Modeli na koje se ovo odnosi

Informacije se odnose na sljedeće modele:

 • HT-CT800
 • HT-MT500

Informacije o preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšava povezivanje s mrežom

Prethodne prednosti i poboljšanja

Pogledajte prethodne prednosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Programske datoteke tankog zvučnog sustava za ver. M39.R.0518

Verzija datoteke

 • M39.R.0518

Veličina datoteke

 • 223 MB (234 802 932 bajtova)

Datum izdanja

 • 17-02-2022

Priprema

Provjerite verziju programskih datoteka

Vaše su programske datoteke možda već ažurirane, a naročito ako imate novi tanki zvučni sustav. Ako je broj verzije M39.R.0518 ili noviji, ne trebate provesti ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete jednostavno provjeriti koju verziju programskih datoteka imate:

 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz u koji je priključen vaš tanki zvučni sustav. Ako je tanki zvučni sustav priključen na priključak HDMI2, odaberite HDMI2 kao ulaz.
 2. Uključite tanki zvučni sustav.
 3. Na daljinskom upravljaču pritisnite HOME (Početni zaslon) i pričekajte dok se ne pojavi zaslon HOME (Početni zaslon).
 4. Na zaslonu HOME (Početni zaslon) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite SetupSystem Settings (Postavljanje → Postavke sustava), a zatim pritisnite tipku ENTER (Unos).
 5. Označite opciju System Information (Informacije o sustavu) na zaslonu i pritisnite tipku ENTER (Unos).
 6. Na TV zaslonu, ako je broj verzije Verzija softvera M39.R.0518 ili noviji, već imate najnoviju verziju programskih datoteka.

Važna obavijest

 • Pažljivo pročitajte upute, u suprotnome možete oštetiti svoj tanki zvučni sustav.
 • Tijekom ažuriranja tanki zvučni sustav nemojte isključivati ili iskopčavati iz napajanja.
 • Ne pritišćite nijedan gumb osim onih navedenih u uputama.
 • Nemojte uklanjati kabel za napajanje ili mrežni (LAN) kabel dok se ažuriranje ne završi. To može uzrokovati kvar sustava.

Postoje dva jednostavna načina za ažuriranje programskih datoteka na vašem tankom zvučnom sustavu

MetodaŠto vam je potrebnoZašto upotrebljavati ovu metodu?
Internet/mreža
(PREPORUČENO)
 • Ethernet kabel kojim tanki zvučni sustav povezujete na internet
 • Pobrinite se da je tanki zvučni sustav povezan na sljedeće:
  • aktivnu internetsku vezu
  • kompatibilni televizor
Ovu metodu preporučujemo jer je najlakši i najbrži način ažuriranja programskih datoteka.
USB uređaj za pohranu
 • računalo
 • USB uređaj za pohranu
Ako se ne možete povezati na internet, programske datoteke ažurirajte na ovaj način.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje tankog zvučnog sustava putem interneta

Ovu metodu preporučujemo jer je najlakši način ažuriranja. Obično je potrebno 15 – 30 minuta. Prvo postavite opremu, nakon toga preuzmite ažuriranje s interneta za vaš tanki zvučni sustav.

Što vam je potrebno

 • Ethernet kabel kojim tanki zvučni sustav povezujete na internet
 • Pobrinite se da je tanki zvučni sustav povezan na sljedeće:
  • aktivnu internetsku vezu (s pomoću Ethernet kabela ili bežičnog usmjerivača)
  • kompatibilni televizor

Postavljanje opreme

 1. Uključite televizor i provjerite je li namješten na ulaz u koji je priključen vaš tanki zvučni sustav. Ako je tanki zvučni sustav priključen na priključak HDMI 2, odaberite opciju HDMI 2 kao ulaz.
 2. Priključite tanki zvučni sustav na internetski izvor s pomoću Ethernet kabela.
 3. Uključite tanki zvučni sustav.
 4. Na daljinskom upravljaču pritisnite HOME (Početni zaslon) i pričekajte dok se ne pojavi zaslon HOME (Početni zaslon).

1. korak: instaliranje ažuriranja

 1. U izborniku Home (Početni zaslon) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite SetupSoftware UpdateUpdate via Internet (Postavljanje → Ažuriranje softvera → Ažuriranje putem interneta), a zatim pritisnite Enter (Unos).
 2. Ako se poruka A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Nova verzija softvera pronađena je na mreži. Želite li ažurirati softver?) prikaže na TV zaslonu, s pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 3. Treba vam približno pet minuta za pokretanje ažuriranja nakon preuzimanja softvera.
 4. Ako se poruka Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0518 (Ažuriranje na novu verziju softvera. Nikad ne isključujte napajanje tijekom ažuriranja. Trenutna verzija M39.R.xxxx, nova verzija M39.R.0518) prikazuje na TV zaslonu, s pomoću daljinskog upravljača odaberite Start (Pokreni), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 5. Pokreće se ažuriranje.
 6. Ako se poruka Update Caution (Oprez, ažuriranje u tijeku) prikaže na TV zaslonu, s pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
 7. Tijekom ažuriranja na zaslonu prednje ploče prikazat će se poruka UPDT (AŽURIRANJE).
 8. Nadogradnja programskih datoteka dovršena je kada se na zaslonu prednje ploče prikaže poruka DONE (DOVRŠENO). Tijekom ažuriranja tanki zvučni sustav nemojte isključivati ili iskopčavati iz napajanja.
 9. Tanki zvučni sustav automatski će se ponovno pokrenuti kad je ažuriranje dovršeno.

2. korak: provjerite je li ažuriranje uspjelo

Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije M39.R.0518, ažuriranje programskih datoteka je uspješno.

Rješavanje problema

Što učiniti ako imate problema s ažuriranjem programskih datoteka tankog zvučnog sustava putem interneta:

 • Ako se poruka Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Ažuriranje nije uspjelo. Priključite USB memoriju koja sadrži datoteke za ažuriranje kako biste pokušali ponovno. Ako ažuriranje ponovno ne uspije, obratite se centru za korisničku podršku) prikazuje na TV zaslonu:
  1. Provjerite jesu li uključeni usmjerivač i svi uređaji priključeni između tankog zvučnog sustava i usmjerivača.
  2. Provjerite upotrebljavate li ispravnu vrstu kabela (ravni ili ukriženi) između tankog zvučnog sustava i usmjerivača.
  3. Provjerite jesu li svi kabeli između tankog zvučnog sustava i usmjerivača ispravno priključeni.
  4. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje. Ako i dalje ne možete izvršiti ažuriranje, pokušajte s postupkom Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Nakon što je započeo postupak Update via Internet (Ažuriranje putem interneta) ako se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx % je prikazan na TV zaslonu) prikazuje, ali traka napretka na prikazu se nije promijenila, ovisno o mreži postupak Update via the Internet (Ažuriranje putem interneta) može potrajati dulje vrijeme (do 60 minuta). Zato se poruka Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacitet preuzimanja: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx% prikazuje se na TV zaslonu) prikazuje i traka napretka na prikazu se ne mijenja dugo vremena.
 • Ako se prilikom pokretanja postupka Update via Internet (Ažuriranje putem interneta) na TV zaslonu prikazuje poruka Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Status veze ne može se potvrditi. Komunikacija je s poslužiteljem onemogućena. Pokušajte ponovno kasnije.) i ne možete izvršiti nadogradnju programskih datoteka:
  • Provjerite je li priključen LAN kabel.
  • Potvrdite ima li tanki zvučni sustav vlastitu IP adresu u postavkama mreže. (Ako upotrebljavate proxy poslužitelj, u polje Proxy Server (Proxy poslužitelj) umjesto naziva proxy glavnog računala unesite IP adresu proxy poslužitelja koji upotrebljavate.)
  • Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Ako je napajanje prekinuto tijekom ažuriranja, uključite tanki zvučni sustav i ponovno pokušajte provesti ažuriranje.
 • Ako ažuriranje traje više od 60 minuta i još nije gotovo, a tanki zvučni sustav je povezan putem bežične mreže, povežite se kabelom na mrežu i pokušajte ponovno. Ako je problem i dalje prisutan, vjerojatno je brzina mrežnog prijenosa mala. U tom slučaju sustav pokušajte ažurirati s pomoću postupka Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Ako se poruka This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Uređaj nije povezan na mrežu. Provedite mrežnu dijagnostiku u postavkama povezivanja poslužitelja) prikazuje na TV zaslonu, provjerite je li LAN kabel priključen u tanki zvučni sustav.
 • Ako se poruka Already Updated (Već ažurirano) prikazuje na TV zaslonu, verzija programskih datoteka koja je trenutno instalirana na tankom zvučnom sustavu najnovija je verzija.

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i osobnog računala

Preporučujemo vam da za ažuriranje, ako možete, upotrijebite internet. Ako ne, upotrijebite ovu metodu. Preuzmite ažuriranje na računalo, prenesite ga na USB memorijski uređaj, a zatim na tanki zvučni sustav.

Pripreme za ažuriranje programskih datoteka

Prije preuzimanja programskih datoteka provjerite pokreće li vaše računalo jedan od sljedećih operacijskih sustava te pripremite USB izbrisivi memorijski pogon.

Operacijski sustavi:
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

1. korak: instaliranje ažuriranja

 1. Pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete.
 2. Preuzmite datoteku UPDATE_M39R0518.zip na svoje računalo i upamtite u koji ste je direktorij spremili.
 3. Na računalu pronađite tu datoteku, pritisnite na nju desnom tipkom miša i zatim pritisnite Properties (Svojstva). Pobrinite se da je veličina 223 MB 234 802 932 bajtova.
Prenošenje datoteka ažuriranja na USB uređaj za pohranu:
 1. Izdvojite datoteku ažuriranja iz datoteke UPDATE_M39R0518.zip.
  • Za Mac:
   1. Idite na lokaciju na kojoj je preuzeta datoteka i dva puta pritisnite na datoteku UPDATE_M39R0518.zip.
   2. Sustav stvara novu mapu pod nazivom UPDATE (Ažuriranje).
  • Za Windows:
   1. Idite na direktorij u kojem je preuzeta datoteka i desnom tipkom miša pritisnite na datoteku UPDATE_M39R0518.zip, a zatim pritisnite na Extract All (Izdvoji sve).
    Napomena: Prema zadanim postavkama preglednik Microsoft Edge spremit će datoteku u mapu Downloads (Preuzimanja). Kako biste pronašli mapu Downloads (Preuzimanja), pritisnite karticu Desktop (Radna površina) na zaslonu Start (Početni zaslon) i pronađite preuzetu datoteku s pomoću preglednika Windows Explorer.
   2. U prozoru Extract Compressed (Zipped) Folders (Izdvajanje komprimiranih mapa) pritisnite opciju Extract (Izdvoji).
   3. Sustav stvara novu mapu pod nazivom UPDATE (Ažuriranje).
    Napomena: Izdvojit će se četiri datoteke: MSB39-FW.BIN, MSB39-FW.ID, MSB39-FW_MB.BIN, and MSB39FW_MB.ID.
 2. Priključite kompatibilan USB uređaj za pohranu na računalo.
 3. Prenošenje mape UPDATE (Ažuriranje) na USB uređaj za pohranu:
  • Za Mac: Povucite i ispustite mapu UPDATE (Ažuriranje) u korijensku mapu USB uređaja.
  • Za Windows:
   1. Idite u direktorij u kojem je stvorena mapa i desnom tipkom miša pritisnite mapu UPDATE (Ažuriranje).
   2. U izborniku odaberite opciju Send To... (Pošalji...), a zatim pritisnite pogonsku jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. izmjenjivi disk E:).
   3. Mapa ažuriranja kopirat će se na vaš USB uređaj.
  Napomena: Ažuriranje se neće izvršiti ako se mapa ne kopira u korijenski direktorij USB uređaja ili ako se promijeni naziv mape.
 4. Nakon kopiranja mape UPDATE (Ažuriranje) izvadite USB uređaj iz svog računala.
Prenesite ažuriranja na uređaj za reprodukciju:
 1. Pripremanje opreme:
  1. Uključite televizor i provjerite je li prilagođen za ulaz na koji je priključen tanki zvučni sustav. Ako je tanki zvučni sustav priključen na priključak HDMI 2, odaberite opciju HDMI 2 kao ulaz.
  2. Uključite tanki zvučni sustav.
  3. Na daljinskom upravljaču pritisnite HOME (Početni zaslon) i pričekajte dok se ne pojavi zaslon HOME (Početni zaslon).
  4. Umetnite USB na kojem se nalaze četiri datoteke.
 2. Prijenos ažuriranja:
  1. Na zaslonu HOME (Početni zaslon) s pomoću tipki sa strelicama na daljinskom upravljaču odaberite SetupSoftware Update (Postavljanje → Ažuriranje softvera), a zatim pritisnite tipku ENTER (Unos).
  2. S pomoću tipki sa strelicama odaberite opciju Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja), a zatim pritisnite tipku ENTER (Unos).
  3. Ako se poruka Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Ažurirane datoteke pronađene su u USB memoriji. Želite li ažurirati softver? Trenutna verzija M39.R.xxxx Nova verzija M39.R.0518. Nemojte isključivati napajanje ili uklanjati USB memoriju tijekom ažuriranja.) prikazuje na TV zaslonu, s pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu) i pritisnite ENTER (Unos).
  4. Ako se poruka Update Caution (Oprez, ažuriranje u tijeku) prikaže na TV zaslonu, s pomoću daljinskog upravljača odaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER (Unos).
  5. Pokreće se ažuriranje.
  6. Tijekom ažuriranja na zaslonu prednje ploče prikazat će se poruka UPDT (AŽURIRANJE).
  7. Ažuriranje programskih datoteka dovršeno je kad se na zaslonu prednje ploče prikaže poruka DONE (DOVRŠENO) i tanki zvučni sustav automatski će se ponovno pokrenuti.
   Napomena: Tijekom postupka ažuriranja nemojte iskopčati kabel za napajanje.

2. korak: Provjerite je li ažuriranje uspjelo.

Provjerite verziju programskih datoteka. Ako je broj verzije M39.R.0518, ažuriranje programskih datoteka je uspješno

Rješavanje problema

Što učiniti ako naiđete na probleme tijekom ažuriranja programskih datoteka za tanki zvučnik preko računala i USB memorijskog uređaja:
 • Na zaslonu prednje ploče naizmjence se prikazuju poruke UPDT (AŽURIRANJE) i ERROR (POGREŠKA):
  1. Isključite sustav i isključite kabel za napajanje.
  2. Uključite napajanje tankog zvučnog sustava.
  3. Pokušajte postupak Update via USB Memory (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Ako je napajanje prekinuto tijekom ažuriranja, uključite tanki zvučni sustav i slijedite postupak Update via USB Memory Procedure (Ažuriranje putem USB memorije).
 • Ako se datoteka za ažuriranje UPDATE_M39R0518.zip preuzeta s web-mjesta ne može izdvojiti, obrišite datoteku i ponovno je preuzmite.
 • Ako ažuriranje traje više od 30 minuta i još nije gotovo:
  1. Isključite kabel za napajanje, pričekajte nekoliko minuta, a zatim ga ponovno priključite.
  2. Uključite tanki zvučni sustav.
  3. Ponovno pokušajte provesti ažuriranje.