player na internetski izvor.
 • Više informacije potražite u odjeljku "Postupak mrežne nadogradnje" u nastavku.

 • Prije preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke pažljivo i temeljito pročitajte sve informacije. Nepoštivanje uputa može dovesti do neodazivanja playera ili potrebe za njegovim popravkom.
 • Ne isključujte Network Media player niti ga ne odspajajte iz zidne utičnice izmjenične struje. Gubitak napajanja tijekom instalacije nadogradnje upravljačkog softvera može dovesti do neodzivanja Network Media playera ili do potrebe za njegovim popravkom.
 • Da biste uporabili ovaj način nadogradnje, potrebno je da je player ispravno povezan na aktivnu internetsku vezu.
 • Da biste proveli nadogradnju upravljačkog softvera, potrebno je da je player ispravno povezan na kompatibilni televizor.

Postupak nadogradnje upravljačkog softvera obično traje 15 do 30 minuta, ovisno o konfiguraciji sustava i mrežnoj vezi.

 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaze na koje se spojen Network Media player.
 2. Povežite LAN terminal na Network Media playeru na internetski izvor pomoću Ethernet kabela.
 3. Uključite Network Media player.
 4. Na traci xross media bar™ pomoću strelica na daljinskom upravljaču odaberite "Setup" - "Network Update" [Postavljanje - Ažuriranje mreže], a zatim pritisnite tipku ENTER.
 5. Na televizoru se prikazuje poruka "Perform version update?" [Provesti ažuriranje verzije?].
 6. Odaberite "OK", a zatim pritisnite tipku ENTER.
 7. Počinje postupak preuzimanja, a zaslon preuzimanja prikazuje se na zaslonu televizora.
 8. Tijekom preuzimanje na zaslonu TV-a prikazuje se poruka "DL */9".
  Napomena : Simbol "*" mijenja se od "0" do "9," pokazujući napredak preuzimanja.
 9. Nakon dovršetka preuzimanja počinje nadogradnja,a na prednjoj ploči prikaza pojavljuje se "VUP".
 10. Tijekom instalacije nadogradnje na zaslonu TV-a prikazuje se poruka "VUP */9".
  Napomena : Simbol "*" mijenja se od "0" do "9," pokazujući napredak nadogradnje.
 11. Network Media player će se automatski isključiti.
 12. Uključite Network Media player.
 13. Provjerite trenutnu verziju upravljačkog softvera kako biste potvrdili da je nadogradnja uspješno instalirana.

Napomena:

 • Ako su posljednje tri znamenke broja verzije 086, nadogradnja upravljačkog softvera je uspješna.

Mogući problemi vezani uz mrežno ažuriranjePri izvršavanju mrežne nadogradnje na zaslonu televizijskog prijemnika nalazi se poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može se potvrditi], a vi ne možete nadograditi upravljački softver.

Problem može biti u mrežnoj vezi. Provjerite jesu li mrežne postavke za SMP-N100 odgovarajuće.

 1. Provjerite Ethernet kabel kako biste se uvjerili da je sigurno priključen na "LAN" terminal na playeru i na internetski izvor.
 2. Provjerite mrežne postavke Network Media playera te ima li player vlastitu IP adresu. Ako koristite proxy poslužitelj, umjesto naziva glavnog proxy poslužitelja u polje "Proxy Server" [Proxy poslužitelj] upišite IP adresu proxy poslužitelja koji koristite.
 3. Ponovno pratite Upute za mrežnu nadogradnju.


Tijekom postupka nadogradnje isključilo se napajanje.

Uključite Network Media player, a zatim ponovno pratite upute za nadogradnju mreže.Postupak mrežne nadogradnje sastoji se od dva dijela: preuzimanja i nadogradnje. Ako se nakon dovršetka preuzimanja, postupak nadogradnje upravljačkog softvera ne završi nakon više od 30 minuta izvođenja.

 1. Isključite kabel napajanja izmjeničnom strujom (kabel glavnog napajanja) iz zidne utičnice (glavno napajanje), a zatim ga ponovno nakon nekoliko minuta uključite.
 2. Uključite napajanje za SMP-N100.
 3. Ponovno provedite postupak mrežne nadogradnje.
 4. Ako se stanje nakon ponovne nadogradnje ne popravi, kontaktirajte Sony.