EULA (End-User-License-Agreement)

Preuzimanja softvera i online aplikacije: ograničenja i odricanja od odgovornosti

Svi upravljački programi, softver, programi (uključujući sve nadogradnje i ažuriranja), priključni moduli preglednika, periferni uređaji i ostale aplikacije, računalne usluge ili uslužni programi, sve pretplate povezane s ovim web-mjestom te sve datoteke i slike koje su ugrađene u softver ili su pomoću njega stvorene, cjelokupan softver koji je omogućen Korisnicima radi lakšeg pristupa ili u vezi s programima i drugim materijalima koji su dostupni za preuzimanje, ili su dostupni u obliku udaljene aplikacije ili usluge, iz sadržaja Web-mjesta (Uslužni programi) pružaju se putem podrške i usluge za Korisnike. Vlasnička prava na Uslužne programe (bilo da su preuzeti ili nisu) ne prenose se na Korisnike i ona pripadaju (kao i sva prava intelektualnog vlasništva u tom smislu) tvrtki Sony, njezinim podružnicama ili odgovarajućim davateljima licence.

Korisnikovu upotrebu Uslužnih uređaja određivat će i odredbe bilo kojeg povezanog mrežnog ili izvanmrežnog dokumenta, licencnog ugovora za krajnjeg korisnika ili drugog relevantnog ugovora, kao i odredbe i uvjeti koje navede odgovarajući dobavljač ili davatelj licence (ugovor EULA) (koji će zamijeniti ove Odredbe u slučaju bilo kakvih odstupanja od ovi Odredbi). Ako Uslužni program nije popraćen ugovorom EULA, licenca za Uslužni program izdaje vam se kao pojedinačnom korisniku, na neprenosivoj, neisključivoj i opozivoj osnovi.

Uslužni programi mogu se upotrebljavati samo kako je navedeno u odgovarajućem ugovoru EULA. Korisnik ne smije reproducirati, kopirati, iznajmljivati, davati u zakup, provoditi obrnuti inženjering, rastavljati ili prodavati Uslužne programe, osim u mjeri koja je izričito dopuštena ugovorom EULA ili važećim zakonom. Neovlaštena upotreba Uslužnih programa predstavlja kršenje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, a tvrtka Sony ili odgovarajući davatelj licence (prema potrebi) pridržavaju sva prava.
Tvrtka Sony ne daje nikakva jamstva u pogledu preciznosti ili pouzdanosti rezultata ili učinka proizišlog iz upotrebe Uslužnih programa. Sony ne prihvaća nikakvu odgovornost za gubitak podataka ili štetu prouzročenu instaliranjem ili upotrebom bilo kojeg preuzetog Uslužnog programa i ne daje nikakvo jamstvo niti prihvaća ikakvu odgovornost u vezi s Uslužnim programima. Sony preporučuje Korisnicima (a Korisnici jamče da će uvijek tako i postupiti) da uvijek izrade i zadrže kopiju svih podataka u hardverskim uređajima (koji sadrže Uslužne programe ili će se oni na njih instalirati ili u njima upotrebljavati) prije instaliranja ili upotrebe bilo kojeg Uslužnog programa.
Tvrtka Sony i njezine podružnice ne nude (osim kako je izričito navedeno u odgovarajućem ugovoru EULA, ako je navedeno) podršku ili pomoć za upotrebu, instaliranje ili održavanje bilo kojeg Uslužnog programa ili za rješavanje poteškoća ili problema do kojih može doći uslijed upotrebe ili instalacije Uslužnih programa.

Prihvaćate da Uslužni programi i prateća dokumentacija i/ili tehničke informacije mogu podlijegati važećim zakonima i propisima o kontroli izvoza. Suglasni ste da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Uslužne programe, izravno ili neizravno, kršeći bilo koji takav zakon ili propis.
U dijelovima u kojima tvrtka Sony pristaje (u pisanom obliku) pružiti tehničku podršku u vezi s nekim proizvodom tvrtke Sony, tu će podršku pružiti samo za odgovarajuće proizvode tvrtke Sony čiji su operacijski sustav i ostali softver istog oblika i verzije kao proizvodi isporučeni iz tvornice tvrtke Sony ili njezine podružnice i može odlučiti da neće pružiti takvu podršku za proizvode tvrtke Sony na kojima su Uslužni programi naknadno instalirani ili učitani.

Odgovarajući ugovori EULA mogu nametati dodatna isključenja iz jamstva i odgovornosti ili ograničenja za Uslužne programe.

Preuzimanje bilo kojeg Uslužnog programa znači prihvaćanje ovih Odredbi. Ako se ne slažete s ovim Odredbama, ne smijete preuzeti nijedan Uslužni program ni prateću online dokumentaciju.