Informacije o preuzimanju

Pažljivo pročitajte sljedeće upute.

Važno: Ako još na računalo niste instalirali softver , tada prije povezivanja Network Walkmana na svoje računalo morate preuzeti i instalirati upravljački program. Nakon povezivanja uređaja možete instalirati program MP3 File Manager. Imajte u vidu da je program MP3 File Manager instaliran na Network Walkman putem računala.

Ovi upravljački programi podržavaju sljedeće proizvode:

Njihovi zahtjevi sustava su sljedeći:

 • CPU: Pentium II 400MHz ili jači
 • RAM: 64MB ili više
 • HDD: 5MB ili više
 • Prikaz: 800x600 16 bitni ili više
 • USB priključak podržava USB (prije pod nazivom USB1.1)

Instalirajte

Za preuzimanje upravljačkog programa i programa MP3 File Manager Installer pratite sljedeći postupak:

 1. Stvorite mapu za pohranjivanje preuzetih datoteka na tvrdi disk. U donjem postupku pretpostavljamo da je stvorena mapa C:\mp3_Inst.
 2. Da biste prihvatili izjavu o odricanju od odgovornosti i preuzeli sljedeće datoteke, kliknite "Preuzmi":
  • Upravljački program: PA_driver.exe (ako je potreban)
  • MP3 File Manager:
   • MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe (engleski) ili
   • MP3FileManager1.1_AE.pdf (Korisnički priručnik)
 3. Instalirajte upravljački program (ako je potrebno):
  1. Zatvorite sve aplikacije.
  2. Dvostruko kliknite datoteku PA_driver.exe za početak instalacije, a zatim pratite upute na zaslonu.
  3. Kada je instalacija dovršena kliknite "Završi".
 4. Instalirajte program MP3 File Manager:
  1. Spojite Network Walkman na računalo pomoću isporučenog namjenskog USB kabela.
  2. Dvostruko kliknite MP3 File Manager_1.1_UpdateENU.exe ili MP3 File Manager_1.1_UpdateFRA.exe za početak instalacije.
  3. Kliknite "Dalje" kako biste prešli na sljedeći zaslon, a zatim odaberite "Network Walkman (E:)" ili (or "Uklonjivi disk (E:)") u okviru s padajućim popisom. (Napomena: Slovo pogona "(E:)" može varirati ovisno o vašem okruženju).
  4. Ako se "Network Walkman (E:)" ne pojavi u okviru s padajućim popisom, odspojite i ponovno spojite Network Walkman, a potom kliknite gumb "Ponovno skeniraj".
  5. Nastavite pratiti upute na zaslonu, a zatim kliknite "Završi"
 5. Nakon instalacije provjerite jesu li aplikacija MP3 File Manager i odnosne datoteke u mapi "ESYS" uspješno instalirane na Network Walkman prateći sljedeći postupak:
  1. Otvorite "Moje računalo", a zatim dvostruko kliknite ikonu "Network Walkman (E:)" (ili "Uklonjivi disk (E:)") kako biste prikazali sadržaj ugrađene flash memorije na svojem Network Walkmanu.
  2. Dvostruko kliknite mapu "ESYS" da je otvorite. Ako su sljedeće datoteke pohranjene u mapi "ESYS", tada je softver MP3 File Manager uspješno instaliran:
   • CHNDLL.dll (48 KB)
   • help.htm (5.66 KB)
   • MP3FileManager.exe (1.72MB)

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe

Veličina datoteke

 • -