• Dimenzije (Š x V x D)

    255 x 39 x 192 mm

   • Masa

    0,9 kg

   • Reprodukcija

    Usporena reprodukcija (unaprijed/unatrag), Nasumična reprodukcija, Play / Stop / Pause, REV/ FWD, Reprodukcija prethodnog/ sljedećeg, koraka (FWD/REV)

   • Veliko povećanje rez. (Precision CinemaHD nadogr.)

    Da

   • HDMI®

    Da

   • DVD 24p izlaz

    Da

   • Koaksijalni, optički

    Da, ne

   • 24p True Cinema™

    Da

   • Pretvaranje 2D›3D

    Da

   • Deep Color

    Da (16 bita)

   • Ugrađena Wi-Fi® tehnologija

    Da (2,4 GHz, 5 GHz), s tehnologijom MIMO

   • Roditeljska kontrola

    Da

   • Čuvar zaslona/Lako post./PhotoTV HD

    Ne/Da/Ne

   • Ažuriranje programskih datoteka

    Da (mreža, USB)

   • Prikaz uživo/titl/preporuka

    Da/Da/Da

   • Roditeljska kontrola

    Da

   • USB tipkovn. (samo 101)/Aut. pripr.

    Da (samo 101) / Da

   • BRAVIA Sync

    Da

   • Prikaz slajdova s fotogr. uz glazbu

    Da (CD, USB)

   • Ulazni i izlazni terminali

    1 HDMI izlaz (stražnji), 1 koaksijalni audio izlaz (stražnji), 1 USB ulaz (prednji), 1 Ethernet priključak (stražnji)

   • Potrošnja energije

    12 W

   • Potrošnja energije (mrežno stanje pripravnosti) – priključci

    2,2 W (Ethernet, HDMI-CEC) / 2,1 W (Wi-Fi) / 3,0 W (svi priključci i mreže povezani)

   • Aktivirano stanje pripravnosti

    Nakon 20 minuta

   • Potrošnja energije (isključen uređaj)

    nije dostupno

   • Prekidač za uključivanje/isključivanje bežičnih mreža

    Da biste to omogućili/onemogućili, mogućnost "Internetske postavke" u odjeljku "Mrežne postavke" postavite na "Bežična konfiguracija (ugrađeno) / Žična konfiguracija".

   • Aktivirano mrežno stanje pripravnosti – priključci

    Nakon 20 minuta (Ethernet / HDMI-CEC / Wi-Fi)

   • Potrošnja energije (stanje pripravnosti)

    0,5 W

  • Da (jednostavni priručnik / web priručnik)