• Dimenzije (Š x V x D)

    265 x 43 x 199 mm

   • Masa

    0,9 kg

   • Reprodukcija

    DA

   • Veliko povećanje rez. (Precision CinemaHD nadogr.)

    DA

   • HDMI®

    DA

   • DVD 24p izlaz

    DA

   • Koaksijalni, optički

    DA, DA

   • NTSC/PAL

    DA / DA

   • Deep Color

    DA (16-bitno)

   • Roditeljska kontrola

    DA

   • Čuvar zaslona/Lako post./PhotoTV HD

    DA / DA / DA

   • Ažuriranje programskih datoteka

    DA

   • Prikaz uživo/titl/preporuka

    DA / DA / DA

   • Roditeljska kontrola

    DA

   • USB tipkovn. (samo 101)/Aut. pripr.

    DA (samo 101) / DA

   • BRAVIA Sync

    DA

   • Prikaz slajdova s fotogr. uz glazbu

    DA

   • Aplikacije

    DA

   • Ulazni i izlazni terminali

    HDMI® izlaz (1 stražnji); koaksijalni audio izlaz (1 stražnji); Ethernet (1 stražnji); USB (1 prednji)

   • Potrošnja energije

    8,8 W

   • Dodatna oprema

    Daljinski upravljač (RMT-B127P); baterije (AAA x 2); upute za upotrebu; jamstveni list

   • Potrošnja energije (mrežno stanje pripravnosti) – priključci

    3,6 W (Ethernet) / 3,6 W (HDMI CEC) / 3,6 W (svi priključci i mreže povezani)

   • Aktivirano stanje pripravnosti

    Nakon 20 minuta

   • Prekidač za uključivanje/isključivanje bežičnih mreža

    nije na raspolaganju

   • Aktivirano mrežno stanje pripravnosti – priključci

    Nakon 20 minuta (Ethernet, HDMI CEC)

   • Potrošnja energije (stanje pripravnosti)

    0,2 W

  • Daljinski upravljač (RMT-B127P)
  • Baterije (vrsta AAA) x 2
  • Upute za korištenje
  • Jamstveni list