Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • XR-55A80J
 • XR-55A83J
 • XR-55A84J
 • XR-65A80J
 • XR-65A83J
 • XR-65A84J
 • XR-77A80J
 • XR-77A83J
 • XR-77A84J
 • XR-55A90J
 • XR-65A90J
 • XR-83A90J

Ažuriranje je kompatibilno sa svim verzijama programskih datoteka svih primjenjivih modela.

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Dodavanje podrške za mobilnu aplikaciju TV Channel Editor for BRAVIA za povezivanje na televizor preko mreže
 • Rješavanje problema kad je smanjena kvaliteta slike na internom tuneru pod određenim uvjetima
 • Rješavanje problema kad se padovi u zvuku mogu čuti s povezanog HDMI izvora u VRR načinu
 • Rješavanje problema kad se ne čuje zvuk prilikom upotrebe određenih grafičkih kartica za računalo u 4K 120 Hz načinu rada
 • Poboljšava sigurnost

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pogledajte prethodne prednosti i poboljšanja

Ograničenja

 • Samo za upotrebu s televizorima koji se prodaju u Europi. Navedeni modeli ne prodaju se u svim državama/regijama.
 • Provjerite je li vaš model na popisu primjenjivih modela navedenih na vrhu ove stranice.
 • Ne pokušavajte instalirati ovaj softver na model televizora koji nije naveden na ovoj stranici. Time biste potencijalno mogli stvoriti probleme s funkcionalnostima televizora.

Priprema

Provjerite verziju softvera

Možda je softver već ažuriran. Ako niste sigurni, možete lako provjeriti koju verziju softvera imate slijedeći ove upute:

 1. Na daljinskom upravljaču za televizor pritisnite gumb HELP (Pomoć) ili pritisnite gumb (Input (Ulaz)), a zatim odaberite Help (Pomoć).
  Napomena: Ako Help (Pomoć) nije prikazan na zaslonu za odabir ulaza, odaberite Edit (Uredi) i dodajte Help (Pomoć).
 2. Broj verzije softvera na TV zaslonu prikazuje se ispod naziva modela.
  • Model: KD- / KE- / XBR- / XR-xxxxxxxx
  • Verzija softvera: PKG-xxxxxxxx

Ako je broj verzije PKG6.7480.xxxx ili noviji, već imate najnoviju verziju softvera te nije potrebno ažuriranje.

Programske datoteke na BRAVIA TV-u možete ažurirati na dva načina:

 • Upotreba funkcije Automatically check for update (Automatska provjera ažuriranja) (jednostavno)
  Napomena: Televizor će možda prikazati poruku Software is up to date (Softver je ažuriran) čak i ako novija verzija nije instalirana. Ažuriranja putem funkcije Automatic software download (Automatsko preuzimanje softvera) odvijaju se u intervalima i možda nisu odmah dostupna. Pokušajte ponovno kasnije. Ako želite sada ažurirati softver, slijedite upute za preuzimanje i instaliranje ažuriranja s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona.
 • Upotreba USB izbrisivog memorijskog pogona

Upotreba funkcije Automatically check for update (Automatska provjera ažuriranja) (jednostavno):

Tvrtka Sony pruža ažuriranja softvera kako bi se poboljšale funkcionalnosti televizora i korisnicima pružilo najnovije iskustvo gledanja televizora. Najjednostavniji način za primanje ažuriranja softvera je upotrebom funkcije Automatically check for update (Automatska provjera ažuriranja). Ta je postavka omogućena prema zadanom.
Ako ste omogućili funkciju Automatically check for update (Automatska provjera ažuriranja) u nastavku, automatski ćete primiti obavijest za ažuriranje televizora.

 1. Na daljinskom upravljaču za televizor pritisnite gumb HELP (Pomoć) ili pritisnite gumb (Input (Ulaz)), a zatim odaberite Help (Pomoć).
  Napomena: Ako Help (Pomoć) nije prikazan na zaslonu za odabir ulaza, odaberite Edit (Uredi) i dodajte Help (Pomoć).
 2. Odaberite Status & Diagnostics (Status i dijagnostika).
  Napomena: Ako se Status & Diagnostics (Status i dijagnostika) ne prikažu, preskočite ovaj korak.
 3. Odaberite System software update (Ažuriranje softvera sustava).
 4. Odaberite Automatically check for update (Automatska provjera ažuriranja).

Novo ažuriranje programskih datoteka uvodit će se postupno na sve televizore povezane s internetom tijekom tjedana nakon izdanja.

VAŽNO: Sljedeći odjeljci „System Requirements” (Zahtjevi sustava), „File Info” (Informacije o datoteci) i „Download & Install” (Preuzmi i instaliraj) odnose se na postupak ažuriranja putem USB izbrisivog memorijskog pogona. Možete ih zanemariti ako ste ažuriranje dovršili s pomoću funkcije „Automatically check for update” (Automatska provjera ažuriranja).

Ostala česta pitanja o savjetima za rješavanje problema pogledajte na web-mjestu za podršku tvrtke Sony u dijelu Questions and Answers (Pitanja i odgovori).

Upotreba USB izbrisivog memorijskog pogona:

Softver možete ažurirati i s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona. Ako internetska veza na televizoru nije postavljena ili ne želite čekati ažuriranje putem funkcije Automatically check for update (Automatska provjera ažuriranja), softver pokušajte preuzeti i ažurirati s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona prema uputama u nastavku.

Zahtjevi sustava

Što vam je potrebno

 • računalo s pristupom internetu
 • USB izbrisivi memorijski pogon
  * Možete ažurirati televizor čak i ako na USB izbrisivom memorijskom pogonu ima drugih datoteka.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje programskih datoteka na ver.6.7480 za televizor

Naziv zip datoteke

 • sony_atvotafull_2020_1607480100_eua_auth.zip

Verzija datoteke

 • 6.7480

Veličina datoteke

 • 1 929 283 230 bajtova

Datum izdanja

 • 06-12-2023

Preuzimanje i instaliranje

Važna obavijest

 • Pažljivo pročitajte upute jer biste u protivnom mogli uzrokovati kvar ili oštećenje televizora.
 • Za vrijeme ažuriranja nemojte isključivati televizor ili ga iskopčati iz napajanja.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.
 • Prije nego što započnete ažuriranje programskih datoteka, zaustavite sva snimanja (samo za modele s funkcijom USB HDD snimanja).

Kako preuzeti ažuriranje:

Prije instaliranja ažuriranja morate ga preuzeti s interneta i spremiti na USB izbrisivi memorijski pogon.

 1. Pritisnite gumb Download (Preuzmi) na vrhu stranice, a zatim pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
 2. Kad prihvatite uvjete i odredbe, pritisnite gumb Download (Preuzmi) na dnu stranice kako biste datoteku za ažuriranje preuzeli na svoje računalo.
 3. Potvrdite naziv preuzete datoteke i veličinu (pogledajte odjeljak File Info (Informacije o datoteci)).
 4. Izdvojite preuzetu datoteku na lokaciju na računalu koju ćete lako pronaći.
 5. Pobrinite se da je mapa sony_tvotafull_202x_zzzzzzzzzz_yyy_auth izrađena i sadržava sljedeće datoteke:
  • sony_dtvxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx_zzzzzzzzzzzzzz.zip
  • sony_dtvxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx_zzzzzzzzzzzzzz_xxxx.dep
 6. Umetnite USB izbrisivi memorijski pogon u računalo.
 7. Idite na lokaciju na kojoj su spremljene izdvojene datoteke i kopirajte (ili povucite i ispustite) dvije datoteke iz mape sony_tvotafull_202x_zzzzzzzzzz_yyy_auth u korijenski direktorij USB izbrisivog memorijskog pogona.
  Napomena: Korijenski direktorij prvi je ili najviši direktorij na uređaju u kojem se nalaze sve ostale mape.
 8. Izvadite USB izbrisivi memorijski pogon iz računala i nastavite do sljedećeg odjeljka.

1. korak: Instaliranje ažuriranja

Nakon što ste preuzeli datoteku za ažuriranje i pripremili USB uređaj, možete je instalirati na televizor. Postupak može trajati do 10 minuta, a tijekom instalacije vaš će se televizor samostalno isključiti i ponovno uključiti. Slijedite ove korake:

 1. Na daljinskom upravljaču za televizor pritisnite i držite gumb POWER (Napajanje) barem tri sekunde i odaberite Restart (Ponovno pokreni). Ovisno o modelu i operacijskom sustavu, možda ćete trebati pritisnuti i držati gumb POWER (Napajanje) na daljinskom upravljaču otprilike 5 sekundi ili dok se pojavi poruka Power off (Isključeno napajanje).
 2. Provjerite je li drugi USB uređaj umetnut u televizor.
 3. Priključite USB izbrisivi memorijski pogon koji sadrži dvije izdvojene datoteke u USB ulaz na televizoru.
  Napomena: Ako televizor ima više USB ulaza, možete upotrijebiti bilo koji USB utor.
 4. Nakon što televizor prepozna USB izbrisivi memorijski pogon, na TV-u će se pojaviti niz različitih poruka. Slijedite upute na zaslonu.
  Napomena: Ako se poruke ne pojave automatski, upotrijebite daljinski upravljač kako biste isključili i ponovno uključili televizor.
 5. Započinje postupak ažuriranja, a indikator POWER (Napajanje) na televizoru počinje treperiti bijelom bojom te se prikazuje zaslon napretka ažuriranja na televizoru.
 6. Nakon nekoliko minuta televizor će se isključiti i ponovno uključiti kako bi se ažuriranje dovršilo.
  UPOZORENJE! Tijekom postupka instalacije softvera:
  • Nemojte uklanjati USB uređaj
  • Nemojte isključivati televizor
  • Nemojte prekidati vezu između televizora i izvora napajanja
 7. Televizor će se automatski ponovno pokrenuti kad se ažuriranje dovrši.
 8. Pažljivo uklonite USB uređaj iz USB utora.

2. korak: Provjerite je li ažuriranje bilo uspješno

Provjerite trenutačnu verziju softvera kako biste bili sigurni da je ažuriranje uspješno instalirano.

 • Ako je broj verzije PKG6.7480.xxxx, ažuriranje softvera je uspješno.
 • Ako broj verzije softvera nije PKG6.7480.xxxx, ponovno preuzmite i instalirajte ažuriranje.

Pitanja i odgovori

Često postavljana pitanja

 • Hoće li se moje osobne postavke izbrisati nakon ažuriranja?
  Ne, sve se vaše osobne postavke čuvaju.
 • Mogu li instalirati stariju verziju softvera?
  Ne. Instaliranje starije verzije softvera nije moguće ako želite da televizor radi optimalnom učinkovitošću. Najnovija verzija softvera sadrži sve prednosti i poboljšanja prethodne verzije.
 • Je li normalno da se tijekom postupka ažuriranja televizor isključi?
  Da, normalno je da se tijekom postupka ažuriranja televizor ponovno pokrene. Za vrijeme instaliranja novog softvera televizoru treba više vremena za ponovno pokretanje.
 • Kad trebam umetnuti USB izbrisivi memorijski pogon?
  Možete umetnuti USB izbrisivi memorijski pogon kad je televizor ON (Uključeno). Dovršite Initial setup (Početno postavljanje) prije nego što pokušate ažurirati.

Što učiniti ako se tijekom ažuriranja programskih datoteka televizora pojave problemi

Ako se na zaslonu televizora pojavi poruka An error occurred during the software update (Dogodila se pogreška prilikom ažuriranja softvera) ili Software cannot be updated using this USB device (Softver se ne može ažurirati upotrebom ovog USB uređaja), provedite sljedeće postupke kako biste pronašli moguća rješenja:

 1. Isključite televizor pritiskom gumba POWER (Napajanje) na TV-u.
 2. Ponovno pritisnite gumb POWER (Napajanje), a zatim ponovite postupak instaliranja.

Ako se na zaslonu televizora prikaže poruka No newer version of the TV software was found (Nije pronađena novija verzija softvera televizora), na televizoru je već instalirana najnovija verzija softvera te nije potrebno ažuriranje.

Napomena: Ako pokušavate ažurirati softver s pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona, provjerite sljedeće.

 • Provjerite je li USB izbrisivi memorijski pogon ispravan.
 • Pogon mora biti formatiran prema standardima FAT16, FAT32, exFAT ili NTFS.
 • Ovisno o veličini i strukturi direktorija drugih datoteka na pogonu, ažuriranje može biti neuspješno čak i ako upotrebljavate USB izbrisivi memorijski pogon koji udovoljava gornjim uvjetima. Ako ažuriranje i dalje nije uspješno, izbrišite ostale datoteke i ponovno pokušajte ažuriranje s USB izbrisivim memorijskim pogonom na kojem se nalazi samo datoteka za ažuriranje. Ako ažuriranje i dalje nije uspješno, formatirajte USB izbrisivi memorijski pogon prema standardu FAT32 i pokušajte ponovno.

Ostala česta pitanja o savjetima za rješavanje problema pogledajte na web-mjestu za podršku tvrtke Sony u odjeljku Questions and Answers (Pitanja i odgovori).